Biełaruskaja nacyjanalnaja płatforma FHS Uschodniaha partniorstva 14 sakavika pryniała Zvarot z nahody represij u dačynieńni da ŭdzielnikaŭ mirnych akcyj pratestu ŭ Biełarusi (nižej — tekst Zvarotu):

Uradu Respubliki Biełaruś
Kanstytucyjnamu sudu Respubliki Biełarus
Viarchoŭnamu sudu Respubliki Biełaruś
Administracyi Prezidenta Respubliki Biełaruś
Ministerstvu ŭnutranych spraŭ Respubliki Biełaruś
Ministerstvu zamiežnych spraŭ Respubliki Biełaruś

Kopii:

Pradstaŭnictvu ES u Respublicy Biełaruś
Upraŭleńniu Viarchoŭnaha kamisara AAN pa pravach čałavieka
Biuro Mižnarodnaj arhanizacyi pracy

Zvarot Biełaruskaj nacyjanalnaj płatformy Forumu hramadzianskaj supolnaści Uschodniaha partniorstva

U suviazi z represiŭnymi dziejańniami ŭ dačynieńni da ŭdzielnikaŭ mirnych pratestnych akcyj u roznych haradach Biełarusi My, pradstaŭniki arhanizacyj hramadzianskaj supolnaści Respubliki Biełaruś, abjadnanyja ŭ ramkach Biełaruskaj nacyjanalnaj płatformy Forumu hramadzianskaj supolnaści Uschodniaha partniorstva, vykazvajem svajo hłybokaje abureńnie i nieprymańnie represiŭnych dziejańniaŭ słužbovych asob i siłavych struktur Respubliki Biełaruś, źviazanych z zatrymańniami i pakarańniami ŭdzielnikaŭ šmatlikich mirnych pratestnych akcyj u roznych haradach našaj krainy.

U apošnija tydni pa našaj krainie iduć masavyja mirnyja pratesty hramadzian, źviazanyja z sumna viadomym Dekretam prezidenta Respubliki Biełaruś №3 (dalej pa tekście — Dekret № 3) «Ab papiaredžańni sacyjalnaha ŭtrymanstva», jaki siarod ludziej atrymaŭ hučnuju nazvu «dekret ab darmajedstvie». Pratesty, jakija adbyvajucca, nosiać vyklučna mirny charaktar, nie parušajuć pravaparadak, nie ŭjaŭlajuć pahrozy nacyjanalnaj biaśpiecy, maralnaści, pravam i zdaroŭju inšych hramadzian. Karani dadzienych pratestnych dziejańniaŭ hramadzian našaj krainy, jakija pradstaŭlajuć samyja roznyja sacyjalnyja płasty i hrupy, vidavočna zaklučajucca ŭ istotnym paharšeńni ekanamičnaha stanovišča ludziej, a taksama ŭ dyskryminacyjnym i źnievažalnym charaktary samoha Dekreta №3.

U Respublicy Biełaruś u adpaviednaści z artykułam 41 Kanstytucyi «prymusovaja praca zabaraniajecca, akramia raboty abo słužby, jakaja vyznačajecca pryhavoram suda abo ŭ adpaviednaści z zakonam ab nadzvyčajnym i vajennym stanoviščy». Zhodna z artykułam 33 Kanstytucyi «kožnamu harantujecca svaboda mierkavańniaŭ, pierakanańniaŭ i ich svabodnaje vykazvańnie. Nichto nie moža być prymušany da vykazvańnia svaich pierakanańniaŭ abo admovy ad ich. Manapalizacyja srodkaŭ masavaj infarmacyi dziaržavaj, hramadskimi abjadnańniami abo asobnymi hramadzianami, a taksama cenzura nie dapuskajucca». Artykuł 35 Kanstytucyi Respubliki Biełaruś kaža pra toje, što «svaboda schodaŭ, mitynhaŭ, vuličnych šeściaŭ, demanstracyj i pikietavańnia, jakija nie parušajuć pravaparadak i pravy inšych hramadzian Respubliki Biełaruś, harantujecca dziaržavaj».

Niahledziačy na pałažeńni Kanstytucyi, jakija źjaŭlajucca abaviazkovymi normami pramoha dziejańnia, u šerahu haradoŭ Respubliki Biełaruś u apošni tydzień prajšli masavyja advolnyja zatrymańni pratestujučych hramadzian, hramadskich aktyvistaŭ, palitykaŭ, pravaabaroncaŭ, a taksama žurnalistaŭ, jakija aśviatlajuć hramadska značnyja padziei. Hetyja zatrymańni prachodzili niepravamierna: biez pradstaŭleńnia z boku zatrymlivajučych asob, ź nieabhruntavana hrubym užyvańniem fizičnaj siły. Z boku siłavych struktur rehularna maje miesca nieprymalnaja praktyka previentyŭnych zatrymańniaŭ i «chatnich aryštaŭ» hramadskich aktyvistaŭ u roznych haradach. Zafiksavanyja fakty pieratrusaŭ u pryvatnych pamiaškańniach i ofisach palityčnych sił i niaŭradavych arhanizacyj. Mnohija z pratestujučych pa rašeńni miascovych sudovych orhanaŭ atrymali pakarańnie ŭ vyhladzie štrafaŭ i pazbaŭleńnia voli, faktyčna za realizacyju svaich kanstytucyjnych pravoŭ na svabodu vykazvańnia mierkavańniaŭ, svabodu schodaŭ i za prafiesijnuju dziejnaść.

