U siaredniaj škole № 10 h. Śvietłahorska zvolnili z pracy Alenu Maślukovu, jakaja sioleta była pryznana lepšaj nastaŭnicaj Śvietłahorskaha rajona.

U minułym navučalnym hodzie joj uručyli hramatu Homielskaha abłasnoha ŭpraŭleńnia adukacyi, a ciapier nie praciahnuli kantrakt, navat nie dajučy mahčymaść vypuścić svoj 11 kłas.

Ab hetym raspavioŭ na staroncy ŭ sacyjalnaj sietcy Viktar Ramancoŭ, žychar Śvietłahorska i kolišni kaleha A. Maślukovaj.

A. Maślukova skončyła historyka-fiłałahičny fakultet Homielskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta, a da taho – siaredniuju škołu № 7 (ciapier himnazija) Śvietłahorska. Pracavać u škole na piedahahičnaj pracy pačała jašče da pastupleńnia va ŭniviersitet. Ciapier maje vyšejšuju kvalifikacyjnuju katehoryju, jakuju paćvierdziła letaś. U kastryčniku minułaha hodu A. Maślukova za vysokija vyniki ŭ pracy była ŭznaharodžana hramataj Homielskaha abłasnoha ŭpraŭleńnia adukacyi.

Nastaŭnica hoda

Sioleta ŭ lutym u Śvietłahorsku prachodziŭ finał rajonnaha konkursa prafiesijnaha majsterstva «Nastaŭnik hoda». Škoła № 10 vyłučyła na konkurs A. Maślukovu. Vialikaja zała Doma kultury enierhietykaŭ nie ŭmiaściła usich, chto pryjšoŭ padtrymać finalistaŭ. Mnohija vučni-dziesiacikłaśniki A. Maślukovaj, u jakich jana była kłasnym kiraŭnikom, paŭtary hadziny stajali ŭ faje, imknučysia być pobač sa svajoj nastaŭnicaj u hetaj padziei.

Usie ŭdzielniki konkursu pakazali vysokija vyniki, a pieršaje miesca i zvańnie «Nastaŭnik hoda» žury prysudziła A. Maślukovaj. Joj i ŭručyli konkursny dypłom I-aj stupieni, jaki padpisała načalnik rajonnaha adździeła adukacyi Ludmiła Vialička.

Zvalnieńnie

Pavodle źviestak Śvietłahorskaha rajadździeła adukacyi, za ŭsie hady pracy ŭ A. Maślukovaj nie było nivodnaha spahnańnia. Kali pačali pravodzić školnyja alimpijady pa historyi, pad jaje kiraŭnictvam była sfarmiravana pieršaja kamanda Homielskaj vobłaści na respublikanskuju alimpijadu. Pa vynikach pracy nastaŭnica nieadnojčy była adznačana zaachvočvańniami i ŭznaharodami. Nie tak daŭno jana była siarod piedahohaŭ Śvietłahorska, pra jakich pisała «Nastaŭnickaja hazieta».

A pa zakančeńni minułaha navučalnaha hoda dyrektar škoły Drapieza Ludmiła Jakaŭleŭna biez tłumačeńnia pryčyn paviedamiła ab tym, što ŭ vieraśni nastaŭnica budzie zvolniena ŭ suviazi z zakančeńniem terminu kantrakta. Darečy, na pracu ŭ SŠ-10 A. Maślukova pierachodziła ŭ svoj čas mienavita pa zaprašeńni kiraŭnictva hetaj škoły. Raniej jana pracavała ŭ śvietłahorskaj SŠ-1, a da taho – u filijale Nacyjanalnaha dziaržaŭnaha humanitarnaha liceja imia Ja. Kołasa, jaki dziejničaŭ u 1993 – 2001 hh.

