16:40

U pracesie abvieščany pierapynak da 9:30 zaŭtrašniaha dnia. 

15:50

Maci Kasinierava raspaviała, jak chłopiec źmianiŭ proźvišča

Maci Viačasłava Kasinierava aburajecca tym, što syna źbili pry zatrymańni i złamali jamu skivicu. Nieviadoma, jak heta adabjecca na zdaroŭi chłapca, kaža žančyna. U jaje taksama rabili pieratrus, usio pieraryli. Synam jana hanarycca. Raspaviała, čamu jon źmianiŭ proźvišča. Uziaŭ histaryčnaje proźvišča Kasinieraŭ, nie zachacieŭ brać proźvišča baćki, ź jakim pasvaryŭsia paśla razvodu baćkoŭ i padziełu kvatery.

Paśla maci ŭ jakaści śviedki vyklikali baćku Kasinierava, Leanida Taroščyna, ale jon admoviŭsia śviedčyć, skarystaŭšysia pravam blizkaha svajaka. Ciapier sud vyvučaje piśmovyja materyjały spravy.

15:48

Pačaŭsia dopyt śviedak.

Ihar Časnok, indyvidualny pradprymalnik. Supracoŭničaje z paciarpiełym Rusłanam Maśleńnikavym. Jamu paviedamili pra paškodžanyja biłbordy ŭ rajonie vulic Rafijeva i Hareckaha, jon bačyŭ na biłbordach plamy siniaj farby z padciokami. Demantavaŭ biłbordy i znajšoŭ pad imi kavałki tonkaha škła, zafarbavanyja siniaj farbaj, a taksama cokali lampačak. Addaŭ heta razam z pałatnom banieraŭ milicyjantam.

Śviedka Maryja Taroščyna — maci Viačasłava Kasinierava. Raspaviała, što spačatku syn pracavaŭ u muziei, ale tam płaciać vielmi mała, 2,5 miljony, tamu jon uładkavaŭsia hruzčykam, kab bolš zarablać. U jaho žonka i małaja dačka. «Vielmi spakojny i dobry małady čałaviek, historyk, šmat viedaje i čytaje, zajmajecca sportam».

15:46

Sudździa Skuratovič znajšła ŭ spravie zajavu paciarpiełaha: «A heta što?». Toj patłumačyŭ, što heta tolki zajava, kab znajšli i kampiensavali straty. Usiaho jamu kampiensavali 2 miljony rubloŭ.

Paciarpieły paŭtaryŭ, što nie choča, kab chłopcaŭ pryciahvali da kryminalnaj adkaznaści.

14:49

Pačali dapytvać paciarpiełaha — pradprymalnika Rusłana Maśleńnikava, jaki zajmajecca vonkavaj rekłamaj.

Paciarpieły patłumačyŭ, jakim čynam na jahonych biłbordach akazałasia sacyjalnaja rekłama, — vyjavy milicyjantaŭ. Pavodle zakona, kali niama rekłamy, možna źmiaščać sacyjalnuju rekłamu i z hetaha nie biaruć padatak. U toj momant była sacyjalnaja rekłama milicyi, i jon jaje skarystaŭ.

14:48

Kasinieraŭ raspavioŭ pra svajo zatrymańnie

«Jano adbyvałasia vielmi žorstka. Mianie zatrymlivali supracoŭniki SOBRu, złamali skivicu, paśla miesiac jeŭ praz trubačku. Pisaŭ zajavy, ale nikoha za heta nie pakarali. Vieźli ŭ kajdankach na padłozie i nie dazvalali sieści. Čamu takaja žorstkaść?»

Na heta prakuror pytajecca, a jak musili reahavać ludzi na toje, što jany zaplamili biłbordy? Kasinieraŭ miarkuje, što zaplamlenyja biłbordy nichto nie zaŭvažyŭ.

14:40

Pačaŭsia dopyt Viačasłava Kasinierava. Jon daje tłumačeńni pa epizodzie ab zakidvańni lampačkami z farbaj sacyjalnych banieraŭ z vyjavami milicyjantaŭ.

Chacieli spačatku zakidać rasisckija nadpisy, padrychtavalisia, ale nie znajšli toje miesca, jakoje było paznačana ŭ internecie i tamu, ubačyŭšy baniery z vyjavami milicyjantaŭ, vyrašyli ich zakidać:

«U nas byli peŭnyja pretenzii, niedavier da milicyi. Kidali abodva, chto ŭ jaki patrapiŭ, nie pamiataju, ja miarkuju, što patrapiŭ». Pavodle Kasinierava, usiaho było 6 lampačak, jon dakładna kidaŭ 2, a kolki kidaŭ Žaromski, nie pamiataje. Paśla hetaha sieli na rovary i, prajechaŭšy mietraŭ 100, zaŭvažyli taki samy biłbord».

14:25

U pierapynku na sudzie byli pavialičanyja zachady biaśpieki, vidać, u suviazi z demanstracyjaj na pracesie baniera suprać palityčnych represijaŭ.

Ciapier usich mužčyn, jakija iduć na praces, uklučna z abvinavačanymi, dahladajuć bolš pilna i patrabujuć zadrać kašuli dy pakazać, što pad imi. Šukajuć novyja baniery.

13:25

Zatrymanyja aktyvisty, jaki razharnuli ŭ sudzie transparant suprać palityčnych represij u sudzie, — Pavał Siarhiej i Maksim Šycik. Daviedacca pra ich los pakul nie atrymlivajecca. Ich telefony nie adkazvajuć.

13:00

Na pracesie abvieščany pierapynak da 14 hadzinaŭ.

12:56

Prakuror: Adkul vy vyrašyli, što simvały «kniha, hantela i busieł» aznačajuć viedy, siłu i Biełaruś?

