Pierad pačatkam sprečak pa «spravie siamnaccaci» hałoŭny fihurant Kanstancin Viluha pasprabavaŭ praz sud źviazacca z supracoŭnikami KDB. Jon zajaviŭ, što maje asabliva važnuju infarmacyju dla orhanaŭ, ale dahrukacca da ich praź piśmovyja zapyty nie atrymlivajecca.

Fota: Siarhiej Bałaj, TUT.BY

Fota: Siarhiej Bałaj, TUT.BY

Praces pa «spravie siamnaccaci» ab najbujniejšaj narkasietcy Biełarusi nabližajecca da kanca. 10 listapada ŭ Minskim haradskim sudzie pačnucca sprečki, dzie prakuror ahučyć svaje prośby pa pryznačeńni pakarańnia dla kožnaha ź siamnaccaci fihurantaŭ. A abvinavačanyja vystupiać z apošnim słovam.

Čakajecca, što na heta spatrebicca nie mienš za tydzień — niekatoryja advakaty tolki pad adzin svoj vystup prasili advieści ceły dzień. A abaroncaŭ u hetaj spravie bolš čym samich abvinavačanych. Paśla sprečak sud vyniesie prysud. Pakul ža baki vyrašajuć apošnija pytańni, źviazanyja z chadajnictvami i vyvučeńniem dadatkovych dakumientaŭ.

Padčas adnoj z takich paŭz słova ŭziaŭ Kanstancin Viluha, jaki, na dumku śledstva, stvaryŭ narkasietku i kiravaŭ joju. Jon zajaviŭ, što 10 dzion tamu adpraviŭ u KDB zapyt, ale nie atrymaŭ navat paviedamleńnia ab atrymańni lista druhim bokam (na što praduhledžany termin u 3 dni).

— Miarkuju, što maje zajavy praciahvajuć nie vypuskać ź SIZA №1 (…). Uličvajučy, što ŭ zale znachodziacca pradstaŭniki ŚMI, ja b chacieŭ skarystać hetuju mahčymaść i źviarnucca praź ich z hetaj zajavaj u Kamitet dziaržbiaśpieki, — zajaviŭ Viluha.

— Uvohule vy pavinny źviartacca tolki da sudu ŭ sudovym pasiadžeńni, — zrabiŭ zaŭvahu sudździa Siarhiej Chrypač.

— Dobra, ja źviartajusia da sudu z zajavaj. Prašu supracoŭnikaŭ KDB Respubliki Biełaruś naviedać mianie ŭ SIZA №1 pa h. Minsku ŭ suviazi ź nieabchodnaściu terminova pieradać infarmacyju asablivaj važnaści dla 2-ha adździeła 1-ha Upraŭleńnia 3-ha Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia KDB Biełarusi. Infarmacyja nie maje dačynieńnia da kryminalnaj spravy №14121020826.

— Da našaj spravie nie maje dačynieńnia? — udakładniŭ sudździa.

— Nie.

— A navošta tady vy heta ahučvali?

— Nu, prabačcie, — z uśmieškaj adkazaŭ Kanstancin Viluha.

— Vy, tak by mović, praihnaravaŭšy pryniataje sudom rašeńnie…

— Ni ŭ jakim razie! Vy skazali źviartacca da vas — ja źviarnuŭsia.

— Ale vy ž źviarnulisia nie z chadajnictvam, kab sud niešta vyrašyŭ… — praciahvaŭ sudździa.

— Bolš nie budu, — praciahvaŭ, pierabivajučy, Viluha. — Vy razumiejecie, Vysoki sud, prosta niemahčyma! Vybačajcie, kali łaska, mianie 2 hady jak pazbavili usialakich pravoŭ, prapisanych Kanstytucyjaj, usialakich pravoŭ — nie tolki mianie, ale ŭsich abvinavačanych, jakija znachodziacca tut. Jakija nie razumiejuć, čamu jany tut i za što! Voś my i nie razumiejem, što heta za sprava…

— Voś my i razhladajem spravu, i vy zrazumiejecie. Ale tak rabić nielha, heta nie trybuna.

