«Pracuju ŭ staličnaj paliklinicy. Vykliki da pacyjentaŭ z karanavirusam u apošni miesiac rezka pavialičylisia. Ź vialikaj nieachvotaj adkryvajuć miescy ŭ stacyjanarach.

Pierapoŭnienyja ŭsie balnicy, pieraprafilavanyja pad kavidnych pacyjentaŭ. Tam kanviejer i vypisvajuć rana. Nie chapaje aparataŭ ŠVŁ, preparataŭ, — kaža adzin sa staličnych daktaroŭ, ź jakim my pahavaryli na ŭmovach ananimnaści. — Miarkujučy pa tym, što my bačym na miescach, ličby pa statystycy pamianšajuć u niekalki razoŭ. Heta možna prasačyć navat praź źviestki pa zališniaj śmiarotnaści ŭ Biełarusi».

«Za dva tydni vieraśnia pryniała stolki ž pacyjentaŭ, kolki prymała ŭ studzieni. I heta jašče nie listapadaŭskaja łavina, nie pik. Vielmi pałochaje moładź. Baćki pryvodziać tych, kamu pa 18-19 hod. Chvarejuć šmat i ciažka», — adznačaje druhi doktar.

«Miedyki amal nie spraŭlajucca z napłyvam. Na infiekcyjnym pryjomie pracujuć 4 daktary ahulnaj miedycynskaj praktyki, štodnia kalidory pierapoŭnienyja pieršasnymi i paŭtornymi pacyjentami.

Navat kali čałaviek pryjšoŭ u palikliniku sa zvyčajnym vostrym reśpiratornym zachvorvańniem, paśla niekalkich hadzin u takoj čarzie dachaty jon dakładna vierniecca ŭžo z kavidam, — kaža supracoŭnika 8-j palikliniki, što absłuhoŭvaje pacyjentaŭ Pieršamajskaha rajona Minska.

Nie tak daŭno ŭ instahramie źjaviłasia fota adnaho z supracoŭnikaŭ staličnaj chutkaj. Miedyk pryznaŭsia, što ŭ čarzie da pieršaj haradskoj kliničnaj balnicy jon byŭ dvaccatym. Pacyjenta jany pryvieźli ŭ 18:23, a addali ŭ pryjomny pakoj u 20:30.

«U 20:00 vyjšli supracoŭniki balnicy i skazali, što miescaŭ niama. Tak, my heta zrabili. U Minsku ŭsie kavidnyja balnicy zaniatyja», — napisaŭ mužčyna.

Pry hetym naviny ab pieraprafilavańni miedustanoŭ pad kavidnych pacyjentaŭ źjaŭlajucca amal kožny dzień. Ale miarkujučy pa tym, što pišuć i raskazvajuć miedyki, miescaŭ dla ŭsich chvorych u ich nie chapaje.

«U piedyjatryi naohuł «rekordy Hiniesa»: dachodzić da 100 pacyjentaŭ za dzień»

Situacyja nie lepšaja i ŭ rehijonach. Tak, miedyki z Mahilova raskazvajuć, što za źmienu na renthienaŭskija zdymki prymajuć pa 30-50 čałaviek i adznačajuć značny pryrost chvorych na kavid.

«Mnohija iduć siemjami. Šmat maładych. Miescaŭ u stacyjanarach nie chapaje, mała kisłarodu. Skazali skaracić da minimumu zaniaty ŭ čyrvonych zonach piersanał, — kažuć daktary. — Masačny režym nijak nie kantralujecca, tolki na kasach u kramach jašče kantralujuć krychu. U transparcie amal usie biez masak. Moładź pryščaplacca nie choča, uzrostavyja bolš adkaznyja».

U Maładziečnie taksama napłyŭ. Daktary kažuć, što nahruzka vyrasła i vielmi značna.

«Heta prosta nie ŭkładajecca ŭ hałavie, jak fizična paśpieć pryniać 50 pacyjentaŭ, a potym abyści 60 adrasoŭ na ŭčastku za pałovu dnia? Čerhi na vulicach u lubuju palikliniku minimum čałaviek 20, chatnich vyklikaŭ u adnaho terapieŭta 40-60 na dzień. U piedyjatryi naohuł «rekordy Hiniesa»: dachodzić da 100 pacyjentaŭ za dzień».

