Daśledčyki z aŭstralijskaha Univiersiteta Kiertyna adkryli novy mietad lačeńnia ahresiŭnaj formy raku padstraŭnikavaj załozy, piša TASS. Pavodle pres-słužby VNU, vyniki daśledavańnia dapamohuć istotna prasunucca ŭ lačeńni pacyjentaŭ z ustojlivaj da chimijaterapii formaj zachvorvańnia.

Mikrabijołaham i ankołaham univiersiteta ŭdałosia vyjavić śpiecyjalizavany białok, jaki prysutničaje ŭ rakavych kletkach adenakarcynomy pratokaŭ padstraŭnikavaj załozy čałavieka (PDAC) i naŭprost upłyvaje na rost puchliny. Padčas vyvučeńnia hetaha białku navukoŭcy vyjavili, što terapija madyfikavanaj viersijaj supraćzapalenčaha preparata sulindak moža błakavać białok i spyniać rost novaŭtvareńniaŭ.

Viadučy aŭtar daśledavańnia, prafiesar Marka Fałaska adznačyŭ, što ciapier isnuje vielmi abmiežavanaja kolkaść mietadaŭ lačeńnia dla ludziej z ahresiŭnym typam raku padstraŭnikavaj załozy i ŭsie jany dajuć nie duža značnyja vyniki. «PDAC - vielmi ahresiŭnaje zachvorvańnie, i, jak praviła, pacyjenty z takim dyjahnazam majuć nie vielmi aptymistyčny prahnoz, bo siaredni termin žyćcia paśla terapii, u jakuju ŭvachodzić chirurhičnaje ŭmiašańnie, jak praviła, nie pieravyšaje piaci hadoŭ, što i robić jaho čaćviortaj najbolš pašyranaj pryčynaj śmierci ad raku ŭ zachodnim śviecie», - skazaŭ prafiesar Fałaska.

Padčas vyprabavańniaŭ na myšach navukoŭcy zmahli vyznačyć, što błakavańnie białku z dapamohaj madyfikavanaha sulindaka značna pamianšaje pašyreńnie PDAC i zapavolvaje rost puchliny. Prafiesar Fałaska rastłumačyŭ, što atrymanyja vyniki patencyjna majuć kałasalnaje značeńnie dla lačeńnia raku padstraŭnikavaj załozy, bo białok, jaki vyvučajecca ŭ hetym daśledavańni, taksama vyklikaje rezistentnaść da najaŭnych u ciapierašni čas chimijaterapieŭtyčnych preparataŭ suprać raku.

«Viadoma, napieradzie - novyja daśledavańni i maštabnyja kliničnyja vyprabavańni na ludziach, adnak užo ciapier možna skazać, što ŭ vypadku pośpiechu my atrymajem novy preparat dla lačeńnia raku padstraŭnikavaj załozy i terapiju, jakaja istotna pavialičyć praciahłaść žyćcia pacyjentaŭ z dyjahnazam PDAC», - adznačyŭ Fałaska.

Sulindak - lekavy srodak, niesteroidny supraćzapalenčy preparat. Moža vykarystoŭvacca pry lačeńni vostrych i chraničnych zapalenčych pracesaŭ. Sulindak źjaŭlajecca pralekami, heta značyć, u arhaniźmie jon z dapamohaj fiermientaŭ piečani pieratvarajecca ŭ aktyŭny mietabalit, što zabiaśpiečvaje pastajanny ŭzrovień lekaŭ u kryvi i źnižaje straŭnikava-kišačnyja pabočnyja efiekty.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0