17:58

Da pratestoŭcaŭ vyjšaŭ mužčyna, jaki pradstaviŭsia pamočnikam Łukašenki [pa ahulnych pytańniach] Mikałajem Łatyšonkam. Kaža pratestoŭcam: «Jon usie roŭna zastaniecca, a tut sabrałasia moładź». Kaža, treba za mirnuju Biełaruś.

17:42

Kala Pałaca Niezaležnaści jašče stajać niekalki tysiač, ale asnoŭnaja masa idzie praśpiektam Pieramožcaŭ u bok Steły i Niamihi. Idzie mocny doždž.

17:40

Płot Pałaca Niezaležnaści pieratvaryŭsia ŭ palityčny miemaryjał: ludzi stavili na jaho pachavalnyja vianki i abraźlivyja vinšavańni z dniom naradžeńnia.

17:20

Pačaŭsia doždž, vialikaja častka pačynaje pacichu sychodzić. Ludzi skandujuć: «My jašče vierniemsia».

17:15

Ludzi prynieśli da Pałaca Niezaležnaści cacačnyja aŭtazaki i viertaloty, tapki, šaryki z nadpisami, płakaty, kvietki, jany ŭsio heta skłali na asfalcie, piša Tut.by.

Raniej u aharodžy la Pałaca pakinuli čornuju trunu, na jakoj lažali kvietki. Ludzi taksama prynieśli vialikaha kardonnaha tarakana.

Siłaviki praciahvajuć abjaŭlać ab niezakonnym masavym mierapryjemstvie i paŭtarać, kab ludzi syšli dadomu z-za «mahčymych niespryjalnych źjavach u vyhladzie daždžu».

17:10

Asnoŭnaja masa ludziej ad Pałaca Niezaležnaści pačała ruchajecca nazad, u bok Steły, ale tysiačy ludziej jašče zastajucca la kardona (tam abyšłosia bieź incydentaŭ). Ludzi zapalili lichtaryki na smartfonach i kryčać: «Zaduvaj!», pieradaje «Radyjo Svabody».

Siłaviki papiaredzili žurnalistaŭ i asobna «spadaryniu Kaleśnikavu» adyjści dalej ad ačapleńnia, pakolki buduć vymušanyja ŭžyć śpiecsrodki. Maryja Kaleśnikava źviarnułasia ŭ miehafon da pratestoŭcaŭ, kab tyja zrabili bolšuju dystancyju — hetaje susiedstva było litaralna na adlehłaści vyciahnutaj ruki. Ludzi pasłuchalisia.

17:01

Bolš ludziej adychodzić ad Pałaca Niezaležnaści, čym idzie da jaho. Mahčyma, častkova z-za taho, što nalacieła chmara i mahčyma pojdzie doždž

16:55

Maryja Kaleśnikava jašče raz spytała ŭ siłavikoŭ, ci płanuje ich kiraŭnictva vyjści na pieramovy, ale joj ničoha nie adkazali.

Paśla hetaha jana prajšłasia ŭzdoŭž aharodžy. Adzin ź siłavikoŭ z łancuha, ubačyŭšy jaje, skazaŭ: «Oho, jakija ludzi. A ja nie zrazumieŭ adrazu, što tam adbyvajecca, što tam za zavaruška. Akazvajecca, takija ludzi pryjšli».

Paśla hetaha Maryja Kaleśnikava, Maksim Znak i Lilija Ułasava pajšli ŭ natoŭp.

16:46

Da ačapleńnia la rezidencyi Łukašenki (Pałaca Niezaležnaści) padyšli Kaleśnikava, Znak i Ułasava i paprasili kiraŭnika dla pieramoŭ.

«My, biełarusy, majem prava hulać pa horadzie, my nie razumiejem, čamu nam pieraharadzili darohu, chočam spytać, čamu nie možam hulać pa horadzie».

Siłaviki praź miehafon zapatrabavali, kab ludzi adyšli (jany stajać u 2 mietrach).

Tym časam pa Minsku jeduć BMP.

Fota Usievałada Ulitki

Fota Usievałada Ulitki

16:20

La Pałaca Niezaležnaści vielmi šmat ludziej, kaniec natoŭpu — kala Steły. Da ačapleńnia — 10 mietraŭ, ludzi ŭskładajuć pierad vadamiotami «padarunki» Łukašenku. Pamiž Pałacam Niezaležnaści i Bełekspa — dva BTRy.

Ludzi kryčać: «Vychadzi», «My — na sładkij stoł», «Vyjdzi, my pavinšujem».

16:02

Ludzi padychodziać da ačapleńnia kala rezidencyi Łukašenki i skandujuć: «Vychadzi», «My — na dzień naradžeńnia».

U rajon Pałaca niezaležnaści ruchajecca kałona techniki.

15:57

Častka pratestoŭcaŭ pajšła da rezidencyi Łukašenki. Tam ich sustrakajuć znoŭ aharodžy i vadamioty, jak i ŭ minułuju niadzielu

15:55

Da Steły padyšła kałona spartsmienaŭ z raściažkaj: «Spartsmieny — z narodam». Ludzi im apładzirujuć.