U škole viadoma, što A. Maślukova ŭzdymała pytańni ab vialikaj «papiarovaj» pracy, jakuju daručajuć piedahoham, kazała pra toje, što na nastaŭnikaŭ uzvalvajuć nieŭłaścivyja im funkcyi, admoŭna staviłasia da prymusovaj padpiski na dziaržaŭnyja haziety. Ci nie heta stała pryčynaj zvalnieńnia? Na pytańnie nastaŭnicy ab tym, ci źjaŭlajecca zvalnieńnie inicyjatyvaj dyrektara albo jano robicca pa ŭkazańni vyšejstajačaha kiraŭnictva, Ł. Drapieza adkazała: «Tut usio syjšłosia».

Nie zhodny ź ideałohijaj? Vyklučyć sa škoły!

Z paviedamleńniaŭ ŚMI za apošnija hady bačna, što heta nie pieršy padobny vypadak u SŠ-10 Śvietłahorska. Niekalki hod tamu Ł. Drapieza namahałasia vyklučyć sa škoły 11-kłaśnicu Maryjanu Mirčuk – za toje, što navučenka cikaviłasia hramadska-palityčnymi pytańniami, i jaje pohlady nie va ŭsim supadali ź ideałahičnymi patrabavańniami dyrektara (u dalejšym dziaŭčyna paśpiachova skončyła mižnarodny kaledž i VNU). Razam z tym, padčas vybaraŭ ad navučencaŭ patrabujecca absłuhoŭvać pracu vybarčaj kamisii. Pryciahnieńnie vučniaŭ da absłuhoŭvańnia vybaraŭ, jakija źjaŭlajucca palityčnym mierapryjemstvam, dla dyrektara prymalnaje.

Liniejka nie pa scenaryi

Apošnim pracoŭnym dniom u A. Maślukovaj było 2 vieraśnia. Adkryćcio navučalnaha hoda 1 vieraśnia pravodzili ŭ aktavaj zali, z-za pachmurnaha nadvorja. Adzinaccacikłaśniki, jakija viali liniejku, niečakana paprasili vyjści na scenu A. Maślukovu, uvieś svoj kłas i baćkoŭ. «Dzieci płakali», – napisaŭ V. Ramancoŭ. Raźvitvajučysia z nastaŭnicaj, vučni padaryli joj vializarny bukiet ruž.

Paśla liniejki prysutnyja baćki sabralisia ŭ dyrektara z prośbaj zaklučyć kantrakt z nastaŭnicaj choć by na hod, kab dać mahčymaść 11 kłasu zakončyć škołu razam sa svajoj kłasnaj kiraŭnicaj. Adnak dyrektar admoviła ŭ hetym.

Padbor kadraŭ: kampietentnaść i maral – nie hałoŭnaje

Mnohija ŭ Śvietłahorsku nie sumniavajucca, što čarhovaje hučnaje zvalnieńnie ŭ škole maje drenna schavanyja palityčnyja matyvy. Šmat piedahohaŭ, nie zhodnych ź ideałahičnymi patrabavańniami ŭładaŭ, sychodziać sa škoł sami. Miž tym, biez kampietentnych, ale «niazručnych» dla ŭładaŭ nastaŭnikaŭ jakaść siaredniaj adukacyi niaŭchilna źnižajecca. Ci nie tamu centralizavanaje teściravańnie pakazvaje štohod značna nižejšyja viedy ŭ vypusknikoŭ u paraŭnańni z adznakami ŭ školnych atestatach?

– Voś vam i jakaść, i ŭzrovień našaj adukacyi. Paharšeńnie viedaŭ na vychadzie – užo norma. U škole – ni tabie pašany, ni hrošaj, ni zadavalnieńnia, – kamienciruje zvalnieńnie A. Maślukovaj adzin z raniejšych vypusknikoŭ SŠ-10 – A. Pietuchoŭ, jaki ŭžo sam pasprabavaŭ nastaŭnickaj pracy.

Usio heta viadzie da toj situacyi ŭ sistemie adukacyi Śvietłahorskaha rajona, jakuju narmalnaj nie nazavieš. Dastatkova ŭzhadać choć by kryminalnuju spravu pa hvałtavańni dziaŭčynak pamočnikam vychavalnika ŭ dziciačym domie. Tam padbor kadraŭ nie vyklikaŭ sumnieńnia ŭ adukacyjnaha načalstva.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?