Kiraŭnikom delehacyi nazvanaja Eryka Švienčenenie. Jaje padpisvajuć jak «hramadskaha dziejača i paetku». Viadoma, što jana šmatdzietnaja maci ź nievialikaha haradka, niekalki hadoŭ tamu pierajechała ŭ Kaŭnas. Pryčynaj, pa słovach Eryki, stała toje, što ŭ papiaredniaj škole adnakłaśniki ździekavalisia ź jaje dački praź invalidnaść. Ale tady administracyja škoły zajaviła, što sama dziaŭčynka spravakała kanflikt.

Fota:respublika.lt

Fota:respublika.lt

Sama Eryka kazała, što raniej rehularna jeździła ŭ Biełaruś na śpiektakli, a taksama za lekami dla svajoj dački, bo jany ŭ čatyry razy tańniejšyja, čym u Litvie. Dačka Švienčenenie chvareje na DCP, na jaje lačeńnie i reabilitacyju pastajanna źbirajuć hrošy, navat stvorany fond «Ščaślivy bilet». Lačycca dziaŭčynku niaredka voziać u Rasiju. 

«Terapija stvałavymi kletkami ŭ Maskvie vielmi dapamahła Urcie papravicca. Bo raniej stavili pad sumnieŭ nie tolki toje, ci budzie dziaŭčyna chadzić, ale i toje, ci budzie jana razmaŭlać», — kazała Švienčenenie.

Eryka pracuje pamočnicaj vychavaciela, zarpłata ŭ jaje vielmi maleńkaja, a muž — piensijanier, pisali ŭ adnym z materyjałaŭ, pryśviečanych situacyi ź jaje dačkoj.

Makiej i Eryka Švienčenenie. Fota sb.by

Makiej i Eryka Švienčenenie. Fota sb.by

Švienčenenie viadomaja svajoj ščyraj padtrymkaj Alhirdasa Paleckisa, jaki, choć i naradziŭsia ŭ šviejcarskim Biernie, pachodzić z savieckaj namienkłaturnaj siamji.

Jaho dzieda nazyvajuć tym, chto prynios savieckuju ŭładu ŭ Litvu, jon byŭ kiraŭnikom kamunistyčnaj Litvy, paśla deputatam Viarchoŭnaha Savieta SSSR, baćka Paleckisa — saviecki žurnalist, paśla dypłamat, u niezaležnaj Litvie jon taksama zrabiŭ niebłahuju karjeru (pasoł u Vialikabrytanii, Partuhalii, Irłandyi, paśla člen Jeŭraparłamienta). 

Što ž tyčycca samoha Alhirdasa Paleckisa, toj jon admaŭlaje savieckuju akupacyju Litvy, za što byŭ pieršym asudžanym pa adpaviednym artykule (prysudzili štraf). Z 2018 hoda Paleckis znachodzicca za kratami: jaho abvinavacili ŭ špijanažy na karyść Rasii i asudzili na šeść hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Jašče adzin delehat, Kazimieras Jurajcis, ukazany jak «žurnalist, aŭtar filmaŭ, televiadučy». Na fota jon z ekzatyčnaj baradoju.

Fota sb.by

Fota sb.by

U 2016 hodzie jon sprabavaŭ trapić u parłamient ź Litoŭskaj narodnaj partyjaj, uvachodziŭ u lik prychilnikaŭ niefarmalnaha ruchu «Našy šerahi». U spravazdačy Departamienta dziaržbiaśpieki Litvy zhadvałasia, što hety ruch spačuvaje Rasii, pra što pisaŭ litoŭski partał «Dełfi».

U 2019 hodzie Jurajcis abviaściŭ, što budzie bałatavacca na post prezidenta Litvy (vykłaŭšy svajo fota na fonie pieraviernutaha ściaha krainy). 

Na pytańnie ab palityčnych pohladach Jurajcis kazaŭ, što bačyć u sabie i libierała, i kansiervatara, i narodnika, i navat anarchista. 