Dadzienyja dziejańni biełaruskich uładaŭ nadzvyčaj abvastrajuć sacyjalnuju napružanaść, nosiać represiŭny charaktar i istotna addalajuć biełaruskaje hramadstva ad mahčymaści kanstruktyŭnaha publičnaha dyjałohu pa pytańniach sacyjalna-ekanamičnaj palityki. Zamiest taho, kab źviarnuć uvahu na zychodnyja pryčyny pratestaŭ, naładzić kamunikacyju z roznymi hrupami intaresaŭ u biełaruskim hramadstvie z metaj pošuku ŭzajemavyhadnych rašeńniaŭ, ułady krainy abrali šlach padaŭleńnia niezadavolenaści hramadzian. Taki padychod nie spryjaje ŭmacavańniu ŭ našym hramadstvie atmaśfiery stabilnaści, biaśpieki, davieru i pavahi.

My źviartajem asablivuju ŭvahu, što apisanyja vyšej represiŭnyja dziejańni nanosiać surjozny ŭron niadaŭna adnoŭlenamu pracesu narmalizacyi biełaruska-jeŭrapiejskich adnosin. Kaštoŭnaści svabody słova, svabody vykazvańnia mierkavańnia, pravoŭ čałavieka, kanstruktyŭnaha hramadskaha dyjałohu, uliku mierkavańniaŭ i intaresaŭ hramadzian źjaŭlajucca biezumoŭnymi dla jeŭrapiejskich krain. Pavaha da hetych kaštoŭnaściej ŭžo šmat hadoŭ źjaŭlajecca abaviazkovym zakładam mahčymych ŭzajemavyhadnych adnosin pamiž Respublikaj Biełaruś i Jeŭrapiejskim sajuzam.

My zaklikajem kampietentnyja dziaržaŭnyja orhany Respubliki Biełaruś:

1. Nieadkładna admovicca ad praktyki represiŭnych mier u dačynieńni da hramadzian, u tym liku hramadskich aktyvistaŭ, palitykaŭ, pravaabaroncaŭ, inšych pradstaŭnikoŭ hramadzianskaj supolnaści, jakija mirna vykazvajuć svoj pratest.

2. Vyjavić adkaznych za parušeńni kanstytucyjnych pravoŭ hramadzian i pryciahnuć ich da adkaznaści, ustanoŭlenaj zakanadaŭstvam. Pryniać miery pa niedapuščeńni ŭ budučyni parušeńniaŭ kanstytucyjnych pravoŭ hramadzian i mižnarodnych abaviazacielstvaŭ Respubliki Biełaruś u halinie svabody vykazvańnia mierkavańniaŭ, schodaŭ, słova.

3. Spynić zatrymańni i inšyja miery, nakiravanyja na pieraškodu ŭ prafiesijnaj dziejnaści žurnalistam i niezaležnym ŚMI.

4. U samyja karotkija terminy vyzvalić usich aryštavanych i zatrymanych z nahody mirnych vystupaŭ u suviazi z Dekretam №3, a taksama apratestavać sudovyja pastanovy ab pryciahnieńni da administracyjnaj adkaznaści ŭ dačynieńni da hetych ludziej.

5. Admianić Dekret №3, jak nieadpaviadajučy kanstytucyjnym pravam biełaruskich hramadzian i biełaruskamu zakanadaŭstvu.

6. Ustalavać miesca i farmat dyjałohu pradstaŭnikoŭ ułady, pracadaŭcaŭ, prafsajuzaŭ i hramadzianskaj supolnaści dla vyrašeńnia prablem biespracoŭja i zabieśpiačeńnia asnoŭnych kanstytucyjnych, u tym liku sacyjalna-ekanamičnych, pravoŭ. Adkazna prystupić da takoha dyjałohu, zabiaśpiečyŭšy paŭnavartasny ŭdzieł usich zacikaŭlenych bakoŭ.

Tolki razam, praź mirny kanstruktyŭny dyjałoh my zmožam vyjści sa składanaha sacyjalna-ekanamičnaha, palityka-pravavoha kryzisu na karyść biełaruskaha naroda, u imia jeŭrapiejskaj budučyni Respubliki Biełaruś!

Biełaruskaja nacyjanalnaja płatforma Foruma hramadzianskaj supolnaści Uschodniaha partniorstva abjadnoŭvaje bolš za 70-ci biełaruskich arhanizacyj hramadzianskaj supolnaści.


Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0