Fota: 1prof.by

Fota: 1prof.by

My nie publikujem źviestki ludziej u metach biaśpieki. Ale dokazy ich datyčnaści da zhadanych pradpryjemstvaŭ jość u redakcyi.

BDU: «Navat prosta viadomym svajoj pazicyjaj prapanujuć zvolnicca»

U Svabodnym prafsajuzie supracoŭnikaŭ BDU nam raskazali, što ŭ BDU chodziać śpisy na zvalnieńnie z «niadobranadziejnymi hramadzianami». Tudy trapili tyja, chto zatrymlivaŭsia pa artykule 23.34 (dziejny 24.23 KaAP), aktyvisty prafsajuza i prosta «padazronyja» supracoŭniki. Siarod ich i tyja, chto addavaŭ podpis za alternatyŭnych kandydataŭ u prezidenty, členy inicyjatyŭnaj hrupy Viktara Babaryki.

«Takim supracoŭnikam ci navat prosta viadomym svajoj pazicyjaj prapanujuć zvolnicca. Śpisy na zvalnieńnie nibyta spuskaje KDB: adzin čałaviek bačyŭ taki śpis u rukach svajho načalnika. Nam pakul viadoma pra 12 vypadkaŭ zvalnieńnia ŭ roznych padraździaleńniach BDU.

Kiraŭnictva prapanuje zvalniacca pa pahadnieńni bakoŭ, i tady charaktarystyka budzie dobraja. Abo «budziem zvalniać pa artykule i z drennaj charaktarystykaj». Vykładčykaŭ, darečy, pakul nie čapajuć — vidać, treba zakryć siesiju», — raspaviali ŭ prafsajuzie.

Na žal, hetym samym śpisam na zvalnieńnie z nami padzialicca nichto nie zmoh. Prarektar pa biaśpiecy i kadrach BDU Jarasłaŭ Čarkaski, jaki, jak ličycca, moh być abaznany ŭ temie, pieranakiravaŭ nas u pres-słužbu BDU. Tam, u svaju čarhu, łakanična paviedamili: «Usie kadravyja pytańni nie vychodziać za miežy narmatyŭna-zakanadaŭčaj bazy».

Bresckaja sudmiedekśpiertyza: «Ludzi sami syšli»

Jak nam ananimna paviedamiŭ adzin z čytačoŭ i pa sumiaščalnictvie były supracoŭnik kamiteta sudovych ekśpiertyz, chvala zvalnieńniaŭ u ich struktury prajšła ŭ pačatku listapada.

«Paprasili» napisać zajavy na zvalnieńnie kala 14 ekśpiertaŭ. Hałoŭnym čynam — miedykaŭ. Tak zvolnilisia sudova-miedyčny ekśpiert, dva ekśpierty-miedyki z adździeła ahulnych ekśpiertyz, ekśpiert-bijołah, ekśpiert-psichijatr, sudmiedekśpiert z Drahičyna, kiroŭca z Kobrynskaha mižrajonnaha adździeła, ekśpiert-chimik ź Pinska.

Fota: sudexpert.gov.by

Fota: sudexpert.gov.by

Ciapier zvalniajecca ekśpiert-miedyk z Małaryty. Za što, naŭprost nichto nie kaža. Prosta prosiać napisać zajavu pa pahadnieńni bakoŭ, inakš pahražajuć, što padklučać KDB i tady, mahčyma, nie prosta zvolniać, ale i zaviaduć kryminalnuju spravu», — raspavioŭ eks-supracoŭnik.

Sudova-miedyčny ekśpiert, pra jakoha kaža naš surazmoŭca, sapraŭdy, bolš nie pracuje ŭ kamitecie sudovych ekśpiertyz pa Bresckaj vobłaści. Na pytańnie, čamu jon i jašče dziasiatak ekśpiertaŭ byli zvolnienyja, nam tam koratka adkazali: «Ludzi sami syšli». Čamu — «nieviadoma».

Były supracoŭnik kamiteta taksama paviedamiŭ, što zamienu zvolnienym jašče nie znajšli: nibyta nahruzku pieraraźmiarkoŭvajuć pamiž tymi, chto zastaŭsia. U kamitecie paćvierdzili: nabor kadraŭ viadziecca.

Častka vakansij u kamitet sudovych ekśpiertyz pa Bresckaj vobłaści

Častka vakansij u kamitet sudovych ekśpiertyz pa Bresckaj vobłaści

Kiraŭnictva «Mahiloŭliftmaša»: «Zvalnieńni — heta poŭnaja łuchta»

Aptymizacyja kadraŭ idzie i na «Mahiloŭliftmašy». Jak nam paviedamili supracoŭniki, nie praciahvajuć kantrakt tym, u kaho jon pavinien skončycca najbližejšym časam.