U kałonie spartoŭcaŭ iduć viadomyja baskietbalisty Mikita i Jahor Mieščarakovy, centravaja zbornaj Biełarusi pa baskietbole Alena Leŭčanka.

Kala Steły z płakatam staić rasijski piśmieńnik biełaruskaha pachodžańnia Saša Filipienka.

Z fejsbuka Sašy Filipienki

Z fejsbuka Sašy Filipienki

Tam ža vyviešany na adnym z damoŭ vialiki bieł-čyrona-bieły ściah.

Tym časam na praśpiekcie Niezaležnaści zdymajuć łancuhi.

15:37

Jašče adna siońnia z papularnych kryčałak: «Krysa — ty, a my — narod».

Na Kastryčnickaj ludzi raźbirajuć płastykavyja aharodžy i budujuć bieł-čyrvona-bieły ściah.

15:20

Hałava kałony dajšła da Steły, tam — aharodža, kalučy drot, a taksama šarenhi sałdat. U bolšaści sałdat — bajavyja patrony. Ludzi stajać kala ich z płakatami, starajucca vieści palitinfarmavańnie, kažuć: «My ž adzin narod». Z dynamikaŭ hučyć muzyka vajennych hadoŭ. Mabilny interniet nie pracuje.

Heta pry tym, što kałona ad praśpiekta Pieramožcaŭ ciahniecca da praśpiekta Niezaležnaści praź Lenina, a potym da praśpiekta Niezaležnaści.

15:15

Praśpiekt Pieramožcaŭ zaniaty demanstrantami ad Steły da Lenina. Na vulicach ludziej stolki, kolki ŭ minułuju niadzielu.

Ludzi majuć šmat atrybutyki, płakat «Tut pakoicca dyktatura», a taksama niasuć vialikaha tarakana 5 mietraŭ.

Papularnaje skandavańnie: «Siońnia my idziom na dzień naradžeńnia».

15:04

Ludzi zaniali Płošču Svabody ad vulicy Lenina, Enhielsa i Internacyjanalnaj da Lenina, iduć pa prajeznaj častcy ŭ bok praśpiekta.

14:56

Demanstranty z Kastryčnickaj ruchajucca da Płoščy Svabody pa Enhielsa, usio ad Kastryčnickaj płoščy da Pieramohi na prajeznaj častcy zapoŭniena ludźmi.

14:50

Tym časam akcyi pratestu prachodziać i ŭ inšych haradach krainy. Naprykład, u Mahilovie zaraz na akcyi kala troch tysiač udzielnikaŭ.

14:47

Siłaviki prybrali łancuh na praśpiekcie i dali ludziam abjadnacca.

Pierad hetym AMAP zabraŭ z natoŭpa, zacisnutaha miž dvuma łancuhami, dziasiatak ludziej. Ciapier iduć pa Lenina ŭ bok Niamihi.

14:44

Demanstranty zaniali prajeznuju častku ad płoščy Pieramohi da Kastryčnickaj. Kałony ruchajucca taksama ad Jakuba Kołasa da płoščy Pieramohi.

14:43

Pačalisia zatrymańni. Siłaviki vybaračna zatrymlivajuć mužčyn. Tyja nie supraciŭlajucca.

Aŭtamabili «Rubiež», vadamioty i aŭtazaki pavolna jeduć da kałony pratestoŭcaŭ, jakaja raściahnułasia ad «MakDonaldska» da cyrka.

14:42

Vadamioty i ščyty pavolna ruchajucca ŭ bok natoŭpu — ad KDB da HUMa.

14:41

AMAP pavolna idzie ŭ bok Kastryčnickaj płoščy, dzie staić druhaja vialikaja kałona demanstrantaŭ. Ludzi skandujuć: «Žyvie Biełaruś!»

14:41

Pramiežkavyja łancuhi syšli, natoŭpy la HUMa złučylisia. Pierakryta vulica Lenina ŭ bok AP.

Zatrymanyja niekalki čałaviek

14:39

AMAP vybieh z Pałaca Respubliki i ačapiŭ praśpiekt Niezaležnaści.

Na hetym fota vy možacie pabačyć, dzie stajać siłaviki i pratestoŭcy na pierasiačeńni praśpiekta Niezaležnaści i Lenina.

14:38

Vialikaja kałona z Aŭtazavoda staić na vulicy Lenina kala Mastackaha muzieja. Vajskoŭcy nie prapuskajuć dalej.

14:35

Niekalki dziasiatkaŭ tysiač demanstrantaŭ iduć praśpiektam da Kastryčnickaj ad płoščy Pieramohi.

14:25

Praśpiekt pierakryty łancuhami ŭ niekalkich miescach. Sotnia pajšła na praryŭ i prabiehła z praśpiekta na Lenina.

Niekalki tysiač čałaviek zabłakavanyja AMAPam na praśpiekcie Niezaležnaści na ŭčastku ad KDB da vulicy Lenina.

14:24

Ludzi stajać na rahu Lenina i praśpiekta, ich vielmi šmat.

