U kancy minułaha hoda jakich-niebudź značnych palityčnych padziejaŭ u dvuchbakovych adnosinach Biełarusi i Kitaja nie adbyłosia. Na pohlad analitykaŭ, u 2015 hodzie supracoŭnictva pamiž krainami pierachodzić u stadyju stahnacyi.

U kancy 2014 hoda biełaruska-kitajskaje ekanamičnaje supracoŭnictva, pa sutnaści, było padmieniena abmierkavańniem płanaŭ realizacyi dvuch znakavych prajektaŭ: Kitajska-biełaruskaha industryjalnaha parka (KBIP) i Ekanamičnaha pojasa Vialikaha šaŭkovaha šlachu, jaki paŭstaŭ na paradku dnia biełaruska-kitajskich adnosin tolki ŭ 2014 h. Bolš za toje, pad zasłonu 2014 byŭ naniesieny ŭdar pa hałoŭnych pravadnikach kitajskich intaresaŭ u najvyšejšych ešałonach biełaruskaj ułady.

Tak, 22 śniežnia ŭ adstaŭku byŭ adpraŭleny staršynia Mahiloŭskaha abłvykankama Piotr Rudnik, jaki paśla Barysa Batury zajmaŭsia prasoŭvańniem kitajskich intaresaŭ u rehijonach.A 27 śniežnia padčas kadravaj ratacyi svajoj pasady pazbaviŭsia namieśnik premjer-ministra Anatol Tozik, jaki ličycca hałoŭnym «matoram» biełaruska-kitajskich adnosin. Nieviadoma, jakuju rolu ŭ jaho adstaŭcy adyhrali niaŭdačy ŭ raźvićci prajektaŭ z Kitajem, ale jaje možna razhladać i jak svojeasablivy vynik rasčaravańnia kiraŭnictva Biełarusi ŭ kitajskim viektary źniešniaj palityki na praciahu ŭsiaho 2014 hoda.

Jak adznačajuć ekśpierty zarehistravanaha ŭ Litvie Biełaruskaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ (BISS) u novym vypusku «Biełaruskaha źniešniepalityčnaha indeksa», u minułym hodzie Kitaj zastavaŭsia najmienš vyhadnym handlovym partnioram Biełarusi z punktu hledžańnia suadnosin abjomaŭ ekspartu/impartu.

Nie adbyłosia nijakich značnych źmien i ŭ pytańni pradastaŭleńnia kitajskich kredytaŭ. U listapadzie 2014 (pa śniežań dadzienych na momant napisańnia «Indeksa» jašče nie było) ad kitajskich bankaŭ byli pryciahnutyja kredyty na ahulnuju sumu 65 młn dalaraŭ ZŠA (vypłačana pa kredytach — 18 młn dalaraŭ). Choć kitajskija banki farmalna i źjaŭlajucca druhim pa značnaści kredytoram dla Ministerstva finansaŭ Biełarusi, ich dola ŭ ahulnaj sumie pryciahnutych srodkaŭ składaje mienš za 10%. Jana nie idzie ni ŭ jakoje paraŭnańnie sa značnaściu Rasii, a druhoje miesca dasiahnuta vyklučna za košt nievysokaj pryvabnaści Biełarusi ŭ jakaści pazyčalnika na suśvietnych finansavych rynkach.

Nie adbyłosia istotnych źmien i ŭ znakavym biełaruska-kitajskim prajekcie — KBIP. 1 listapada administracyja parka, jak i było zapłanavana, vyznačyła vidy haspadarčaj dziejnaści dla svaich rezidentaŭ. Da ich adniesiena vytvorčaść farmaceŭtyčnaj pradukcyi, ofisnaha abstalavańnia i vyličalnaj techniki, vyrabaŭ miedycynskaj techniki, srodkaŭ vymiareńnia, aptyčnych pryboraŭ i aparatury, hadzińnikaŭ. Pakul składana acanić ekanamičnyja pierśpiektyvy dadzienych prajektaŭ, ale ŭ cełym hetyja vidy haspadarčaj dziejnaści naŭrad ci majuć dastatkovy patencyjał dla pryciahnieńnia zajaŭlenych šmatmiljardnych inviestycyj i vychadu na ekspart pradukcyi koštam 30—50 młrd dalaraŭ ZŠA, adznačajuć ekśpierty.

Što tyčycca raźvićcia prajekta «Ekanamičny pojas Vialikaha šaŭkovaha šlachu» (VŠP), to najvažniejšaj padziejaj u hetym kirunku stała sustreča ministra transpartu i kamunikacyj Biełarusi A.Sivaka z namieśnikam ministra transpartu Kitaja Van Čanšuniem, padčas jakoj Sivak zaklikaŭ svajho kalehu aktyŭna inviestavać u transpartna-łahistyčnuju śfieru Biełarusi. Adnak, ličać ekśpierty, navat pa aficyjnych paviedamleńniach u presie vidavočna, što pamiž bakami isnujuć surjoznyja prablemy ŭ hetaj śfiery. Heta tyčycca jak aŭtamabilnaha i čyhunačnaha transpartu, tak i słavutaha pramoha avijarejsa Minsk—Piekin, uviadzieńnie jakoha abmiarkoŭvajecca ŭžo mnohija hady, ale da hetaha času nie prasunułasia na praktycy. U suviazi z hetym, na dumku analitykaŭ, najbližejšyja pierśpiektyvy VŠP vyhladajuć vielmi niapeŭna. Prablema zaklučajecca navat nie ŭ transpartnym rehulavańni, a ŭ tym, što navat u samym Kitai Ekanamičny pojas Vialikaha šaŭkovaha šlachu — heta prajekt, jaki ŭ ciapierašni čas isnuje chutčej u stadyi płanavańnia, čym jak fakt realnaści. Prychilnaść biełaruskich uładaŭ da maštabnych prajektaŭ dalokaj budučyni pryvodzić da ich vielmi pavolnaj realizacyi i adsutnaści značnaj, a čaściakom i naohuł jakoj-niebudź vyhady dla Biełarusi.

Kažučy ab prahnozach raźvićcia biełaruska-kitajskaha supracoŭnictva na najbližejšy pieryjad, ekśpierty adznačajuć, što źniaćcie z pasady Anatola Tozika biezumoŭna naniesła surjozny ŭdar pa prasoŭvańni kitajskich intaresaŭ u Biełarusi. Pavodle źviestak pres-słužby prezidenta, Tozik vyzvaleny ad zajmajemaj pasady ŭ suviazi ź pierachodam na inšuju pracu, i budučy farmat supracoŭnictva Biełarusi z KNR u niekatoraj stupieni budzie zaležać ad taho, jakuju pasadu zojmie hety čynoŭnik. U ekanamičnaj śfiery nie varta čakać značnaj aktyŭnaści jak z boku Biełarusi, tak i z boku KNR. U cełym, analizujučy vyniki 2014 h., možna adznačyć, što z pačatkam 2015 biełaruska-kitajskija adnosiny pastupova ŭvachodziać u stadyju stahnacyi.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?