— Znoŭ kažu: infarmacyja, jakaja maje asablivaje značeńnie dla orhanaŭ biaśpieki… — znoŭ pačaŭ pierabivać Kanstancin Viluha.

— Spyniciesia, kali łaska, — paŭtaraŭ sudździa.

— …Vykarystoŭvać mahčymaść źviarnucca da orhanaŭ…

— U vas jość abaronca, jaki moža pieradać [piśmova] taki zvarot, u čym prablema?

— Dobra, — apuściŭsia na sudovuju łavu hałoŭny abvinavačany pa spravie.

Da pačatku sprečak prakuror Aleh Bujlenkaŭ paprasiŭ sud dałučyć da spravy prysudy pa troch kryminalnych spravach, źviazanych z abarotam narkotykaŭ. U tym liku pa spravie ab «hrupie Zajcava», dzie abvinavačvanymi prachodzili 11 čałaviek. Minabłsud u sakaviku 2016 prysudziŭ fihurantaŭ da roznych terminaŭ — ad 8 da 19 hadoŭ.

Adnak abaroncy pa «spravie siamnaccaci» vystupili suprać. Na ich dumku, prysudy «nie majuć nijakaha dokaznaha značeńnia» i nie majuć dačynieńnia da ciapierašniaj spravy, a tolki patrebnyja, kab «zapoŭnić spravu stosam prysudaŭ».

Choć padčas apytańnia advakataŭ była zhadanaja niejkaja pierapiska pamiž kiraŭnikom Śledčaha kamiteta (na toj momant) Valancinam Šajevym i ministram MUS Iharam Šunievičam. Nibyta kiraŭnik MUS sa spasyłkaj na dadzienyja svajho padraździaleńnia, HUBAZiK, paviedamlaŭ, što «sprava siamnaccaci» i sprava ab «hrupie Zajcava» mohuć być źviazanyja pamiž saboj. I, vierahodna, havorka idzie pra ceły mižnarodny sindykat. Adnak Śledčy kamitet nie ŭbačyŭ padstaŭ dla abjadnańnia ŭsich hetych materyjałaŭ u adnu kryminalnuju spravu.

Sudździa Siarhiej Chrypač ŭsio ž zadavoliŭ chadajnictva i dałučyŭ prysudy pa inšych kryminalnych spravach pra narkotyki. Choć nahadaŭ, što paźniej sud jašče daść svaju acenku hetym materyjałam.

Prakuror taksama paprasiŭ sud ab mahčymaści paŭtorna dapytać adnaho sa śviedkaŭ pa spravie, Alaksandra Hramyku. Akazałasia, što ŭžo pryniaty «miery ab jaho dastaŭcy ŭ zału suda».

Nahadajem, pieršapačatkova Hramyka (pa mianušcy Voŭk) byŭ abvinavačanym pa «spravie siamnaccaci», ale paźniej pierajšoŭ u status śviedki pa art. 20 Kryminalnaha kodeksa — jak toj, chto spryjaje vykryćciu złačynnaj hrupy. Da jaho prymianiajucca asablivyja miery biaśpieki, tamu dopyt pravodziać praź videasuviaź. Choć śviedka i adbyvaje termin za niejkaje złačynstva (jakoje mienavita — nieviadoma).

Nahadajem, 29 lutaha ŭ Minskim haradskim sudzie pačaŭsia praces pa spravie ab abarocie narkotykaŭ, dzie abvinavačanymi prachodziać adrazu 17 čałaviek. Ź ich dvoje — byłyja supracoŭniki KDB i MUS, a taksama mierkavany stvaralnik našumiełaj internet-kramy spajsaŭ LegalMinsk minčanin Kanstancin Viluha. Na stadyi papiaredniaha rasśledavańnia 40 kryminalnych spraŭ byli abjadnany ŭ adnu vytvorčaść.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?