Zdaroŭje

Čałaviek pamior paśla taho, jak zanadta chutka vypiŭ paŭtara litra koka-koły. Tłumačym čamu

Try pavučalnyja historyi pierakazaŭ Mark Haźlan u svaim miedyčnym błohu na partale francuzskaha vydańnia «Mond».

Samy śviežy z hetych vypadkaŭ — historyja 22-hadovaha kitajca, jaki skanaŭ u balnicy ŭ Piekinie, paśla taho jak u śpiakotny dzień za 10 chvilin vyžłukciŭ 1,5 litra koły.

Chłopcu stała kiepska, jaho pryviezła ŭ balnicu chutkaja dapamoha sa skarhami na vostryja boli ŭ vierchniaj častcy žyvata.

Tamohraf pakazaŭ burbałki hazu ŭ vialikaj vienie, jakaja niasie kroŭ ad usiaho stravavalnaha traktu da piečani, i ŭ ścienkach kišak, a taksama išemiju piečani.

18 hadzinaŭ reanimacyjnych zachadaŭ nie ŭratavali maładoha čałavieka.

Tamahrafija pacyjenta. A: Strełki pakazvajuć na pnieŭmatoz unutrypiačonkavych adhalinavańniaŭ varotnaj vieny (najaŭnaść pavietra ŭ hetym sasudzie). B: Nazapašvańnie hazu ŭ ściency kišečnika (maleńkija strełki). Vialikaja strełka pakazvaje na vierchniuju bryžeječnuju arteryju. Lyu S et al. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2021 May;45(3):101682.

U hetaha pacyjenta vypivańnie vialikaha abjomu koły za taki karotki čas vyklikała nazapašvańnie vialikaha abjomu hazu ŭ stravavalnym trakcie i chutkaje padvyšeńnie cisku ŭ kišečniku, z-za čaho haz trapiŭ u vienu. Hety niezvyčajny kliničny vypadak apisali ŭ mai 2021 hodu chirurhi špitala Čaajan u Piekinie ŭ časopisie Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.

Druhi trahičny vypadak zdaryŭsia ŭ Turcyi ŭ miesiac Ramadan, kali pravaviernyja musulmanie trymajuć post, im zabaroniena jeści dniom.

Paśla dvanaccaci hadzin poŭnaha ŭstrymańnia ad ježy zhaładały chłopčyk źjeŭ adrazu dźvie vialikija asnovy dla picy ź miasnym faršam i harodninaj — ahulnym abjomam 180 h ciesta, 120 h miasa i 100 h harodniny. Paśla hetaha jon źjeŭ 300 h maroziva, vialiki pakiet čypsaŭ i vinahrad, a smahu nataliŭ, vypiŭšy ažno litr haziroŭki. Dastavili chłopčyka ŭ špital z uzdutaściu žyvata ŭ mocnaj formie. Na žal, praz 45 chvilinaŭ jon pamior u reanimacyi. Pra hety vypadak paviedamili ŭ 2017 hodzie tureckija dziciačyja chirurhi ŭ časopisie Pediatric Emergency Care.

Padobny ž vypadak apisali ŭžo japonskija sudmiedekśpierty: 36-hadovy mužčyna ź lohkimi razumovymi adchileńniami padčas 1,5-hadzinnaha vizitu ŭ restaracyju ź siabrami źjeŭ niekalki porcyj šašłyku, a taksama dźvie vialikija porcyi sušy, dadaŭ navierch rysu z kary, smažanaje kurania, bulby i desiertaŭ.

Dy ŭsio toje zapiŭ šmatlikimi biezałkaholnymi napojami. Naprykancy zastolla jamu stała kiepska, jon byŭ vymušany prylahčy. Pa viartańni dadomu lepš nie stała, i baćka adviez jaho ŭ kliniku, dzie jamu dali leki dla ablahčeńnia stravavańnia dy vypravili dadomu. Praź piać hadzin mužčyna ŭ niaźmiennym stanie trapiŭ užo ŭ inšuju balnicu, atrymaŭ jašče lekaŭ dla stravavańnia i viarnuŭsia dadomu. Treci vizit, užo ŭ treciuju balnicu, i znoŭ viartańnie dadomu. Biez palapšeńnia stanu mužčyna ŭ čaćvierty raz vypraviŭsia ŭ špital, ale ŭ darozie jamu stała ŭžo zusim błaha, i chutkaja dapamoha zaviezła jaho ŭ reanimacyju, bo samastojna dychać jon užo nie moh. Daktary vykarystali straŭnikavy zond, kab adsmaktać dva litry źmieściva, ale było pozna: pacyjent pamior.

Uskryćcio pakazała nadzvyčaj raściahnuty straŭnik i niekroz ścienak straŭnika. Abstrukcyja dvanaccacipiersnaj kiški spyniła aparažnieńnie straŭnika i pieracisnuła bryžeječnuju arteryju. Miedyki padkreślivajuć, što pry pašyreńni straŭnika patrebna rańniaja dyjahnostyka i chutkaje lačeńnie: «klinicysty musiać mieć na ŭvazie, što vostraje pašyreńnie straŭnika moža adbycca ŭ vyniku prostaha pierajadańnia navat u ludziej, niaschilnych da razładu charčovych pavodzinaŭ».

Hetyja niedarečnyja trahiedyi nahadvajuć nam, piša Mark Haźlan, što ŭsio ž majuć racyju staryja babulčyny parady jeści pavolna, dobra pieražoŭvajučy ježu, dy padymacca z-za stała z pačućciom lohkaha niedajedańnia, a nie z razdźmutym trybuchom.