Pa źviestkach, jakimi z nami padzialilisia miedyki z Ušackaha rajona, kolkaść kavidnych pacyjentaŭ za apošnija miesiacy tam pavialičyłasia amal u piać razoŭ.

«Pracuju ŭ špitali vieteranaŭ u ahraharadku «Lasny». Zranku było 165 chvorych na kavid. Viazuć «śviežyja» pnieŭmanii ź Minskaj vobłaści, horad nie prymajem. Vypisvajem apošnich płanavych i adčyniajem jašče 180 łožkaŭ pad kavid», — paviedamiŭ adzin z daktaroŭ.

«Mnohija navat z tempieraturaj stajać na vulicy z samaha ranku. Mierznuć»

Čytačy «Našaj Nivy» raskazali pra vialikija čerhi, što ciapier utvarylisia pierad kavidnymi adździaleńniami ŭ paliklinikach.

«20-ja dziciačaja paliklinika ŭ Minsku — vielizarnaja čarha pacyjentaŭ z tempieraturaj. Zachodziać praz asobny ŭvachod. Hadzin u 11 usim skazali razychodzicca, tamu što bolš pryniać nie mohuć, — kaža minčuk Siarhiej. — Učastkovych terapieŭtaŭ nie chapaje.

Adzin doktar prymaje try ŭčastki. A toj, da jakoha nas adpravili, pavinien pracavać da 12-j hadziny, i jon łahična paprasiŭ bolš nie zajmać čarhu. Ale z rehistratury ludziej siudy adpraŭlajuć i adpraŭlajuć. Uvieś kalidor zabity ludźmi. Heta nie skarha na daktaroŭ. Ja prosta apisvaju tuju situacyju, ź jakoj sutyknulisia».

Mnohija čytačy ŭ jakaści dokazu dasyłajuć fotazdymki. Voś takoje fota, naprykład, nam dasłaŭ žychar Homiela. Pa jaho słovach, heta 8-ja paliklinika.

U Kobrynie čarha takaja, što jana zavaročvajecca ažno za budynak. Pacyjenty kažuć, što miedyki pracujuć bieź pierapynkaŭ, ale ludzi ŭsio roŭna hadzinami stajać u čarzie.

Vielmi padobnaja situacyja, pa słovach čytačoŭ, i ŭ Salihorsku, dzie ŭ «haradskich lačebna-prafiłaktyčnych centrach siońnia niebyvały napłyŭ chvorych dziaciej i darosłych».

Anałahična i ŭ Marjinahorskaj paliklinicy. U čarzie na pryjom z padazreńniem na karanavirus ludzi stajać hadzinami.

«Ź vizitam da chvorych doktar u nas nie chodzić. Jon prosta nie spraŭlajecca z napłyvam pacyjentaŭ, — raskazvaje miascovy žychar. — Dla kavidnych pracuje asobny kabiniet, chvorych u jaho prapuskajuć z čornaha ŭvachodu. Mnohija navat z tempieraturaj stajać na vulicy z samaha ranku. Mierznuć».

«Viedajecie, pa niekalki hadzin u čarzie — heta nie 20 razoŭ na dzień pieššu na 4-5 pavierch padniacca, — kamientuje miedyk, jakaja naviedvaje chvorych u śpiecyjalnym antykavidnym kaściumie. Efiekt saŭny ŭ im dasiahajecca ŭžo praz 10 chvilin pracy. —

Ja ŭžo maŭču pra novabudoli, dzie nie pracujuć lifty. Ciapier ja ŭ paliklinicy, raniej była ŭ chutkaj dapamozie. Kožnuju strukturu viedaju znutry. Skažu tak: u paliklinikach siońnia — sapraŭdnaje piekła».

«Mnohich sapraŭdy daśviedčanych śpiecyjalistaŭ zvolnili za hramadzianskuju pazicyju»

Hadzinnyja čerhi i takija ciažkaści ŭ lačeńni čaćviortaj chvali karanavirusa, pa słovach miedykaŭ, nie tolki z-za taho, što rezka pavialičyłasia kolkaść chvorych. Jašče adna značnaja pryčyna — skaraciłasia kolkaść miedykaŭ.

