Fota Alaksandra Zajcava.

Fota Alaksandra Zajcava.

Mahiloŭskaja šaša ad stancyi mietro "Mahiloŭskaja" ŭ bok Šabanoŭ. Fota tut.by.

Mahiloŭskaja šaša ad stancyi mietro "Mahiloŭskaja" ŭ bok Šabanoŭ. Fota tut.by.

"Malinaŭka-8" i MKAD. Fota tut.by.

"Malinaŭka-8" i MKAD. Fota tut.by.

"Vuł. Sucharaŭskaja stała, tralejbusy nie mohuć vyjechać na horku kala ŭniviersama "Maksimus". Transpart ruchajecca nadzvyčaj pavolna ci ŭvohule staić". Fota tut.by.

"Vuł. Sucharaŭskaja stała, tralejbusy nie mohuć vyjechać na horku kala ŭniviersama "Maksimus". Transpart ruchajecca nadzvyčaj pavolna ci ŭvohule staić". Fota tut.by.

Mahiloŭskaja šaša ad stancyi mietro "Mahiloŭskaja" ŭ bok Šabanoŭ. Fota tut.by.

Mahiloŭskaja šaša ad stancyi mietro "Mahiloŭskaja" ŭ bok Šabanoŭ. Fota tut.by.

Płošča Niezaležnaści. Fota tut.by.

Płošča Niezaležnaści. Fota tut.by.

Sierabranka, praśpiekt Rakasoŭskaha. Fota tut.by.

Sierabranka, praśpiekt Rakasoŭskaha. Fota tut.by.

Na vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Na vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Sucharava. Fota tut.by.

Sucharava. Fota tut.by.

Sucharava. Fota tut.by.

Sucharava. Fota tut.by.

Maštabnaja avaryja na M4 (17.58). Fota tut.by.

Maštabnaja avaryja na M4 (17.58). Fota tut.by.

Avaryja kala Bataničnaha sada, fota Radyjo Svaboda

Avaryja kala Bataničnaha sada, fota Radyjo Svaboda

U Homieli doždž

U Homieli doždž

Furu zaniesła kala Kurhana Słavy, fota Siarhieja Hudzilina.

Furu zaniesła kala Kurhana Słavy, fota Siarhieja Hudzilina.

Łabavoje sutyknieńnie kala 23-j himnazii ŭ Minsku. Fota Siamiona Piečanko.

Łabavoje sutyknieńnie kala 23-j himnazii ŭ Minsku. Fota Siamiona Piečanko.

Stychija ŭ Breście, fota «Viečiernij Briest»

Stychija ŭ Breście, fota «Viečiernij Briest»

Stychija ŭ Breście, fota «Viečiernij Briest»

Stychija ŭ Breście, fota «Viečiernij Briest»

Pierakryžavańnie praśpiekta Niezaležnaści i vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Pierakryžavańnie praśpiekta Niezaležnaści i vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Pierakryžavańnie praśpiekta Niezaležnaści i vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Pierakryžavańnie praśpiekta Niezaležnaści i vulicy Kazłova, fota Siamiona Piečanko

Stychija, pra jakuju ŭčora papiaredžvali sinoptyki, dabrałasia ranicaj 15 sakavika da Biełarusi. Śniehapady pryjšli z poŭdnia krainy, pieršymi prynyniali na siabie ŭdar stychii Bresckaja i Homielskaja vobłaści. Potym niepahadź dajšła da Minska — u stalicy apoŭdni pačałasia mocnaja zavirucha, jakaja pastupova macnieje.

Pavodle sinoptykaŭ, paryvy ​​vietru ŭ stalicy dasiahajuć 15 m/s, bačnaść z-za śniehu nie pieravyšaje 500 m. Prykmietna pahoršyłasia nadvorje ŭ rajonie Nacyjanalnaha aeraporta «Minsk». Tut bačnaść nie bolš za 700 m.

Adbyłosia niekalki avaryj: u pryvatnaści, adbyłosia łabavoje sutyknieńnie kala himnazii № 23 na Płoščy Jakuba Kołasa, kala Bataničnaha sada, la Kurhana Słavy.

U centry Bresta z-za niepahadzi ŭpała dreva. Paciarpiełych niama, razburana łaŭka.

A voś u Homieli i Mazyry idzie doždž. Zatoje ŭ Salihorsku i Pinsku mocnaja zavirucha.

***

13:10

U suviazi sa składanymi ŭmovami nadvorja staličnaja Dziaržaŭtainśpiekcyja časova abmiežavała chutkaść na MKAD. Na asobnych učastkach chutkasny režym źnižany da 60 km/h.
U pryvatnaści, ad vulicy Hintaŭta da praśpiekta Niezaležnaści, ad Daŭhinaŭskaha traktu da praśpiekta Pieramožcaŭ, ad vulicy Čyžeŭskich da vulicy Mašynabudaŭnikoŭ.