«Pa charaktary ja narodnik kansiervatyŭnych pohladaŭ z ducham libieralizmu, a časam trochi i anarchizmu, — kazaŭ jon, adznačyŭšy, što jaho pierakanańni nie adpaviadajuć pohladam ni adnoj ź isnujučych u Litvie partyj. — Da prykładu, u dziaržaŭnym maštabie ja liču siabie kansiervatyŭnym narodnikam, ale heta nie značyć, što treba zakryvacca ad usiaho śvietu. Ja naadvarot zaklikaju iści ŭ Jeŭrasajuz, brać adtul usio, što mahčyma».

Na pytańnie pra toje, kudy b jon adpraviŭsia ź pieršym vizitam, Jurajcis adkazaŭ: «Viadoma, u Maskvu. Tut nijakich sumnievaŭ. Paśla, napeŭna, u Polšču, potym da Łukašenki».

Praŭda, patrebnyja dla rehistracyi ŭ kandydaty 20 tysiač podpisaŭ Jurajcis sabrać nie zmoh.

Taksama viadoma, što ŭ Jurajcisa siamiora dziaciej. U 1997-m jaho asudzili za padrobku aficyjnaha dakumienta.

Cikava, što ŭ 2016 hodzie, kali jon udzielničaŭ u parłamienckich vybarach, jaho dachody składali tolki 2,26 jeŭra na miesiac. Z 10 śniežnia 2018 hoda jon vučyŭsia na kursach pamočnika miedsiaścior, kudy jaho pasłała birža pracy pa jaho ž prośbie. Na pytańnie, čym jon zajmaŭsia, pakul nie pracavaŭ, Jurajcis kazaŭ, što zdymaŭ filmy i repartažy, jakija spansiravali ludzi z usiaho śvietu.

Taksama Jurajcisa lubiać vykarystoŭvać u jakaści śpikiera prarasijskija vydańni. U svaich kamientaryjach jon zvyčajna aburajecca abmiežavańniami, źviazanymi z karanavirusam, pradkazvaje razbureńnie ekanomiki.

Taksama ŭ pajezdcy musiła prymać udzieł niechta Vajda Juazapajcicie: piśmieńnik, mastak, kinaapieratar. Nasamreč, heta druhaja žonka Jurajcisa, ź jakoj jany zdymajuć «aśvietnickija, publicystyčnyja i dakumientalnyja filmy».

Jonas Kavalskis, «juryst i błohier», jašče adzin paplečnik Paleckisa. U 2008 hodzie jany razam bałatavalisia ŭ litoŭski Siejm, ale nie prajšli. Paśla Kavalskaha, pa jaho słovach, zvolnili z pracy za niavietlivaść. «I voś užo dziesiać hadoŭ mianie nikudy nie biaruć, tamu pracuju doma, akazvaju jurydyčnyja kansultacyi pryvatnym čynam», — kazaŭ jon.

Kavalskis nazyvaje siabie levym aktyvistam. U 2020 hodzie jon udzielničaŭ u akcyjach u padtrymku režyma Łukašenki ŭ Vilni, dzie byli takija łozunhi: «Trymajsia, Baćka, narod z taboj!» «Za siabroŭstva narodaŭ!», «Nie fašyzmu ZŠA-NATA-ES!». 

Kavalskis niaredka fihuruje ŭ prarasijskich ŚMI, rytoryka jaho identyčnaja z rytorykaj Maskvy i Minska: idzie infarmacyjnaja vajna, Zachad chacieŭ kałanizavać Biełaruś, va Ukrainie «kvazidziaržava» i «majdaŭny», u Polščy i Prybałtycy — maryjanietki. Ničoha novaha. Taksama jon sumuje pa mahutnym SSSR: «Pandemija karanavirusa nijak nie paŭpłyvała na majo asabistaje pačućcio honaru za krainu-pieramožcu, SSSR, jak i na pačućcio horkaha škadavańnia z-za raspadu SSSR. Nie adstajali. Treba vypravić».

Andrus Nakas — «režysior, były člen Siejma, televiadučy» — pachodzić ź intelihienckaj siamji. Jaho baćka — doktar fiłasofii, brat — kampazitar. Sam Nakas rabiŭ teatralnyja pastanoŭki, hraŭ u humarystyčnym šoŭ na TB. Adzin z zasnavalnkaŭ partyi «Šlach mužnaści», jakaja, što cikava, maje pravy ŭchił i supraćstaić «panujučamu niealibieralizmu». Jon sapraŭdy były člen Siejma.

