Infarmacyjnaja stratehija ŭładaŭ stała poŭnym imidžavym pravałam. Tym časam biełaruskaje hramadstva, niezaležna ad rytoryki ŭładaŭ, z fantastyčnaj apieratyŭnaściu samaarhanizavałasia, kab zhładzić kryvuju pandemii, piša vykładčyk Jeŭrapiejskaha humanitarnaha ŭniviersiteta Andrej Vaźjanaŭ.

30% pracadaŭcaŭ pieraviali svaich pracaŭnikoŭ na addalenuju pracu. Kolkaść pasažyraŭ u mietro skaraciłasia na čverć. Naviedvańni restaranaŭ i kafe skaracilisia na 67%. I heta ŭsio ŭ sakaviku ŭ stalicy krainy, dzie nie byŭ uviedzieny ni karancin, ni łokdaŭn, ni adpačynak na miesiac.

Što źmianiłasia?

Na vulicach Minska (ja žyvu ŭ Zavodskim rajonie) sustrakajecca ŭsio bolš ludziej u maskach. Maski taksama nosiać kasirki i mierčandajzierki ŭ supiermarkietach; manikiurščycy, piersanał sałonaŭ suviazi, taksisty.

La ŭvachoda ŭ supiermarkiety i dziaržaŭnyja ŭstanovy, u tualetach ofisnych budynkaŭ i handlovych centraŭ užo ŭ siaredzinie sakavika zvyčajna možna było znajści srodak dla dezynfiekcyi ruk.

Na padychodzie da kas na padłozie supiermarkietaŭ nalepleny linii, što paznačajuć biaśpiečnuju dystancyju ŭ čarzie; a ŭ dynamikach upieramiešku z rekłamnymi rolikami hučać prośby pra sacyjalnaje dystancyjavańnie.

Užo tydzień tamu amal 30% pracadaŭcaŭ, zarehistravanych na rabota.tut.by, adpravili svaich pracaŭnikoŭ na addalenuju pracu.

Niekatoryja bujnyja pradpryjemstvy znachodziacca ŭ karancinie asobnymi cechami abo całkam.

Moj miascovy ŽES skasavaŭ schod žycharoŭ u dvary, nie chavajučy pryčyn.

Vialikaja častka publičnych imprez u Minsku skasavana: praktyčna ŭsie miescy, jakija ja rehularna naviedvaŭ, abviaścili karancin (i, darečy, zmušany kraŭdfandzić sabie na arendu).

Užo pad kaniec sakavika biełarusy naviedvali restarany i kafe na 67% radziej, čym da pandemii.

Niekatoryja nievialikija kramy taksama pierajšli ŭ anłajn. Što da časta zhadvanaha nacyjanalnaha čempijanatu pa futbole, to hulni de-fakta prachodziać pry pustych trybunach. Pavodle statystyki, ich naviedvanaść źniziłasia ŭ 10 razoŭ, a fanackija supołki asnoŭnych futbolnych kłubaŭ Biełarusi zaklikali prypynić čempijanat.

Ad simvaličnaj padtrymki da kalektyŭnaha dziejańnia

Pavodle apytańnia SATIO, jaŭnaja bolšaść biełarusaŭ vystupaje za skasavańnie publičnych imprez i pierachod na addalenuju pracu na čas epidemii.

Indeks samaizalacyi ad Jandeksa pakazvaje, što na vulicach Minska ciapier prykładna ŭtraja mienš ludziej, čym da pandemii.

Biełaruskija apieratary mabilnaj suviazi dadajuć u radki stanu, što my bačym na panieli smartfona, słovy «zastavajsiadoma» i «stayonline».

Mabilny apieratar A1 daŭ svaim abanientam bieźlimitny dostup u internet da kanca žniŭnia.

U Minsku źjaviłasia mastackaja instalacyja, jakaja składajecca ź vielizarnych miedyčnych masak na drevach, što zaklikajuć ludziej uśviadomić niebiaśpieku virusa.

U Horadni na ścianu handlovaha centra sprajecyravali videa z padziakaj miedykam na roznych movach.

Sajt navin Hrodna.life admysłova źmianiŭ svoj łahatyp, pastaviŭšy pamiž dźviuma častkami svajoj nazvy znak 1,5 m, a ŭnizie — podpis «Trymaj dystancyju».

Paralelna ŭ Biełarusi nazirajecca vielizarnaja chvala vałanciorstva, kraŭdfandynhu i inšych nizavych inicyjatyŭ z metaj dapamahčy pažyłym ludziam zastacca doma, a miedykaŭ padtrymać maskami, lekami, aparatami ŠVŁ i inšymi resursami (tut i čaty ŭ Telehramie, i interaktyŭnyja karty dapamohi, salidarnaści i raspaŭsiudu virusu, u tym liku na dziaržaŭnych resursach, i adrasnaja dabračynnaść — i heta tolki małaja častka spasyłak, jakija možna dać).