Darožnyja znaki, jakija pakazvajuć chutkaść nie bolš za 90 km/h na čas składanych mieteaŭmovaŭ buduć začachlać. DAI rekamienduje kiroŭcam zachoŭvać chutkasny režym, biaśpiečnuju dystancyju i pa mahčymaści admovicca ad dalokich pajezdak, paviedamlaje BiełaPAN.

***

13:19

U Mahiloŭskaj vobłaści z-za śniežnaj stychii abiastočana 47 nasielenych punktaŭ. Pra heta BiełTA paviedamiŭ načalnik centralnaj dyśpietčarskaj słužby RUP «Mahiloŭenierha» Dźmitryj Višavaty.

Pa jaho słovach, siem linij elektrapieradačy abiastočanyja ŭ Bychaŭskim, Babrujskim, Asipovickim, Krasnapolskim, Čerykaŭskim i Słaŭharadskim rajonach. Na hetyja ŭčastki nakiravany śpiecyjalizavanyja avaryjnyja bryhady.

***

13:25

Składanyja ŭmovy nadvorja zachavajucca i ŭ subotu.

Nočču i ranicaj na bolšaj častcy terytoryi, a dniom pa ŭschodniaj pałovie krainy praciahnie iści śnieh, čakajecca zavirucha, na darohach buduć śniežnyja zanosy.

Unačy pa paŭnočnym uschodzie krainy projdzie mocny śnieh. Na darohach miescami zachavajecca hałalodzica. Viecier budzie paŭnočna-zachodni 6–11 mietraŭ u siekundu z paryvami da 15–20 mietraŭ u siekundu, nočču miescami chutkaść vietru budzie dasiahać 21–24 mietraŭ u siekundu.

Tempieratura pavietra ŭnačy składzie 3–9 hradusaŭ marozu, pa zachodniaj pałovie čakajecca da 10–14 hradusaŭ sa znakam minus. Dniom prahnazujecca ad 1 da 7 hradusaŭ nižej za nul, paviedamlaje BiełTA.

***

13:35

U Brahinie i Chojnikach za minułyja sutki vypała miesiačnaja norma apadkaŭ u vyhladzie mokraha śniehu z daždžom, paviedamili ŭ Homielskim abłasnym centry pa hidramietearałohii i manitorynhu navakolnaha asiarodździa (Homielabłhidramiet).

Na terytoryi Homielskaj vobłaści adznačajucca mocnyja daždžy i plusavaja tempieratura. U siarednim pa rehijonie za sutki vypała ad 13 da 23 mm apadkaŭ, što składaje ad paŭtary da dźviuch dekadnych normaŭ. Pry hetym u Brahinie i Chojnikach zarehistravanyja maksimumy — kala 25 mm, abo miesiačnaja norma apadkaŭ.

U bližejšyja dni na terytoryi rehijonu čakajecca paharšeńnie ŭmovaŭ nadvorja.

Nočču na Homielščynie prahnazujecca panižeńnie tempieratury pavietra da minusavych značeńniaŭ, što ŭskładnić situacyju na darohach. Viecier uzmocnicca da 15–20 mietraŭ u siekundu, nočču pa Homieli — da 23 mietraŭ u siekundu.

***

13:55

Onliner paviedamlaje, što pierakryta daroha na Dziaržynsk. Kala Fanipala sutyknułasia niekalki aŭtamabilaŭ.

Stychija ŭ Minsku jašče bolš uzmacniłasia.

***

14:35

Nacyjanalny aeraport "Minsk" zakryty da 16:30, paviedamlaje Initerfaks. Zatrymany šerah avijarejsaŭ.

Zatrymlivajecca rejs kampanii Austrian Airlines (OS-687/B2-687) ź Vieny i rejs kampanii LOT (LO-705 / B2-705) z Varšavy. Zatrymaŭsia taksama rejs kampanii Lufthansa (LH-1486) z Frankfurta ŭ Minsk.

Zatrymanyja byli taksama try avijarejsy z Maskvy. Rejs UT-835 kampanii Utair Aviation, jaki pavinien byŭ prybyć u Minsk u 13.00, zatrymaŭsia nie pa vinie biełaruskaha boku.

Byŭ zatrymany rejs B2-984, jaki pavinien być vylecieć z Maskvy ŭ 10.15. Z rasijskaj stalicy jon vylecieŭ na hadzinu paźniej i prybyŭ u Minsk. Taksama byŭ zatrymany rejs B2-958/S7-4435. Hety samalot pavinien byŭ prylacieć u 12.40 u Miensk, ale bort pryziamliŭsia ŭ Homieli. Inšyja padrabiaznaści pakul nie paviedamlajucca.

***

15:04

Kala 20 mašyn sutyknulisia na aŭtadarozie Minsk — Dziaržynsk, jość paciarpiełyja.