Nakas viadomy i vykazvańniami pra situacyju z karanavirusam, jakuju jon nazyvaŭ «masavym psichozam» (biełarusy takoje taksama niedzie čuli). Jon pierachvareŭ na kavid, ale ŭsio roŭna kazaŭ, što pryščaplacca pryncypova nie źbirajecca. Źviestki pra kolkaść chvorych i špitalizavanych Nakas nazyvaŭ «łavinaj chłuśni», kazaŭ, što padazraje, što balnicy zapaŭniajuć admysłova.

Bard Ahnius Rušys pieryjadyčna vystupaje ź pieśniami savieckaha paeta i śpievaka Bułata Akudžavy i nie tolki. U Jutubie publikuje roliki «Savieckaja hitara», u jakich vykonvaje staryja savieckija pieśni. 

«Chutka z hetym samurajskim miačom — biełaruskaj hitaraj — ja pryjedu da vas, kab padtrymać ahulnuju spravu. Kab zmahacca suprać zachodnich hadaŭ i śpiavać dobryja savieckija pieśni», — kaža biełarusam bard u adnym z rolikaŭ. 

Nu i samo saboju Rušys vystupaje na mitynhach u padtrymku asudžanaha za špijanaž Paleckisa, dzie pieradaje pryvitańnie biełarusam i čytaje Lermantava.

Pradprymalnik Robiertas Strahis zdavaŭsia b zvyčajnym biznesmienam. Akramia simpatyj da taho ž Paleckisa jon asabliva ničym nie viadomy. Ale ŭ padpiskach Strahisa ŭ sacsietkach — sapraŭdnaje piekła. Tam i stalinist Starykaŭ, i fryk-ruch «NOD» (aktyvisty jakoha vierać, naprykład, što pieśni Coja pisali ŭ CRU), i pieśni Hazmanava, i navat «alternatyŭny zrok». Taksama Strahis aktyŭna padtrymlivaje tak zvanyja Maršy ŭ abaronu siamji, repościć paviedamleńni pra śmierci ad vakcynacyi ci vykazvańni, što ad kavida ŭratujuć vitaminy.

Hetych «prostych litoŭcaŭ» biełaruskija ŚMI pakažuć jašče nie raz. «Delehacyja» ŭ Minsku na čatyry dni, u ich zapłanavanyja sustrečy z kiraŭnictvam biełaruskaha parłamienta, pradstaŭnikami Ministerstva kultury, dyskusii z udzielnikami Kruhłaha stała demakratyčnych sił (toj, dzie fihurujuć Vaskrasienski i kampanija), ekśpiertnaj supolnaściu, a taksama razmovy z presaj i «niepasrednyja kantakty z prostymi žycharami Biełarusi, jakija chočuć narmalnych mižčałaviečych suviaziaŭ z žycharami susiedniaj Litvy».

Litoŭski palitołah Vicis Jurkonis adznačaje: hetyja hości nie pradstaŭlajuć niejkuju surjoznuju palityčnuju siłu ci płatformu. 

«Usie jany tak ci inakš zaśviacilisia ŭ pratestach suprać vakcyn ci kavidnych abmiežavańniaŭ, u Maršach za tradycyjnyja kaštoŭnaści, mitynhach u padtrymku Paleckisa. U palityčnym śpiektry mnohija z «delehataŭ» nijak nie sychodziacca, ludzi jany vielmi roznyja: niechta pierakanany praciŭnik dziejučaj litoŭskaj ułady, niechta prosta rasčaravany čałaviek, niechta nastalhuje pa SSSR, kali ŭsio vyrašałasia za ludziej… Matyvy ich taksama mohuć być roznymi. Ale vyhladaje, što ciapier ich u svaich metach budzie na poŭnuju vykarystoŭvać biełaruskaja dziaržaŭnaja prapahanda», — kaža Jurkonis.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0