Ciaham niekalkich dzion biełarusy i biełaruski sabrali bolš za 1 młn jeŭra na admysłovy rachunak Minzdaroŭja dla achviaravańniaŭ. Kamiercyjnaja kampanija ŭ Viciebsku raspracavała ekspres-testy na karanavirus, jakija taksama byli siertyfikavany ciaham niekalkich dzion (suprać zvykłych dla takich pracedur u Biełarusi miesiacaŭ).

Dziaržaŭnyja orhany dziejničajuć…

Urešcie, navat dziaržaŭnyja orhany dalokija ad poŭnaha admaŭleńnia virusa. Naprykład, Administracyja prezidenta prypyniła pryjom naviednikaŭ u zvyčajnym režymie i na čas pandemii karanavirusa kamunikuje tolki praź listavańnie.

Viasnovyja školnyja kanikuły ŭ Biełarusi padoŭžany na adzin tydzień, a ŭ Hrodzienskaj vobłaści skasavany ŭsie spartovyja imprezy z udziełam dziaciej.

Miedyčnyja ŭstanovy terminova rearhanizujucca dla pryjomu bolšaj kolkaści pacyjentaŭ ź simptomami pnieŭmanii. Pad ciskam hramadskaści, paśla dvuch- i trochdzionnych paŭzaŭ biełaruskaje Minzdaroŭja stała štodnia publikavać spravazdačy pra novyja zaražeńni.

Jość i kropkavyja ekanamičnyja miery: dziaržava ŭviała zabaronu na padvyšeńnie cen bolš čym na 0,5% u miesiac na čas pandemii; a paśla kalektyŭnaha zvarotu turapierataraŭ u zaviazanaj na turyzm Horadni arendavaja płata dla 20 ź ich źnižana da lipienia 2020 hoda.

Źniaceńvańnie spraŭ słovami i kamunikatyŭny pravał

Pryvodziačy hetyja razroźnienyja śviedčańni, ja ni ŭ jakim razie nie chaču skazać, što biełaruskaja dziaržava robić dastatkova dla zmahańnia ź virusam. Terminovaj dapamohi dziaržavy rospačna patrabuje miedyčnaja śfiera, a taksama mały biznes, kulturnyja industryi, turfirmy i mnohija inšyja ekanamičnyja aktary.

Nasielnictvu patrebna bolš prazrystaje infarmavańnie pra chod pandemii dy płany supracivu joj; u Biełarusi adsutničajuć adekvatnyja sacyjalnyja harantyi tym, chto zachvareŭ ci straciŭ pracu z-za pandemii. Adnak źmieny ŭ žyćci ludziej, vyklikanyja COVID-19 u Biełarusi, de-fakta vielmi padobnyja da źmien u inšych krainach.

Roźnica ŭ tym, što šmat z hetych źmien adbyvajecca ŭ Biełarusi nie z-za zabarony, uviedzienaj dziaržavaj pad stracham kary, a ŭ vyniku sacyjalnaj adkaznaści, supracy na nizavym uzroŭni, inicyjatyŭ biźniesu i aśviatleńnia ŭ niezaležnych ŚMI. Viadoma, nielha skidać z rachunkaŭ elemientarny strach, a taksama ŭpłyŭ rasijskaj miedyjaprastory ŭ Biełarusi: jana peŭna źnižaje tut uzrovień karanaskiepsisu. Tym nie mienš pry pahladzie na ciapierašniuju hramadzianskuju aktyŭnaść suprać pahroz COVID-19 u Biełarusi bačna (pa łakalizacyi vysiłkaŭ, moŭnaj praktycy, asobnych imionach), što jaje klučavyja asoby naŭrad ci naležać da aŭdytoryi rasijskich telekanałaŭ.

Što biełaruskaj dziaržavie zusim nie ŭdajecca ciapier, dyk heta stvaryć uražańnie, što jana pradprymaje ŭsio mahčymaje dla zmahańnia z pandemijaj i trymaje situacyju pad kantrolem. Zamiest militarysckaj rytoryki «vajny ź virusam», čutnaj va ŭsich krainach vakoł, u Biełarusi na pavierchniu vychodziać słovy ab prafiłaktycy virusa traktaram i chakiejem, a taksama strašenny kamunikatyŭny pravał z boku Minzdaroŭja. Apošni rytaryčna źniaceńvaje vielizarnyja vysiłki biełaruskich miedykaŭ, jakija ŭ hetyja dni robiać samuju ciažkuju pracu (dyj navat vysiłki samoha ministerstva źniaceńvaje). U vyniku biełarusaŭ jak narod (a pieradusim Alaksandra Łukašenku) hańbiać i vyśmiejvajuć u zamiežnych publikacyjach i virusnych miemach pra COVID-19. I na Uschodzie, i na Zachadzie Biełaruś stała prykładam niekampietentnaści, kali ź virusam prapanujuć zmahacca z dapamohaj łaźni i chakieja.

Paśla śmierci 25-hadovaha hramadzianina RF u Viciebsku rasijskaja publičnaja asoba, Anton Krasoŭski, zajaviŭ, što j «nijakaj Biełarusi» isnavać nie pavinna; i heta nie adzinaje vykazvańnie suprać biełaruskaha suvierenitetu z nahody karanavirusa, jak pakazvaje ahlad ISANS.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?