Piakarski: Bo heta ahulnaviadomyja simvały, jany ŭsim zrazumiełyja. Biełaruś musić raźvivacca na hlebie viedaŭ, zdaroŭja i lubovi da Baćkaŭščyny. Padsudny admaŭlaje, što jon fatahrafavaŭ svaje malunki i vykładaŭ ich u internet. Pavodle Piakarskaha, nie rabiŭ hetaha i Žaromski.

12:52

Maksim Piakarski patłumačyŭ, što malunak «Biełaruś musić być biełaruskaj» jany namalavali na terytoryi zakinutaj vajskovaj častki na vulicy Alšeŭskaha. Ubačyli heta miesca, što tam nikoha niama i nikomu heta nie paškodzić, tamu vyrašyli tam malavać. Padrychtavali farby, pendźli, u dva etapy namalavali: spačatku fon, potym nadpis i malunki. «Kali zakančvali malavać fon, ubačyli čałavieka, jaki vyhulvaŭ sabaku, vyrašyli, kab jamu nie pieraškadžać, spynić pracu. Na nastupny dzień praciahnuli i skončyli».

12:50

Maksim Piakarski adkazvaje pa-biełarusku. Piakarskaha jahonyja siabry nazyvajuć dobrym mastakom. Jon pra siabroŭ kaža, što zaŭsiody byŭ ź imi ŭ dobrych adnosinach. Svajoj viny Piakarski nie pryznaŭ ni pa adnym z 2 epizodaŭ. «Maksimum — heta administracyjnaje parušeńnie».

12.40

Na pytańnie prakurora, što aznačaje butelka z zapalnaj vadkaściu, jakuju źbirajecca kidać čałaviek, na hrafici chłopcaŭ, Žaromski adkazaŭ: «Heta nie butelka z zapalnaj vadkaściu, a butelka z ałkaholem. Tut sens u tym, što treba kidać škodnyja zvyčki, kab zachavać zdaroŭje».

Žaromski raskazvaje, što na ich hrafici byli malunki knihi, hanteli, busła, biełaruski arnament — simvały viedaŭ, zdarovaha ładu žyćcia i Biełarusi.

12.35

Prakuror spytaŭsia, ci maluje Žaromski na ścienach u siabie doma. «Nie», — kaža Žaromski. Ale na toj ścianie jany chacieli zafarbavać nadpisy nieanacysckaha źmiestu, raskazvaje jon.

Što da biłborda z vyjavaj milicyjantaŭ, to abvinavačanyja zakidali jaho lampačkami. Jany ŭziali lampački, adkrucili cokali, zalili ŭnutr siniaj farby, zalapili adtulinu płastylinam. matyŭ svaich dziejańniaŭ Žaromski patłumačyŭ tak: dziesiać hod nazad jaho zatrymała milicyja i niespraviadliva ź im abyšłasia. 

12.35

Maksim Piakarski: «Malunkami my palepšyli vyhlad tych budynkaŭ».

12.30

Ułaśnik biłborda indyvidualny pradprymalnik Maśleńnikaŭ nie maje pretenzij da abvinavačanych. Jon chadajničaŭ, kab sud nie karaŭ abvinavačanych pazbaŭleńniem voli.

12.20

Usie try hraficisty nie pryznali svaju vinu.

Vadzim Žaromski: Ja rabiŭ heta, ale nie pryznaju kvalifikacyi. My nijakaj škody nikomu nie nanieśli.

Sud admoviŭ hraficistam u prośbie vieści praces pa-biełarusku.

12.00

Praces u «spravie hraficistaŭ» raspačaŭsia ŭ sudzie Frunzienskaha rajona Minska. Pierad sudom paŭstali Maksim PiakarskiVadzim Žaromski i Viačasłaŭ Kasinieraŭ, aŭtary hrafici «Revalucyja śviadomaści» i «Biełaruś maje być biełaruskaj». Milicyja začapiłasia za toje, što na adnym ź ich hrafici była postać junaka z čymści, što nahadvaje kaktejl Mołatava.

Choć hrafici tyja źjavilisia na niepryhožych ścienach i byli vysokamastackimi, junakoŭ aryštavali, raspačali kryminalnuju spravu. Vypuścili ich ź SIZA tolki pad ciskam hramadskaj dumki.

Siońniašni sud pačaŭsia z demaršu adnaho z prysutnych. Chłopiec skandavaŭ «Nie palityčnym pieraśledam» i «Mastactva nie złačynstva». «Heta nie sud, heta cyrk», — huknuŭ chłopiec hołasam, što dryžaŭ ad chvalavańnia. Sudździa zahadała vyvieści jaho z zały.

Fota Uładzia Hrydzina.

Fota Uładzia Hrydzina.

Voś hety epizod na videa «Našaj Nivy».

Nahadajem, što 11 žniŭnia śpiecnaz žorstka zatrymaŭ piacioch chłopcaŭ: troch ź ich aryštavali, dvaich adpuścili. Akramia hrafici, chłopcaŭ padazravali ŭ paškodžańni farbaj sacyjalnaha biłborda z vyjavaj supracoŭnikaŭ milicyi.

Ekśpiertyza nadpisaŭ, jak raspaviali žurnalistam sami abvinavačanyja, nie znajšła ŭ ich prykmiet ekstremizmu.

«Naša Niva» vałodaje kadrami, jakija zroblenyja za 5 dzion da zatrymańnia chłopcaŭ, — na videa praces stvareńnia hrafici «Revalucyja śviadomaści».

Hladzicie sami. 

Hraficistaŭ abvinavacili ŭ chulihanstvie, učynienym hrupaj asob. Ich buduć sudzić taksama za apahańvańnie zbudavańniaŭ i psavańnie majomaści. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?