Ci viedajecie vy, jak pryznajucca ŭ kachańni na roznych movach?

Razam z servisam pošuku tannych avijakvitkoŭ aviasales.by my prapanujem vam adkazać, na jakoj movie zroblena pryznańnie ŭ kachańni.
Pačynajem
Davajcie pačniom z prostaha. Heta vy dakładna zrazumiejecie
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni pa-polsku.

Mnohija biełarusy karystajucca łaŭkostami, jakija lotajuć z polskich aeraportaŭ u roznyja kutki śvietu. Samyja tannyja prapanovy šukajcie na aviasales.by.
Tak, davoli prosta.

Mnohija biełarusy karystajucca łaŭkostami, jakija lotajuć z polskich aeraportaŭ u roznyja kutki śvietu. Samyja tannyja prapanovy šukajcie na aviasales.by.
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni pa-polsku.

Mnohija biełarusy karystajucca łaŭkostami, jakija lotajuć z polskich aeraportaŭ u roznyja kutki śvietu. Samyja tannyja prapanovy šukajcie na aviasales.by.
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni pa-polsku.

Mnohija biełarusy karystajucca łaŭkostami, jakija lotajuć z polskich aeraportaŭ u roznyja kutki śvietu. Samyja tannyja prapanovy šukajcie na aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Pieśniu z takoj nazvaj vy čuli šmat razoŭ, ale, mahčyma, nie viedajecie, što jaje nazva pierakładajecca jak «Ja ciabie kachaju». Ź jakoj movy?
Nie, heta pa-francuzsku, a pieśniu śpiavaje Łara Fabijan.

Viadoma, Francyja — adna z najbolš ramantyčnych krain u śviecie. Kab znajści najbolš tannyja varyjanty pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Nie, heta pa-francuzsku, a pieśniu śpiavaje Łara Fabijan.

Viadoma, Francyja — adna z najbolš ramantyčnych krain u śviecie. Kab znajści najbolš tannyja varyjanty pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Tak, a pieśniu śpiavaje Łara Fabijan.

Viadoma, Francyja — adna z najbolš ramantyčnych krain u śviecie. Kab znajści najbolš tannyja varyjanty pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Nie, heta pa-francuzsku, a pieśniu śpiavaje Łara Fabijan.

Viadoma, Francyja — adna z najbolš ramantyčnych krain u śviecie. Kab znajści najbolš tannyja varyjanty pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Chto kaža nastupnaje?
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni susiedzi łatyšy.

Kali zadumajecie nastupnuju vandroŭku, to viedajcie, što samyja tannyja kvitki jość na aviasales.by.
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni susiedzi łatyšy.

Kali zadumajecie nastupnuju vandroŭku, to viedajcie, što samyja tannyja kvitki jość na aviasales.by.
Nie, tak pryznajucca ŭ kachańni jašče adny našy susiedzi — łatyšy.

Kali zadumajecie nastupnuju vandroŭku, to viedajcie, što samyja tannyja kvitki jość na aviasales.by.
Tak, słušna!

Kali zadumajecie nastupnuju vandroŭku, to viedajcie, što samyja tannyja kvitki jość na aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Kali vam spatrebicca pryznacca ŭ kachańni pa-ispansku, što vy skažacie?
Heta pa-anhlijsku.

Płanujecie vandroŭku – šukajcie tannyja avijakvitki na aviasales.by.
Heta pa-rumynsku.

Płanujecie vandroŭku – šukajcie tannyja avijakvitki na aviasales.by.
Tak, te amo!

Płanujecie vandroŭku – šukajcie tannyja avijakvitki na aviasales.by.
My ž heta ŭžo prachodzili.

Płanujecie vandroŭku – šukajcie tannyja avijakvitki na aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A ciapier pasprabujcie adhadać transkrypcyju. Čyja heta fraza?
Tak, hienacvale!

Hruzija stanovicca ŭsio bolš papiałurnaj siarod biełarusaŭ. Kab nie prapuścić vyhadnyja prapanovy pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Nie, hruzinskaja.

Hruzija stanovicca ŭsio bolš papiałurnaj siarod biełarusaŭ. Kab nie prapuścić vyhadnyja prapanovy pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Nie, hruzinskaja.

Hruzija stanovicca ŭsio bolš papiałurnaj siarod biełarusaŭ. Kab nie prapuścić vyhadnyja prapanovy pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Nie, hruzinskaja.