Kamientary

Za kamientary ŭ telehramie zatrymali žančynu ź Minska. Vyjšli na jaje vielmi prosta1

«Niejki čas jaje serca nie pracavała». Chłopiec biełaruski, jakuju zhvałtavali ŭ centry Varšavy, raskazaŭ pra jaje ciapierašni stan11

U Maładziečnie zakryvajuć lalečny teatr, jaki staviŭ «Tutejšych»?

Hamielčuku paviedamili pra śmierć maci. Na pachavańni vyśvietliłasia, što jana žyvaja, a ŭ trunie inšy čałaviek4

Staŭ viadomy źmiest «apieracyi №4» z płana «Pieramoha». Ažyćciavić jaje bolš nie atrymajecca27

Onlifanščycy znajšli sposab pakazvać hrudzi ŭ instahramie1

Kiraŭnik viadomaj u minułym strachavoj firmy piaty hod pracuje taksistam u Minsku3

Kab zdać vydumany pradmiet, my na poŭnym surjozie prahladali RenTB — vypusknik BNTU10

«Łukašenka pierajšoŭ stolki čyrvonych linij, što Kijeŭ stanovicca bolš adkrytym». Franak Viačorka pra pajezdku va Ukrainu 17

Popyt na valutnyja ŭkłady padaje, a prodažy nieruchomaści bjuć rekordy. U čym pryčyna?2

Śviata-Jelizaviecinski manastyr pravioŭ čarhovy Z-kancert pad rasijskimi trykałorami13

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?6

U centry Minska prajšła viečaryna «Danbas u našym sercy» FOTY14

«Pryjšli kala 30% vybarcaŭ». Vałanciorka BRSM raskazała, što adbyvałasia na jaje ŭčastku7

Čaho chočuć jeŭrapiejskija fiermiery?16

Biełarusku zhvałtavali i sprabavali zadušyć u centry Varšavy10

Adzin fakt, jaki pakazvaje, što pratakoły na vybarach malavalisia z hałavy5

U Hrodnie zatrymali vuličnaha muzykanta, jaki śpiavaŭ «Mury»4

Mieniedžarka pa prodažach raźličvała na narmalny zarobak, a atrymała tolki 165 rubloŭ8

Stała viadoma, jakija zarobki ŭ «pałatnika»-vieterana Ihara Marzaluka7

Usie naviny →
Usie naviny

Try momanty, jakija treba źmianić, kab biełaruskaja pienitencyjarnaja sistema pierastała być nialudskaj6

Chłopcu, jaki spaliŭ Karan i jakoha źbiŭ syn Kadyrava, dali try z pałovaj hady kałonii4

Palicyja ŭ Maskvie prychodzić dadomu da ŭdzielnikaŭ akcyj pamiaci Navalnaha i zatrymlivaje ich

Salihorski pablik paviedamiŭ pra śmierć šachciora padčas ramotnych rabot

U Biełarusi chočuć zapuścić pramysłovuju ipateku2

«Łukašenka pierajšoŭ stolki čyrvonych linij, što Kijeŭ stanovicca bolš adkrytym». Franak Viačorka pra pajezdku va Ukrainu 17

Popyt na valutnyja ŭkłady padaje, a prodažy nieruchomaści bjuć rekordy. U čym pryčyna?2

Śviata-Jelizaviecinski manastyr pravioŭ čarhovy Z-kancert pad rasijskimi trykałorami13

Były pamočnik Łukašenki pakinuŭ pasadu namieśnika Kačanavaj pa asabistych pryčynach1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Voziera NATA». Jak Zachad pieramoh Rasiju ŭ Bałtyjskim mory biez adzinaha strełu

Hałoŭnaje

Što za dziaŭčyna, jakuju Łukašenka pryabniaŭ na vybarčym učastku?17

«Buenas-Ajres — vielmi kamfortny horad, kali vy zarablajecie ŭ valucie». Biełaruska pierajechała ŭ Arhiencinu i raskazvaje, kolki kaštuje tam žyć

U Słaŭharadzie fura źbiła mašynu chutkaj dapamohi

Polskaja palicyja raskazała, jak zatrymała čałavieka, što padazrajecca ŭ zhvałtavańni biełaruski ŭ Varšavie1

Staŭ viadomy źmiest «apieracyi №4» z płana «Pieramoha». Ažyćciavić jaje bolš nie atrymajecca27

Navalny viedaŭ pra padrychtoŭku abmienu i daŭ zhodu na jaho — Reuters3

Bajden: Pieramirje ŭ Hazie nastupić u nastupny paniadziełak14

«Ujaŭlajecie, mnie nobieleŭski łaŭreat nios matrac!» Eks-palitźniavolenaja — pra sustrečy z Rabkovaj i Bialackim1

Litva pravieryć 18 tysiač biełarusaŭ, jakija pasialilisia ŭ krainie da ŭviedzienych u 2022 hodzie abmiežavańniaŭ15

Onlifanščycy znajšli sposab pakazvać hrudzi ŭ instahramie1

70-hadovaha suzasnavalnika rasijskaha «Miemaryjała» asudzili da 2,5 hoda za «dyskredytacyju armii»

Kiraŭnik viadomaj u minułym strachavoj firmy piaty hod pracuje taksistam u Minsku3

Hrodziencaŭ žorstka zatrymali za zapusk drona na miažy3

Ukrainskija pavietranyja siły źbili čarhovy rasijski bambardziroŭščyk5

Minskuju kvateru Capkałaŭ pradavać nie buduć8

Kab zdać vydumany pradmiet, my na poŭnym surjozie prahladali RenTB — vypusknik BNTU10

Usie naviny →