Pryčym havorka idzie nie pra šarahovych śpiecyjalistaŭ, a pra inžynieraŭ-kanstruktaraŭ z salidnym stažam, naprykład, dy načalnikaŭ biuro. 

Fota: liftmach.by

Fota: liftmach.by

«Adzinaje tłumačeńnie takich pavodzinaŭ kiraŭnictva — prabirać tych, chto addaŭ svoj podpis za demakratyčnych kandydataŭ na vybarach 2020 hoda», — kamientuje adzin z supracoŭnikaŭ.

Namieśnik hienieralnaha dyrektara pa ideałahičnaj pracy i sacyjalnych pytańniach Mikałaj Michalenia, praŭda, usio heta admaŭlaje. «Heta poŭnaja łuchta», — skazaŭ jon i kinuŭ słuchaŭku.

Aktualnyja vakansii na pradpryjemstvie «Mahiloŭliftmaš»

Aktualnyja vakansii na pradpryjemstvie «Mahiloŭliftmaš»

Instytut mietrałohii: «Nie źjaŭlajecca pradmietam dla dyskusii»

Padobny adkaz my atrymali ŭ Instytucie mietrałohii. «Nie adpaviadaje rečaisnaści i nie źjaŭlajecca pradmietam dla dyskusii. Da pabačeńnia», — prakamientavaŭ dyrektar Valeryj Hurevič. 

Razam z tym adzin z byłych supracoŭnikaŭ, jaki padtrymlivaje suviaź ź siońniašnim kalektyvam, śćviardžaje, što ź viasny ŭ instytucie było zvolniena kala 60 čałaviek. 

«Nibyta pryjšli śpisy vyličanych pa bilinhu: ludziej vyklikajuć da kiraŭnictva i prosiać tłumačyć, čamu jany znachodzilisia ŭ miescach pratestaŭ. Na vulicy ŭ vyniku akazvajucca ŭnikalnyja śpiecyjalisty, jakim niama zamieny, — kaža były supracoŭnik. —Navukoŭcy-zachavalniki nacyjanalnych etałonaŭ. Zamienu takim kadram rychtujuć hadami, ale najčaściej jaje prosta niama. Častku pracy zatknuli byłymi studentami na raźmierkavańni, ale heta prosta prykryćcio pustečy».

«Homsielmaš»: śviežych vakansij — bolš za sotniu

Kamientar Redakcyi: tut była nadrukavanaja historyja Dźmitryja, jaki pradstaviŭsia byłym supracoŭnikam «Homsielmaša». Jana akazałasia vydumanaj hierojem. Jon taksama sfalsifikavaŭ dokazy taho, što maje dačynieńnie da pradpryjemstva, kali razmaŭlaŭ z žurnalistam.

Prynosim vybačeńni čytačam. Nadalej my budziem jašče bolš pilna praviarać krynicy infarmacyi.

Fota: agronews.com

Fota: agronews.com

Na pradpryjemstvie z nami admovilisia razmaŭlać. Ale, miarkujučy pa vakansijach, kadravy hoład tam nazirajecca: šukajuć achvotnych i na pazicyi mašynista, i na frezieroŭščykaŭ, tokaraŭ, ślesaraŭ i mnohich inšych. Aktualnyja bolš za sotniu vakansij.

***

Taksama «Našaj Nivie» paviedamili pra kropkavyja palityčna matyvavanyja zvalnieńni ŭ staličnych dziciačych sadach Upraŭleńnia adukacyi Savieckaha rajona, na pradpryjemstvie «Biełenierhasiećprajekt», «Minskvodakanał», u Kamianieckim rajvykankamie i Śvietłahorskim celułozna-kardonnym kambinacie, Nacyjanalnym instytucie adukacyi, Centry dadatkovaj adukacyi ŭ Biełaaziorsku, u niekatorych balnicach.

Nieaficyjnyja pryčyny ŭsio tyja ž — zatrymańni za ŭdzieł u pratestach, podpisy ŭ padtrymku alternatyŭnych kandydataŭ na vybarach, a taksama padpisańnie pietycyj z krytykaj dziejańniaŭ ułady, kantent z nacyjanalnymi simvałami ŭ sacyjalnych sietkach.

Kali kamuści z čytačoŭ trapiacca na vočy tak zvanyja śpisy na zvalnieńnie, jakija mnohija ciapier abmiarkoŭvajuć, prosim dasłać fota ŭ bot «Našaj Nivy» ŭ telehramie (ananimnaść harantujecca).

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?