«Miedykaŭ kateharyčna nie chapaje, — kaža adzin sa staličnych daktaroŭ. Mnohich sapraŭdy daśviedčanych śpiecyjalistaŭ u nas, jakija nie chacieli maŭčać, zvolnili za hramadzianskuju pazicyju».

«U toj ža Marjinaj horcy niedachop daktaroŭ katastrafičny: kavidny pryjom ź vielizarnym napłyvam pacyjentaŭ viadzie adzin śpiecyjalist. Vidavočna, što dapamahčy ŭsim hety śpiecyjalist prosta nie ŭ stanie navat fizična», — piša žycharka Marjinaj horki Alena.

«Tolki z našaj balnicy za apošnija miesiacy zvolnilisia 14 čałaviek, — raskazali nam miedyki z Salihorska. — U chutkim časie lačyć pacyjentaŭ stanie niama kamu.

A kali chtości z našych kaleh skardzicca na toje, što apošnija paŭtara hoda jany pracujuć ŭ niebiaśpiečnych dla žyćcia ŭmovach — ź nienarmavanym hrafikam i ŭ pastajannym stresie — u adkaz čujuć: «Chto na što vučyŭsia».

Pa aficyjnych danych, u Biełarusi siońnia nie chapaje kala 10 tysiač miedykaŭ. Cikava toje, što jašče na pačatku 2020 hoda ŭ krainie nie chapała ŭsiaho 3 tysiač takich śpiecyjalistaŭ. Tolki za 8 miesiacaŭ sistemie achovy zdaroŭja ŭtvaryłasia «dzirka» ŭ 7 tysiač śpiecyjalistaŭ.

Čynoŭniki prablemy z kadrami ŭ achovie zdaroŭja pryznajuć, ale zapeŭnivajuć, što situacyja nie krytyčnaja. Pry hetym, kab zabiaśpiečyć palikliniki kadrami, tudy adpraŭlajuć internaŭ. Pra heta śviedčyć dakumient, jaki trapiŭ u ruki «Našaj Nivie».

Miarkujučy pa jaho źmieście, kab zabiaśpiečyć pracoŭnaj siłaj palikliniki, u Ministerstvie pajšli na źmianieńnie płana prachodžańnia internatury. Na dva miesiacy internaŭ chočuć uvieści ŭ skład kantaktnych bryhad, jakija chodziać na chatnija vizity da pacyjentaŭ z paćvierdžanym kavidam.

«Ministerstva achovy zdaroŭja nie bačyć nijakich pryčyn uvodzić dadatkovyja karancinnyja miery, a voś mabilizavać na najbližejšyja miesiacy internaŭ dla vizitu da chvorych — bačyć, — tłumačyć adzin z daktaroŭ. — Hetaksama ŭ Ministerstvie achovy zdaroŭja nie chočuć pryznavać fakt krytyčnaha niedachopu miedykaŭ u Biełarusi.

Prytym što pierakidvańnie internaŭ na «vizity» kaža mienavita pra toje, što patreba ŭ «rukach» rezka pavialičyłasia. A kolkaść hetych «ruk» prahresiŭna pamianšajecca. Dapłat, darečy, internam za vizity nie abiacajuć».

«Ludziej nie chapaje, tamu kiraŭniki vyklikajuć pracaŭnikoŭ z adpačynku»

Miž tym karanavirus aktyŭna kročyć pa kalektyvach, škołach i dziciačych sadkach. Pra ŭspyški zachvorvańniaŭ nam paviedamlajuć jak supracoŭniki sistemy adukacyi, tak i rabotniki raznastajnych pradpryjemstvaŭ. Tak, supracoŭnica dziciačaha sadka z Frunzienskaha rajona kaža, što ŭ jaje kalektyvie chvareje pałova supracoŭnikaŭ.

«Ludziej prosta kosić kavid. Ja sama pierachvareła ŭ śniežni, zdavałasia b, šmat antycieł, ale padchapiła karanavirus iznoŭ», — kaža jana.

Nie chapaje ludziej praz chvarobu i na pradpryjemstvach. Supracoŭniki Minskaha elektratechničnaha zavoda (METZ) raskazvajuć, što ludziej davodzicca vyklikać z adpačynkaŭ.

«U 16-m cechu chvarejuć praktyčna ŭsie, a ŭ 9-m epidemija tolki pačynaje raspaŭsiudžvacca. Ludziej nie chapaje, tamu kiraŭniki vyklikajuć pracaŭnikoŭ z adpačynku», — raskazvaje adna z rabočych.

«Dzieci ŭ škole chodziać pa kabinietach, a nie vučacca ŭ adnym, jak heta prapisana antykavidnymi normami, — havoryć nam maci šaścikłaśnicy ź siaredniaj škoły №205 u Minsku. — Pra dystancyjnaje navučańnie havorka ŭvohule pakul nie idzie».

Baćki školnikaŭ ź inšych navučalnych ustanoŭ stalicy kažuć, što ŭ ich navučalnych ustanovach situacyja anałahičnaja. Bolš za toje, u vypadku, kali baćki vyrašajuć pakinuć dzicionka na adzin dzień doma, da prykładu — zachvareła horła, škoła patrabuje aficyjnuju daviedku ad lekara.

«Heta značyć, navat kali dzicionak prosta prastyŭ, jaho treba vieści ŭ pierapoŭnienuju palikliniku, adkul jon dakładna vierniecca ŭžo z kavidam, — aburajecca mama čaćviertakłaški Volha. — Anałahičnaja historyja z daviedkami, jakija ciapier patrabujuć ad školnikaŭ amal usie spartyŭnyja hurtki. Dzie łohika i choć niejki rozum?»

Nahadajem, što z supraćkarancinnych mier Ministerstva achovy zdaroŭja raić čaściej myć ruki, nasić maski, prytrymlivacca dystancyi i zrabić pryščepku. Taksama abmiežavany vyjezd za miažu. Ni pra jaki łakdaŭn havorki siońnia nie idzie.

«Biełarusy pra siabie ciapier pavinny pakłapacicca sami»

«Fakt: u Biełarusi pačałasia čaćviortaja chvala karanavirusa. Chutka da jaho dałučycca hryp. I ŭ hety čas nivodny čałaviek, jakoha ja pryniała za apošnija niekalki dzion, nie byŭ vakcynavany, — adznačaje doktar Alena ź Minska. — Mnohija biełarusy plunuli na miery biaśpieki i praciahvajuć chadzić biez maski. Na viasiellach i viečarynach — pa 100 čałaviek, i taksama biez masak: fotazdymki ž drennyja atrymajucca. Kiraŭnictva krainy paŭnavartasnych supraćkavidnych dziejańniaŭ taksama pakul nie prymaje».

Na dumku miedyka — i mnohija kalehi Aleny jaje prytrymlivajucca, — Ministerstva achovy zdaroŭja, jakoje idzie pa šlachu skaračeńnia času balničnaha i zvalnieńnia miedykaŭ, z prablemaj karanavirusa ŭ najbližejšy čas nie spravicca.

«Tamu pakłapacicca pra siabie biełarusy abaviazany sami. Tolki ŭ vašych rukach ciapier vakcynavacca i adkazna vykonvać supraćkavidnyja miery», — kaža doktar.

Pavodle apošnich aficyjnych źviestak Ministerstva achovy zdaroŭja, poŭny kurs vakcynacyi ad karanavirusa ŭ Biełarusi ŭžo prajšli zvyš 1,48 młn čałaviek, pieršy kampanient vakcyny atrymali bolš za 1,77 młn žycharoŭ krainy.

Pryščapicca ad karanavirusa ŭ Biełarusi možna dźviuma vakcynami: rasijskim «Sputnik V» ci kitajskaj Vero Cell ad kampanii «Sinafarm».

Dziela revakcynacyi ŭ Biełaruś pastupiła 250 tysiač doz rasijskaj adnakampanientnaj vakcyny «Sputnik Łajt».

Vakcynavacca možna ŭ paliklinikach i niekatorych balnicach, śpiecyjalnych punktach u handlovych centrach, na rynkach i navat u mietro. Taksama pryščepku možna zrabić ŭ staličnych VNU i studenckich internatach.

Čytajcie taksama:

«Naličać nie 1500 rubloŭ, a 500». Jak źmianilisia zarobki miedykaŭ z novymi praviłami apłaty kavidu

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0