Hruzija stanovicca ŭsio bolš papiałurnaj siarod biełarusaŭ. Kab nie prapuścić vyhadnyja prapanovy pa avijakvitkach, karystajciesia pošukavikam aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A heta adhadajecie?
Nie, heta fraza na češskaj movie.

U Čechiju možna tanna dabracca łaŭkostami z susiednich krain. Kab nie prapuścić najbolš tannyja prapanovy, karystajciesia aviasales.by.
Nie, heta fraza na češskaj movie.

U Čechiju možna tanna dabracca łaŭkostami z susiednich krain. Kab nie prapuścić najbolš tannyja prapanovy, karystajciesia aviasales.by.
Nie, heta fraza na češskaj movie.

U Čechiju možna tanna dabracca łaŭkostami z susiednich krain. Kab nie prapuścić najbolš tannyja prapanovy, karystajciesia aviasales.by.
Tak, heta fraza na češskaj movie.

U Čechiju možna tanna dabracca łaŭkostami z susiednich krain. Kab nie prapuścić najbolš tannyja prapanovy, karystajciesia aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A ciapier da niazvykłych napisańniaŭ. Jakoje z hetych pryznańniaŭ u kachańni napisana pa-niepalsku?
Tak, čytajecca heta jak «ma tapainłaj majia harču».

U aviasales.by jość jašče adna kłasnaja reč – karta nizkich cen. Kali vy nie viedajecie, kudy chočacie adpravicca, hetaja funkcyja dapamoža znajści najtańniejšyja napramki.
Nie, heta na movie kchmieraŭ.

U aviasales.by jość jašče adna kłasnaja reč – karta nizkich cen. Kali vy nie viedajecie, kudy chočacie adpravicca, hetaja funkcyja dapamoža znajści najtańniejšyja napramki.
Heta napisana pa-bienhalsku.

U aviasales.by jość jašče adna kłasnaja reč – karta nizkich cen. Kali vy nie viedajecie, kudy chočacie adpravicca, hetaja funkcyja dapamoža znajści najtańniejšyja napramki.
Heta azierbajdžanskaja fraza.

U aviasales.by jość jašče adna kłasnaja reč – karta nizkich cen. Kali vy nie viedajecie, kudy chočacie adpravicca, hetaja funkcyja dapamoža znajści najtańniejšyja napramki.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Tak kažuć u adnoj jeŭrapiejskaj krainie. U jakoj?
Nie, heta napisana na ałbanskaj movie.

Ałbanija admianiła vizy dla biełarusaŭ. Kab nie prapuścić tannyja kvitki — karystajciesia aviasales.by.
Tak, heta napisana pa-ałbansku!

Ałbanija admianiła vizy dla biełarusaŭ. Kab nie prapuścić tannyja kvitki — karystajciesia aviasales.by.
Nie, heta napisana na ałbanskaj movie.

Ałbanija admianiła vizy dla biełarusaŭ. Kab nie prapuścić tannyja kvitki — karystajciesia aviasales.by.
Nie, heta napisana na ałbanskaj movie.

Ałbanija admianiła vizy dla biełarusaŭ. Kab nie prapuścić tannyja kvitki — karystajciesia aviasales.by.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U hetym ałfavicie, jak i ŭ nas, vykarystoŭvajecca kirylica. Pra jakuju movu idzie havorka?
Nie, heta napisana pa-makiedonsku.

Karystajciesia aviasales.by dla pošuku tannych avijakvitkoŭ!
Nie, heta napisana pa-makiedonsku.

Karystajciesia aviasales.by dla pošuku tannych avijakvitkoŭ!
Nie, heta napisana pa-makiedonsku.

Karystajciesia aviasales.by dla pošuku tannych avijakvitkoŭ!
Tak, heta napisana pa-makiedonsku.

Karystajciesia aviasales.by dla pošuku tannych avijakvitkoŭ!
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Taki sabie z vas palihłot
Moža, pasprabujecie prajści jašče raz?
Prajści znoŭ
Słabavata
Movy — nie samy vaš mocny bok.
Prajści znoŭ
Siarednieńka
Nu, prynamsi zmožacie ździvić svaju druhuju pałovu.
Prajści znoŭ
Niabłaha
Ździvicie svaju druhuju pałovu pryznańniem na inšaj movie.
Prajści znoŭ
Vielmi dobra!
Škada, što niedzie ŭsio ž pamylilisia.
Prajści znoŭ
Vydatna! Vy prosta palihłot!
Cudoŭnyja vyniki!
Prajści znoŭ
Padzialisia testam u sacsietkach: