Viasnoj Minharvykankam zaćvierdziŭ kancepcyju raźvićcia haradoŭ-spadarožnikaŭ stalicy. Pavodle jaje, a taksama pažadańniaŭ Alaksandra Łukašenki ab spynieńni intensiŭnaj zabudovy Minska, da 2030 hoda bolš za 120 tysiač staličnych žycharoŭ musiać zasialić 6 haradoŭ-spadarožnikaŭ. Dla pierśpiektyŭnaha raźvićcia abranyja Smalavičy, Łahojsk, Fanipal, Dziaržynsk, Rudziensk i Zasłaŭje.

Łahojsk, niahledziačy na amal tysiačahadovuju historyju, samy małady horad sučasnaj Biełarusi.

Centralnaja vulica Łahojska

Hety status rajcentr atrymaŭ tolki ŭ 1998 hodzie. U kancepcyi haradoŭ-spadarožnikaŭ jamu advodzicca rola spartyŭna-turystyčnaha centra. Hetamu spryjaje malaŭničy ŭzhorkavy łandšaft prylehłych terytoryj, znachodžańnie pobač dvuch harnałyžnych kurortaŭ i dobryja ekałahičnyja ŭmovy. Bahaty Łahojsk i na historyka-kulturnuju dy rekreacyjnuju infrastrukturu. U horadzie zachavaŭsia staražytny park Tyškievičaŭ z frahmientami pałacavaha ansambla, haradzišča, a praz rajcentr praciakaje malaŭničaja raka Hajna.

Na ŭźbiarežžy Hajny ŭ Łahojsku

Park Tyškievičaŭ

Abmierkavańnie hienieralnaha płana raźvićcia Łahojska skončyłasia na hramadskich słuchańniach u minułym miesiacy.

Što źmienicca

Pavodle dakumienta, pieršy etap raźvićcia maje skončycca praź piać hadoŭ i zakranie šmatkvaternuju i siadzibnuju zabudovu. Druhi etap budzie ŭklučać u siabie raźvićcio infrastruktury i ŭparadkavańnie łandšaftnych terytoryj.

Płany sapraŭdy hłabalnyja. Čakajecca, što ŭ Łahojsku całkam adnoviać pałac Tyškievičaŭ, prylehły park, padjaznuju aleju i «mury» staražytnaha zamka. Uzdoŭž Hajny budzie stvorana parkavaja zona z atrakcyjonami.

Budynak stajni - adzinaja zachavaŭšajasia pabudova pałaca Tyškievičaŭ

Takija maštabnyja źmieny patrebnyja, bo ciapierašni stan parku pakidaje žadać lepšaha. Budynak stajni pałaca Tyškievičaŭ mocna paškodžany i samotna staić navodšybie. Na nieŭładkavanaj nabiarežnaj Hajny žycharoŭ i haściej Łahojska sustrakaje bietonny pirs, jaki nie ramantavali z savieckich časoŭ. Hidrałahičnaja sistema ŭ parku taksama patrabuje adnaŭleńnia.

U centry Łahojska sfarmavanaja małapaviarchovaja histaryčnaja zabudova, tamu hłabalnych źmienaŭ tut nie budzie.

Uščylnieńnie małapaviarchovaj zabudovy ŭžo pačałosia

Tolki ŭ niekatorych miescach čakajecca ŭščylnieńnie małapaviarchovaj zabudovaj. A ŭ dvarach šmatpaviarchovikaŭ pavinny źjavicca novyja parkoŭki i navat padziemnyja parkinhi.

Na rynku ŭ Łahojsku

Bolšyja źmieny zakranuć pryvatny siektar. 144 nadzieły trapiać pad rekanstrukcyju, a prylehłyja vioski Zialony Łuh i Cierchavičy ŭvojduć u haradskuju miažu. Niekatorym novym žycharam Łahojska moža pašancavać: pavodle hienieralnaha płana praduhledžana raźvićcio siadzibnych terytoryj uzdoŭž Hajny. Heta buduć malaŭničyja ŭčastki pryvatnaha siektara.

Mikrarajon na 3 tysiačy žycharoŭ

Asnoŭnaj žyłoj zabudovaj dla «novych mienčukoŭ» u Łahojsku stanie kvartał małapaviarchovaj zabudovy «Spadarožnik». Jon budzie mieścicca ŭ zachodniaj častcy Łahojska pobač ź Viciebskaj šašoj. Da 2030 hoda tut płanujecca zdać damy dla 3 tysiač čałaviek. Žychary hetaha rajona stanuć asnoŭnym «kapitałam» budučaha horada-spadarožnika. Budaŭničyja raboty pa ŭźviadzieńni kvartała ŭžo pačalisia. Pobač mieściacca sučasnyja šmatpaviarchoviki ciapierašnich łahajčan.

Dla ažyŭleńnia transpartnaj infrastruktury Łahojska isnuje prajekt chutkasnaj tramvajnaj linii da Minska. Ale pakul jon nie zacikaviŭ inviestaraŭ, bo košt hetaha prajekta siahaje pad $190 miljonaŭ. Pakul ža asnoŭnaj transpartnaj arteryjaj dla Łahojska, jakaja złučaje jaho ź Minskam, źjaŭlajecca trasa M3.

Transpartnaja infrastruktura Łahojska pakul nie hatovaja dla imklivaha pavieličeńnia kolkaści žycharoŭ. Dla raźvićcia hetaha kirunku płanujecca pabudova kalcavoj darohi vakoł horada, reziervavańnie ŭčastka dla pabudovy mosta i abjaznoj darohi.

Aŭtastancyja ŭ Łahojsku. Darečy, z razbudovaj horada-spadarožnika, jaje płanujuć pieranieści

Kali padsumoŭvać kancepcyju raźvićcia Łahojska jak horada-spadarožnika Minska, to atrymlivajecca, što novyja žychary pavinny pierajechać u malaŭničy i kampaktny haradok z vydatnaj kulturnaj i ekałahičnaj atmaśfieraj. Horad nie maje vialikich pramysłovych abjektaŭ ci horadaŭtvaralnaha pradpryjemstva. Jon moža stać cudoŭnaj alternatyvaj dla žyćcia tym, chto žadaje pierajechać u cichi pryharad niepadalok ad Minska.

Krajavidy Łahojščyny

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?