25 krasavika Alaksandr Łukašenka zrabiŭ kadravyja pierastanoŭki ŭ Viarchoŭnym sudzie. Valeryj Kalinkovič pryznačany pieršym namieśnikam staršyni Viarchoŭnaha suda.

Jon źmianiŭ na hetaj pasadzie Alaksandra Fiedarcova, jakoha ad 1 studzienia pieraviali staršynioj suda JEAES.

Što tyčycca Valeryja Kalinkoviča, to jon amal 10 hadoŭ byŭ namieśnikam staršyni Viarchoŭnaha suda, staršynioj sudovaj kalehii pa kryminalnych spravach. Ciapier jaho ŭ hetym kreśle zamienić Rusłan Aniskievič.

My vyrašyli ŭzhadać samyja rezanansnyja sudovyja pracesy ŭ karjery Rusłana Aniskieviča. Varta adznačyć, što naźbirałasia ich zusim niamała.

Zvolnieny za Płošču padavaŭ pazoŭ suprać banka

Fota z fejsbuka Uładzia Hrydzina.

Fota z fejsbuka Uładzia Hrydzina.

U mai 2006 hoda Rusłan Aniskievič, tady jašče sudździa Savieckaha rajona Minska, razhladaŭ pazoŭ 25-hadovaha Uładzimira Hrydzina da filijała «Biełarusbanka». Sprava ŭ tym, što Hrydzin pracavaŭ u banku viadučym śpiecyjalistam pa pracy z płastykavymi kartkami. Jašče napiaredadni vybaraŭ, padčas sustrečy z kandydatam u prezidenty Alaksandram Milinkievičam, chłopiec byŭ zatrymany milicyjaj. Paśla čaho asudžany na 15 sutak źniavoleńnia.

Paśla vychada z Akreścina Hrydzin daviedaŭsia, što zvolnieny z pracy. Pakidać usio jak jość małady čałaviek nie zachacieŭ, tamu źviarnuŭsia ŭ sud z patrabavańniem uznaŭleńnia na pracy, a taksama hrašovaj kampiensacyi ŭ pamiery 2 miljonaŭ rubloŭ (pa kursie 2006 hoda heta amal 950 dalaraŭ).

Spravu jakraz i razhladaŭ Rusłan Aniskievič. Žurnalisty «Komsomolskaj pravdy», što prysutničali na pracesie pisali: «Ź jasnych farmulovak sudździ zdavałasia, što bankir zmoža znoŭ vydavać kartki. Ale kančatkovy vierdykt byŭ niečakanym: «Sud ličyć, što pazoŭ zadavalnieńniu nie padlahaje».

Praces suprać piaci maładafrontaŭcaŭ

Fota Julii Daraškievič, «Naša Niva».

Fota Julii Daraškievič, «Naša Niva».

U 2006—2007 hodach uzmacniŭsia ŭcisk na siabroŭ niezarehistravanaj moładzievaj arhanizacyi «Małady front». Ich lidar Źmicier Daškievič byŭ pieršym asudžanym pa represiŭnym artykule 193 častka 1 Kryminalnaha kodeksu. Paśla hetaha pačaŭsia pieraśled paplečnikaŭ Daškieviča pa «Maładym froncie».

Kryminalnaja sprava była zaviedzienaja suprać piaci junakoŭ, jakija ŭziali na siabie kiraŭnictva «MF»-am: Źmitra Chviedaruka, Barysa Hareckaha, Nasty Pałažanki, Aleha Korbana, Alaksieja Janušeŭskaha.

Źviartaje ŭvahu, što pieršapačatkova praces musiŭ vieści inšy sudździa, ale Alaksiej Tamanaŭ admoviŭsia ad spravy, spasłaŭšysia na kiepskaje zdaroŭje. Spravu pieradali Rusłanu Aniskieviču.

U vyniku nichto z maładafrontaŭcaŭ za kratami nie akazaŭsia. Chłopcam Aniskievič prysudziŭ roznyja sumy štrafaŭ. A niepaŭnaletniaja na toj momant Nasta Pałažanka abmiežavałasia papiaredžańniem. Paśla hetaha karjera sudździ pajšła ŭhoru. Nie prajšło i paŭhoda, jak Aniskieviča pieraviali ŭ Minski haradski sud.

Praces pa karykaturach na praroka Muchamieda

Fota svaboda.org.

Fota svaboda.org.

U studzieni 2008 hoda Rusłan Aniskievič razhladaŭ spravu byłoha namieśnika hałoŭnaha redaktara haziety «Zhoda» Alaksandra Zdźvižkova.

