Zakonaprajekt dapoŭnić užo isnujučy artykuł 17.10 Kodeksa ab administracyjnych pravaparušeńniach (Prapahanda i/abo publičnaje demanstravańnie, vyrab i/abo raspaŭsiud nacysckaj simvoliki abo atrybutyki). U vypadku padtrymki ŭsich zacikaŭlenych viedamstvaŭ dakumient da kanca hoda pastupić na razhlad u parłamient.

Pra novaŭviadzieńni padrabiaźniej raspavioŭ načalnik treciaha ŭpraŭleńnia Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu i karupcyjaj MUS Michaił Biedunkievič.

Nahadajem, ciapier artykułam 17.10 KoAP dla hramadzian praduhledžana adkaznaść u vyhladzie štrafu (pamieram da 10 bazavych) abo administracyjny aryšt, dla indyvidualnych pradprymalnikaŭ — štraf da 50 bazavych, dla jurasoby — da 200 bazavych vieličyń; plus kanfiskacyja pradmieta z nacysckaj simvolikaj.

Dla «nośbitaŭ» nacysckaj simvoliki ŭviaduć adkaznaść

Upieršyniu budzie praduhledžana adkaznaść za zachoŭvańnie nacysckaj simvoliki «va ŭmovach, dastupnych dla jaje ŭsprymańnia inšymi asobami».

«U chodzie apieratyŭna-słužbovaj dziejnaści supracoŭniki orhanaŭ unutranych spraŭ nieadnarazova vyjaŭlajuć hramadzian, jakija pieratvaryli svajo žyllo ŭ «vystavy» nacyskaj słavy. Jany śpiecyjalna raźviešvajuć atrybutyku ŭ takich miescach, u jakich jaje bačać ludzi, jakija ŭvajšli ŭ pamiaškańnie», — pryvodzić prykład načalnik treciaha ŭpraŭleńnia HUBAZiK.

Akramia taho, artykuł 17.10 KoAP budzie dapoŭnieny normaj ab adkaznaści za vyrab abo publičnaje demanstravańnie tatuiroŭki z vyjavaj nacysckaj simvoliki.

«Tatuiroŭki ŭ paraŭnańni ź inšymi atrybutami nacysckaj ideałohii ŭjaŭlajuć pavyšanuju pahrozu dla hramadskaha paradku i maralnaści, bo kali-niebudź uładalnik tatu abaviazkova ich pakaža, naprykład, na plažy ci ŭ basiejnie», — pryvodzić prykład Michaił Biedunkievič.

Takim čynam, pierad zakonam adkažuć nie tolki ŭładalniki tatuirovak, ale taksama ich vytvorcy. Pry hetym uładalnik tatu-sałona nie pacierpić, kali parušeńnie nosić adzinkavy charaktar (u vypadku šmatrazovaha paŭtareńnia abaviazkova paŭstanie pytańnie pra zakryćcio sałona).

Pry hetym novaja redakcyja artykuła 17.10 KoAP daje ŭładalniku tatu mahčymaść paźbiehnuć adkaznaści, kali jon dobraachvotna vyviedzie vyjavu abo źmienić jaje tak, što jana pierastanie nasić nacyscki charaktar.

Taksama vyrastuć štrafy. Za prapahandu abo publičnaje demanstravańnie (u tym liku ŭ internecie), vyrab abo raspaŭsiudžvańnie nacysckaj simvoliki (atrybutyki), jaje zachoŭvańnie z metaj raspaŭsiudžvańnia albo ŭ miescach, dastupnych dla inšych ludziej štraf składzie da 20 bazavych vieličyń (ciapier 420 rubloŭ). Kali pravinicca IP — da 70 bazavych (1470 rubloŭ), jurydyčnuju asobu — da dvuchsot (4200 rubloŭ).

Da 30 bazavych vieličyń (ciapier 630 rubloŭ) zapłacić majstar tatu-sałona, «jaki nabiŭ» svastyku, i taki samy štraf praduhledžany za publičnaje demanstravańnie nacy-tatuiroŭki. Darečy, za hetyja pravaparušeńni praduhledžany i administracyjny aryšt.

