Ministerstva achovy zdaroŭja zaćvierdziła mietadyčnyja rekamiendacyi pa prafiłaktycy karanavirusnaj infiekcyi. Jany pryznačany dla rabotnikaŭ i naviedvalnikaŭ kamiercyjnych i niekamiercyjnych arhanizacyj, pradpryjemstvaŭ, ustanoŭ, a taksama indyvidualnych pradprymalnikaŭ. Hetyja praviły nakiravany na znižeńnie ryzyki raspaŭsiudžańnia infiekcyi i zachavańnie zdaroŭja va ŭmovach pandemii COVID-19, piša Źviazda.

Padkreslivajecca, što rekamiendacyi nie datyčacca ŭstanoŭ adukacyi, achovy zdaroŭja, sacyjalnaha absłuhoŭvańnia nasielnictva, turmaŭ i ŭstanoŭ Ministerstva abarony.

U pryvatnasci, rekamiendujecca pieraviesci maksimalna mahčymuju kolkaść rabotnikaŭ na dystancyjnuju rabotu (pry najaŭnasci takoj mahčymasci i z piśmovaha dazvołu rabotnika). U pieršuju čarhu heta pavinny być asoby z hrup ryzyki. Taksama pažadana abmiežavać lubyja masavyja mierapryjemstvy z udziełam bolš jak piaci čałaviek (schody, vystaŭki, kanfierencyi), a ŭkaraniać pieravažna elektronnaje ŭzajemadziejańnie, telefonnuju i faksimilnuju suviaź. Hetak ža rekamiendujecca abmiažoŭvać kamandziroŭki i rabočyja pajezdki.

Metazhodna vykarystoŭvać bieskantaktavyja ŭstrojstvy dla adkryćcia dźviarej, vyklučalnikaŭ śviatła, raboty santechničnaha abstalavańnia. Taksama varta zabiaśpiečyć biaśpiečny pitny režym supracoŭnikaŭ i nieznižalny miesiačny zapas srodkaŭ dezynfiekcyi.

Štodzionna pierad pačatkam pracoŭnaj źmieny supracoŭniki musiać prachodzić «uvachodny filtr» dla niedapuščeńnia na rabotu z prykmietami respiratornaj infiekcyi (kašal, padvyšanaja tempieratura cieła). Na rabočych miescach rabotniki pavinny być zabiaśpiečany zapasam masak (zychodziačy z praciahłasci rabočaj źmieny i kratnasci źmieny masak nie radziej adnaho razu ŭ dźvie hadziny), palčatkami (pry nieabchodnasci — srodkami dezynfiekcyi ŭ vyhladzie rastvoraŭ, survetak dla apracoŭki ruk).

Akramia taho, pavinna vykonvacca rehularnaja vilhotnaja ŭborka pamiaškańniaŭ z vykarystańniem myjnych srodkaŭ i srodkaŭ dezynfiekcyi, dazvolenych da ŭžyvańnia ŭ adpaviednasci z rekamiendacyjami vytvorcy pa virulicydnym (efiektyŭnym u dačynienni da virusaŭ) režymie, źviartajučy asablivuju ŭvahu na dezynfiekcyju ručak dźviarej, poručniaŭ, kampjutarnych kłavijatur i myšak, telefonnych aparataŭ, rabočych pavierchniaŭ mebli, abstalavańnia i inšych kantaktnych pavierchniaŭ. Varta źviarnuć uvahu na apracoŭku mabilnych pryład suviazi.

Rekamiendujecca apracoŭvać pavierchni telefona srodkami dezynfiekcyi, vykonvajučy miery pieraściarohi. Čachoł telefona nieabchodna apracoŭvać asobna. Apracoŭku varta pravodzić paśla kožnaha naviedvańnia hramadskich miescaŭ, transpartu i paśla zakančeńnia rabočaha dnia.

U suviazi z praviłami sacyjalnaha dystancyjavańnia, jakija praduhledžvajuć skaračeńnie kantaktaŭ pa-za miežami doma i na rabocie, rekamiendujecca abmiežavać kantakty pamiž kalektyvami asobnych strukturnych padraździaleńniaŭ.

Pamiž rabočymi miescami supracoŭnikaŭ varta zachoŭvać adlehłaść nie mienš za 1,5 mietra, vyklučyć pa mahčymasci vykarystańnie ahulnych telefonaŭ, kampjutarnaj i arhtechniki, rabočych instrumientaŭ i abstalavańnia inšych supracoŭnikaŭ. Pry nieabchodnasci vykarystańnia — pradezynfikavać ich da i paśla vykarystańnia.

Dakumient utrymlivaje svaje śpiecyfičnyja rekamiendacyi dla arhanizacyj hramadskaha charčavańnia, pradpryjemstvaŭ charčovaj pramysłovasci, handlovych arhanizacyj i rynkaŭ, dastaŭki na dom, pradpryjemstvaŭ bytavoha absłuhoŭvańnia, łaźniaŭ, basiejnaŭ, akvaparkaŭ, abjektaŭ pavietranaha transpartu, budaŭničaj i turystyčnaj haliny.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?