Alaksandar Starykievič rezka krytykuje Paŭła Šaramieta i Siarhieja Kalakina.

Kamunistaŭ možna pavinšavać. U ich źjaviłasia svaja «Sovietskaja Biełoruśsija». Hetuju rolu ŭziali na siabie «Biełorusskij partizan» i asabista Pavał Šaramiet, jaki nazvaŭ haniebna pravaleny Kalakinym i kampanijaj «Sacyjalny marš» «jaskravym i ŭdałym».

Nahadajem, što na «Sacyjalny marš» pryjšło 1300-1500 čałaviek. Heta razam sa skinchedami, jakich arhanizatary «dla stvareńnia masavaści» bieśpieraškodna puścili ŭ kalonu i katoryja zładzili, kali nie pamylajusia, pieršuju ŭ historyi biełaruskaj apazycyi bojku PAMIŽ udzielnikami akcyi.

U vyniku «Sacyjalny marš» datepaŭ pa dazvolenym uładami maršrucie da sumna znakamitaj płoščy Banhałor, dzie adbyŭsia biessensoŭny mitynh. Pravał akcyi, asnoŭnymi arhanizatarami jakoj vystupali, kamunisty, vidavočny. Ale …

Čornaje – heta biełaje

«Kamunistaŭ možna pavinšavać. Sacyjalny marš atrymaŭsia piarestym, jaskravym i šumnym, — tak pačaŭ svoj artykuł na «Biełorusskim partizanie» Pavał Šaramiet. — Na dumku, naprykład, vypadkovaha minaka (vyłučana mnoj – A. S.), Sacyjalny marš sabraŭ nie našmat mienš udzielnikaŭ, čym Eŭrapiejski… Sacyjalny marš atrymaŭsia navat bolš jaskravym, čym Eŭrapiejski: pensijaniery-invalidy, babuli z kastrulami, arkiestar».

Tut Pavał čamuści pastaviŭ kropku, zabyŭšy zhadać pra tych samych skinchedaŭ, jakija biez sumnieńniaŭ, nadali akcyi asablivuju jaskravaść.

Zatoje Šaramiet nie zabyŭ tradycyjna «najechać» na Milinkieviča, jaki «ad Sacyjalnaha maršu ŭchiliŭsia, hrošaj i sił na jaho nie marnavaŭ” i naahuł «demanstratyŭna nakiravaŭsia ŭ Masty vieści tłumačalnuju pracu».

Tam eks-kandydata ŭ prezydenty, jak viadoma, nienadoŭha zatrymali, što vyklikała ŭ Šaramieta asablivaje abureńnie: «Ivaškieviča, jaki ŭ adzinocie razmachvaŭ u centry Miensku dvuma zabaronienymi da vykarystańnia ściahami – bieł-čyrvona-biełym i eŭrapiejskim – nie kranuli, a Milinkieviča dastali ŭ samich Mastoch. U jaki ŭžo raz pierakonvajusia, što ŭłady padyhryvajuć lideru niezarehistravanaha ruchu «Za svabodu!».

To bok, kali zatrymlivajuć Šaramieta, jaki čas ad čas naviedvajecca ŭ Miensk, — heta «pravakacyja złačynnaha režymu». Kał ž u takoj samaj sytuacyi apynajecca Milinkievič – heta ŭłady metanakiravana pracujuć na imidž «svajho pamahataha».

Teoryja zmovy

Dalej i naahuł vykryvajecca maŭklivaja zmova častki apazycyi z administracyjaj Łukašenki: «Dziŭnym čynam ciapier intaresy nacyjanalistaŭ supadajuć z žadańniami ŭłady … Nacyjanalisty nie žadajuć budaražyć narod, navat padviali pad svoj niaŭdzieł u sacyjalnych akcyjach pratestu cełuju teoryju. Maŭlaŭ, Łukašenka vymušany pravodzić reformy, sacyjalnaje napružańnie budzie raści, a razbudžany biełaruski narod ź piarepałachu kiniecca ŭ abdymki Rasiei».