14:16

Spusk na vulicu Kamsamolskuju pierakryli siłaviki sa ščytami. Kałona pratestujučych ciapier ruchajecca pa prajeznaj častcy praśpiekta i chodnikach u kirunku Kastryčnickaj płoščy.

Usie dvary, prylehłyja da praśpiektu, pierakrytyja vajskoŭcami.

Łancuh siłavikoŭ staić pa linii Lenina. Ludzi abyšli jaho i vyjšli na praśpiekt.

14:12

Ludzi syšli z prajezžaj častki, iduć u bok Kastryčnickaj.

14:10

Kala Paštamta ruchajecca sistema sa ščytami, biehajuć amapaŭcy sa ščytami. Nasuprać KDB taksama siłaviki, praśpiekt pieraharodžany z dvuch bakoŭ. Ludzi skandujuć: «Sychodź».

14:09

Taksama kala KDB raskałacili łabavoje škło busu biez numaroŭ, jaki ŭvoziŭ zatrymanych.

14:05

Aŭtazaki raźviarnulisia i stali la Centralnaj kniharni. Ludzi vyjšli na praśpiekt i skandujuć: «Heta naš horad».

13:58

U rajonie płoščy Niezaležnaści pačaŭsia chapun. Stancyi mietro ŭ centry zakrytyja.

Pierakryty praśpiekt Niezaležnaści kala cyrka.

Taksama zakrytyja stancyi mietro «Płošča Lenina», «Kupałaŭskaja», «Kastryčnickaja» i «Płošča Pieramohi».

La HUMa DAI pierakryła prajezd pa praśpiekcie Niezaležnaści ŭ bok płoščy. Prapuskajuć tolki aŭtazaki.

13:55

Prachod na płošču Niezaležnaści pierakryty. Kala hatela «Minsk» źbirajecca natoŭp.

13:52

Kałona ź niekalkich tysiač pratestoŭcaŭ pryjšła da Haradskoha Vała z boku stancyi mietro «Frunzienskaja». Miarkujučy pa ŭsim, dalej ludzi pojduć da płoščy Niezaležnaści.

13:51

Kastryčnickaja płošča aharodžanaja płastykavymi barjerami, pa jaje pierymetry stajać milicyjanty, uzmocnienaja achova, da Pałaca Respubliki prajści niemahčyma. Ale tut pačynajuć źbiracca ludzi. Karespandent «Svabody» naličyŭ niekalki socień čałaviek.

Na płoščy Niezaležnaści, aharodžanaj barjerami, taksama źbirajucca hrupy ludziej.

13:45

Jakuba Kołasa

Jakuba Kołasa

13:41

Pajšli kałony z Hrušaŭki.

13:36

Kałona ludziej prajšła la stancyi mietro «Maskoŭskaja».

U ich u rukach-bieł-čyrvona-biełyja ściahi i płakat «Łukašenka, ty zvolnieny».

13:25

Da kałony, jakaja idzie pa Partyzanskim praśpiekcie, kala motaviełazavoda dałučylisia rabotniki Traktarnaha zavoda i inšyja pratestoŭcy. Kala tysiačy čałaviek skandujuć «Dałučajsia!».

13:18

Jašče adna kałona ruchajecca pa Kalvaryjskaj uzdoŭž Kaskada.

Pakul takoje ŭražańnie, što siłavikoŭ siońnia mienš, čym ŭ minułyja niadzieli. Raniej ich šmat było na prylehłych vulicach.

13:05

Kala stancyi mietro «Puškinskaja» taksama źbirajucca ludzi z BČB-ściahami.

13:02

Ludzi źbirajucca la mietro «Uschod», kab razam rušyć u centr.

12:58

Ludzi sabralisia na praśpiekcie Dziaržynskaha kala stancyi mietro «Michałova». Jany stajać la prypynku hramadskaha transpartu, skandujuć «Žyvie Biełaruś!». Mnohija pryjšli sa ściahami. Mašyny sihnalać.

12:45

Z Novaj Baravoj ŭ bok centra horada vysunułasia kałona ludziej ź bieł-čyrvona-biełymi ściahami.

12:39

Kałona z rabočymi MAZa dajšła da mietro «Partyzanskaja». Iduć pad daždžom, słuchajuć «Razbury mury».

12:37

Płošču Pieramohi i Kastryčnickuju płošču aharadzili turnikietami. Na apošniaj pierad aharodžaj taksama ŭstalavali vodanaliŭnyja błoki.

Vadamioty i zaharadžalnaja technika jeduć u bok płoščy Niezaležnaści.

12:20

Dziaŭčaty prynieśli da Doma ŭrada harbuzy.

12:15

Tym časam ad mietro «Mahiloŭskaja» ŭ centr Minska ruchajecca nievialikaja kałona ludziej z nacyjanalnymi i mazaŭskimi ściahami.

11:59

Na płoščy Niezaležnaści ŭ Minsku z ranicy stajać pierakryćci, dziažuryć milicyja, niepadalok — aŭtobusy, aŭtazaki i vadamioty. Stajać aharodžy i kala steły na płoščy Pieramožcaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?