Jaho abvinavačvali ŭ parušeńni artykuła 130 č 2. KK «Raspalvańnie relihijnaj varažniečy». Sprava ŭ tym, što Zdźvižkoŭ pieradrukavaŭ u «Zhodzie» karykatury na praroka Muchamieda z dackaj presy. Nichto nie źviarnuŭ by ŭvahi, ale ŭ časie publikacyi išła pieradvybarnaja kampanija, a redaktary «Zhody» dapamahali Kazulinu. Bolš za hod žurnalist chavaŭsia ŭ rasijskim manastyry, ale ŭ vyniku viarnuŭsia na radzimu.

Sud pačynaŭsia jak adkryty. Zdźvižkoŭ u samym pačatku zrabiŭ chadajnictva ab adchileńni Aniskieviča ad razhladu spravy. Praŭda, užo paśla pieršaj paŭzy žurnalistaŭ bolej u sudovuju zału nie puskali. Čamuści Aniskievič vyrašyŭ pravieści sud za začynienymi dźviarami.

U vyniku Alaksandr Zdźvižkoŭ byŭ asudžany da 3 hadoŭ u kałonii ŭzmocnienaha režymu. Varta adznačyć, što tyja dackija karykatury byli nadrukavanyja ŭ hazietach 56 krain, u tym liku musulmanskich, ale nichto da Zdźvižkova ŭ turmu za hetaha nie traplaŭ.

Praŭda, doŭha siadzieć za kratami Zdźvižkovu nie daviałosia. Padčas abskardžvańnia jahony prysud byŭ źmienšany da 3 miesiacaŭ, jakija žurnalist na toj momant užo adsiedzieŭ.

Rusłana Aniskieviča ž čakaŭ čarhovy ŭźlot. U žniŭni 2008 hoda jaho pryznačajuć sudździoj Viarchoŭnaha suda Biełarusi.

Palaŭničaja sprava

Hučnia sprava, dzie navonki vylezła supraćstajańnie dvuch siłavych viedamstvaŭ – KDB i MUS. Sprava była zaviedzienaja paśla masavych pravierak KDB u Žłobinskim rajonie ŭ 2009 hodzie. U vyniku za kratami akazalisia čatyry vysokapastaŭlenyja milicejskija načalniki. Siarod ich — načalnik hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa baraćbie z karupcyjaj i ekanamičnymi złačynstvami MUS Viktar Jermakoŭ.

KDB abvinavaciła milicyjantaŭ u pieravyšeńni paŭnamoctvaŭ, kali tyja «ŭ adsutnaść povadaŭ i asnovaŭ» arhanizavali na terytoryi Žłobinskaha rajona «kompleks apieratyŭna-vyšukovych i pravieračnych mierapryjemstvaŭ, nakiravanych na dyskrydytacyju supracoŭnika UDKB pa Homielskaj vobłaści H., jaki vyjaviŭ parušeńni pry vykarystańni palaŭničaj dačy ŭ Hłušycy». Jak dokaz niezakonnaj palaŭničaj dziejnaści milicyjantaŭ prachodziła skura zabitaj rysi.

U videazvarocie da Łukašenki adzin ź fihurantaŭ spravy Alaksandr Małajeŭ prasiŭ spynić «milicejskaje biasčynstva».

Sudździa Rusłan Aniskievič vynies prysud milicyjantam — ad 3 da 5 hadoŭ źniavoleńnia.

Sprava prakurora Śviatłany Bajkovaj

Fota Siarhieja Hudzilina.

Fota Siarhieja Hudzilina.

Jašče adna historyja supraćstajańnia KDB suprać inšaha viedamstva — Hienieralnaj prakuratury. Hetaja sprava piać miesiacaŭ słuchałasia za začynienymi dziaryma. Pa nieaficyjnaj infarmacyi, u sudzie staršyniavaŭ mienavita Rusłan Aniskievič.

Śledčaja Śviatłana Bajkova viała spravu z kantrabandaj siarod bresckich mytnikaŭ. Taksama joj byŭ aryštavany były kiraŭnik Departamienta finansavych rasśledavańniaŭ Anatol Hramovič, były kadebist. Zatrymańnie Bajkovaj inicyjavali mienavita ŭ KDB.

Tahačasny hienprakuror Ryhor Vasilevič spačatku zmahaŭsia za svaju padnačalenuju, ale potym i jon raźvioŭ ruki: «Nie idealizujcie śledčaha». Jon pryznaŭ, što ŭ svajoj pracy Bajkova časta pieravyšała słužbovyja paŭnamoctvy. «Nie zaŭsiody aryšty byli abhruntavanymi i zakonnymi», — skazaŭ Vasilevič.

U turmie Bajkova trymała haładoŭku, pisali listy Alaksandru Łukašenku. Jaje pieraviali na chatni aryšt, a spravu zasakrecili. Bajkovu asudzili na 2 hady «chatniaj chimii», pryznaŭšy pieravyšeńnie słužbovych paŭnamoctvaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?