Chaciełasia b, kab ahulnyja abvinavačvańni ŭ styli «Sovietskoj Biełoruśsii» i prahramy «Rezanans» byli padmacavanyja spasyłkami na krynicy: chto, dzie i kali ahučyŭ vyšejzhadanuju teoryju. Tym bolej, što jana mocna razychodzicca z praktykaj. «Eŭrapiejski marš», arhanizavany «nacyjanalistami», taksama ciažka nazvać paśpiachovaj akcyjaj, ale ŭsio-tki jon mieŭ značna bolšy rezanans, čym «Sacyjalny».

Adnak Šaramiet ihnaruje hetyja abstaviny i iznoŭ pierachodzić da słavasłoŭjaŭ na adras Kalakina i kampanii: «Biełaruskija kamunisty, treba addać im naležnaje, narod za śpiačych baranoŭ nie trymajuć… Sacyjalny marš – heta adzinaja na majoj pamiaci ŭdałaja akcyja kamunistaŭ za apošnija niekalki hadoŭ. Daŭno jany bolš tysiačy čałaviek nie źbirali. U niadzielu było sama mieniej try tysiačy…» (Dla źviestak: navat sajt kamunistyčnaj hazety «Tovarišč» zajaŭlaje pra 2 tysiačy ŭdzielnikaŭ).

Reziume: u Biełarusi naśpieła revalucyjnaja sytuacyja. Ale režym baicca nie «nacyjanalistaŭ, jaki adarvalisia ad narodu», a čujnych da narodnych spadzievaŝ Kalakinych sa tavaryšy. Tamu kamunistaŭ ułada dušyć, a tych, chto kliča ŭ Eŭropu – nie, robić vysnovu Šaramiet.

Karaciej, dla paŭnaty karciny nie chapaje tolki finalnaha lozunhu: “Žyvie Partyja Kamunistaŭ Biełaruskaja i jaje mudry pravadyr Siarhiej Ivanavič Kalakin!»

(Z poŭnym tekstam artykułu achvotnyja mohuć aznajomicca tut.)

«Sočym za fihuraj»

Cikava nia toje, što «Biełorusskij partizan» pieratvaryŭsia ŭ “Sovietskuju Biełoruśsija” ź inšym znakam. Cikava, čamu heta adbyłosia. Chaču prapanavać svaju versiju..

Na pačatku 2007 hodu aktyvizavalisia sproby stvaryć u Biełarusi prarasiejskuju apazycyju. Źlapić jaje vyrašyli – ułasna, varyjantaŭ było niebahata – na asnovie Partyi kamunistaŭ Biełaruskaj.

Mienavita z hetaha momantu «Biełorusskij partizan» pačaŭ biessaromna pijaryć Siarhieja Kalakina i «mačyć u sarciry» jahonych patencyjnych kankurentaŭ u apazycyi. Voś adna tolki cytata z artykułu «Sočym za fihuraj», jaki źjaviŭsia na hetym sajcie 28 lutaha.

«Vidavočna, što Kalakin hulaje biełymi. I biełyja ŭzmacniajuć svaje pazycyi. Što, kaniečnie, nia moža padabacca Alaksandru Łukašenku i nia moža być nie zaŭvažana Maskvoj …

Vidavočna i inšaje: Kramlu patrebny pierajemnik Łukašenki ź ciapierašniaha atačeńnia biełaruskaha lidera i prarasiejskaja niełukašenkaŭskaja palityčnaja siła. Pierajemnika abirajuć pa speckanałach. A voś z nahody prarasiejskaj apazycyi idzie publičnaja dyskusija: dzie jaje šukać i jaje stvarać».

Samaje zabaŭnaje, što «Biełorusskij partizan» vyznačyŭ Kalakinu «stol»: maŭlaŭ, na prezydencki karavaj rot nie raziavaj, a voś śpikier parlamentu – samaje toje.