«Čorny śpis» abnoviać: ad pryvitalnych žestaŭ da zašyfravanych imionaŭ fiurera

Zhodna z KoAP, pad nacysckaj simvolikaj abo atrybutykaj ciapier majucca na ŭvazie ściah, himn, emblema, vympieł, halštuk, nahrudny i apaznavalny znak Nacyjanał-sacyjalistyčnaj rabočaj partyi Hiermanii abo ich kopii.

Nie źjaŭlajucca parušeńniami vyrab, publičnaje demanstravańnie i (abo) raspaŭsiudžvańnie simvoliki abo atrybutyki pry ažyćciaŭleńni dziejnaści ŭ halinie teatralnaha, muzyčnaha, cyrkavoha i vyjaŭlenčaha mastactva, biblijatečnaj spravy, kiniematahrafii, muziejnaj spravy, hastrolna-kancertnaj dziejnaści, vydavieckaj spravy, adukacyjnaj dziejnaści, ŚMI ŭ adpaviednaści z zakanadaŭstvam. Usio heta novy zakon nie źmienić — simvolika zastaniecca i ŭ muziejnych ekspazicyjach, i školnych padručnikach.

U zaŭvazie da novaha varyjanta artykuła pieralik zabaronienych elemientaŭ budzie pavialičany. Da ich dadaducca tyja, jakija vykarystoŭvalisia ŭ dziaržaŭnych, vajskovych i inšych strukturach, pryznanych złačynnymi Mižnarodnym vajennym trybunałam.

«Takim čynam, karalnymi stanuć vitalnyja žesty nacyjanał-sacyjalistaŭ, paroli, kody, ličby, u jakich zašyfravanyja imiony fiurera. Da prykładu, «88» — zašyfravanaje pryvitańnie «Chajl, Hitler!», «SS», raznastajnyja runy, «kielty», «kałaŭroty»», — tłumačać u Ministerstvie ŭnutranych spraŭ.

Pravaachoŭniki adznačajuć, što strohaha śpisu zabaronienych simvałaŭ niama, jaho nie budzie i paśla novaŭviadzieńniaŭ — tak jak heta ahulnaviadomyja vyjavy.

«Ciapier rašeńnie zaŭsiody prymaje sud, a kali ŭ sudździ ŭźnikajuć pytańni, jon źviartajecca ŭ ekśpiertnyja kamisii pa acency infarmacyjnaj pradukcyi na pradmiet najaŭnaści abo adsutnaści ŭ joj prykmiet prajavy ekstremizmu, kudy ŭvachodziać śpiecyjalisty pa simvolicy, ci abapirajecca na raniej stvorany precedent», — tłumačyć Michaił Biedunkievič.

Dla milicyi padrychtujuć «mietadyčki», a hramadzian paprosiać być pilnymi

U MUS raspaviali, što dla aznajamleńnia ŭsich supracoŭnikaŭ orhanaŭ unutranych spraŭ z nacysckaj simvolikaj viedamstvam raspracavany mietadyčnyja rekamiendacyi ź jaje apisańniem. Abiacajuć zatrymlivać usich, chto trapić u pole zroku pravaachoŭnikaŭ, «zaśviaciŭšy» niedvuchsensoŭnym tatu.

«My taksama zaklikajem nie pakidać pa-za ŭvahaj aburalnyja fakty prajavy nacyzmu (heta tyčycca futbołak, kubkaŭ, birulek ź simvolikaj «rejcha»), nieadkładna paviedamlać pa telefonie 102 abo ŭ bližejšy adździeł milicyi. Navat pry najaŭnaści vusnaj zajavy (kali pa niejkich pryčynach fota zrabić nie ŭdałosia) pravaachoŭniki adreahujuć apieratyŭna», — raspavioŭ načalnik treciaha ŭpraŭleńnia HUBAZiK Michaił Biedunkievič.

Pavodle źviestak MUS, sioleta da administracyjnaj adkaznaści pa art. 17.10 KoAP pryciahnuta kala 15 čałaviek.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?