«Hieroi» i «bajaźliŭcy»

«Alaksandar Milinkievič narodžany nie dla palotu, — heta ŭžo Pavał Šaramiet u inšym artykule. – Jon vielmi prahmatyčny i praźmierna aściarožny». (Aha, a Kalakin, kaniečnie, rychtyk Džek Vierabiej.)

Dalej Šaramiet abvinavačvaje Milinkieviča ŭ «asabistaj bajaźlivaści» i naahuł pradjaŭlaje jamu taki nabor pretenzijaŭ, što BT prosta adpačyvaje. Pavodle Šaramieta:

a) Milinkievič dziela ŭłasnaha pracaŭładkavańnia hatovy razvalić duchoŭna blizki Biełaruski Narodny Front;

b) za Milinkievičam stajać palaki;

v) Milinkieviču padyhryvajuć ułady (heta prachodzić čyrvonaj nitkaj ledź nie praz kožny artykuł): KDB atakuje «Małady front», kab zmusić ludziej pierachodzić u ruch «Za svabodu»;

h) i naahuł Milinkievič narodžany nie dla palityki.

Fraza ž «Alaksandar Milinkievič «trymaje kasu», na im zaviazanyja asnoŭnyja finansavyja patoki Zachadu» źjaŭlajecca pramym danosam. I častkova pralivaje śviatło na pryčyny «najezdu» na eks-kandydata ŭ prezydenty.

Ja nie vialiki prychilnik Milinkieviča i nie liču, što ŭ ciapierašni čas hety palityk ujaŭlaje surjoznuju niebiaśpieku dla ŭładaŭ. Ale, prabačcie, kali ŭ jakaści alternatyvy jamu padsoŭvajuć Kalakina, — heta ŭžo prosta śmiešna.

Akramia taho, abvinavačvańni, vyłučanyja Šaramietam, patrabujuć choć jakich dokazaŭ, jakimi žurnalist siabie tradycyjna nie abciažarvaje. Darma: takija rečy mohuć viarnucca bumeranham. Chtości ž moža skazać, što i z-za hramadzianina RF Paŭła Šaramieta tyrčać vuški specsłužbaŭ, tolki rasiejskich...

Nie sakret, što «Biełorusskij partizan» robicca ŭ Maskvie. Ź ciaham času heta ŭsio bolš i bolš upłyvaje na źmiest sajtu. Jaho ŭžo možna nazyvać «BiełoRUSSKIJ partizan».

Chłuśnia na słužbie ŭłady

Užo paśla «Sacyjalnaha maršu» «Biełorusskij partizan» pieradrukavaŭ infarmacyju ahienctva BiełaPAN ab mierkavanych akcyjach pratestu, jakija arhanizujuć kamunisty. Cikava, što ŭ aryhinale ŭ hetaj zaciemcy była nazva «17 śniežnia apazycyja raźličvaje pravieści paŭtary tysiačy sacyjalnych pikietaŭ». Ale «partyzany»-pijarščyki vyrašyli ŭzmacnić efekt: «17 śniežnia Biełaruś nakryje chvala sacyjalnych pikietaŭ».

O tak! Ja ŭžo baču hetaje cunami, ź jakoha, zachlobvajučysia i adfyrkvajučysia, ledź vypłyvaje Alaksandar Łukašenka. A nastupnaja, viesnavaja chvala dakładna pahłynie jaho z hałavoju…

Da taho času, pakul my nie pierastaniem manić samim sabie, ni pra jakija pieramieny navat maryć nie davodzicca. Chto sapraŭdy hraje na ruku ŭładam, dyk heta tyja ludzi, jakija vydajuć čornaje za biełaje i ćvierdziać, što voś-voś hranie bura, jakaja źmiacie źnienavidnaha dyktatara.

Zajavy ŭ duchu «Viernaj darohaj idziom, tavaryšy, pieramoha blizkaja» hučać užo daŭno. Tolki ich aŭtary za «bazar» nikoli nie adkazvajuć.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?