Surjoznaje DTZ adbyłosia ŭ Dziaržynskim rajonie na 32-m km aŭtadarohi R1 (Minsk — Dziaržynsk). «Pryčynaj DTZ pasłužyła nieaściarožnaść kiroŭcaŭ i niapravilny vybar chutkaści transpartnych srodkaŭ u ciažkich umovach nadvorja. Utvaryŭsia zator. Na miescy zdareńnia pracuje DAI, uchilajucca nastupstvy DTZ», — adznačyli ŭ Dziaržaŭtainśpiekcyi.

Stanovišča na darohach značna ŭskładniaje mocny śniehapad i zavirucha, vyklikanyja cykłonam «Chavier».

Pavodle apieratyŭnych źviestak, u hetuju chvilinu tolki kala Minska zarehistravana i afarmlajecca bolš za dziesiać darožna-transpartnych zdareńniaŭ.
Składanyja ŭmovy nadvorja zachavajucca i ŭ bližejšyja vychodnyja.
DAI Minskaj vobłaści nastojliva rekamienduje aŭtaŭładalnikam, asabliva siońnia, napiaredadni vychodnych, adkłaści zapłanavanyja pajezdki i nie padviarhać svajo žyćcio i žyćcio blizkich niebiaśpiecy.

15:14

Z-za avaryi z furaj zakryty źjezd z MKAD u bok horada Dziaržynska.

Dziaržaŭtainśpiekcyja prapanuje kiroŭcam abjazdžać hety ŭčastak, i vykarystoŭvać dla vyjezdu z horada Słucki kirunak (vyjezd pa vulicy Kižavatava ŭ bok R53 (Minsk -- Mikaševičy).

Taksama maštabnaje DTZ na trasie Minsk -- Mahiloŭ kala Śmiłavičaŭ Červienskaha rajona, na 92-m km trasy Minsk -- Mikaševičy, na trasie Minsk -- Homiel kala Dukory, na trasie Minsk -- Nacyjanalny aeraport.

***

16:17

Baćkam školnikaŭ Mahiloŭskaj vobłaści ŭ subotu, 16 sakavika, z-za kiepskaha nadvorja lepš pakinuć dziaciej doma. Škołam rehijonu ŭpraŭleńniem adukacyi rekamiendavana admianić 16-17 sakavika ŭsie ekskursijnyja pajezdki navučencaŭ, a taksama razhledzieć metazhodnaść arhanizacyi padvozu dziaciej dla ŭdziełu ŭ mierapryjemstvach šostaha navučalnaha dnia.

«Heta nie značyć, što škoły Mahiloŭskaj vobłaści buduć u subotu začynienyja, - adznačyli śpiecyjalisty. - Kali baćki zachočuć, kab dzieci naviedali zaniatki, prablem nie ŭźniknie. Pry nieabchodnaści transpart dastavić dziaciej z addalenych nasielenych punktaŭ va ŭstanovy adukacyi».

U metach niedapuščeńnia nadzvyčajnych situacyj i chutkaha reahavańnia na mahčymyja nastupstvy, źviazanyja z razhułu stychii, u škołach arhanizujuć kruhłasutačnaje dziažurstva. Piersanał budzie zadziejničany na rasčystcy prylehłych da ŭstanoŭ adukacyi terytoryj.

Kala Babrujska ŭtvaryŭsia 40-kiłamietrovy zator

FK «Homiel» zatrymaŭsia ŭ maštabnym zatory pa darozie ŭ Minsk, dzie ŭ subotu ŭ futbolnym maniežy pavinien prajści matč 1/4 finału Kubka Biełarusi.

Kłubny aŭtobus «Homiela» vymušana spyniŭsia niedaloka ad Babrujska, dzie ŭtvaryŭsia zator daŭžynioj u sorak kiłamietraŭ. U pačatku zatoru adbyłosia darožna-transpartnaje zdareńnie,
tamu praciahnuć ruch u bližejšy čas budzie prablematyčna.

Nahadajem, što zaŭtra ŭ 13.00 futbolnym maniežy pavinien prajści matč 1/4 finału Kubka Biełarusi pamiž «Minskam» i «Homielem». Adnak praviadzieńnie matču, pa ŭsioj bačnaści, znachodzicca pad pahrozaj.

Z-za niepahadzi ŭžo pieraniesieny čas i miesca kubkavaha matču miž «Biełšynaj» i «Tarpieda-BiełAZam», a taksama admienieny praktyčna ŭsie sustrečy 21-ha tura čempijanatu Biełarusi pa mini-futbole.

***

Śniehapady źmieniacca rezkim pachaładańniem: u paniadziełak miescami da minus 27 hradusaŭ

U niadzielu, 17 sakavika, śniehapady spyniacca. Tolki pa ŭschodzie krainy projdzie karotkačasovy śnieh. Darohi miescami buduć ślizkimi. Viecier paŭnočny ŭmierany, pa ŭschodzie paryvisty. Tempieratura pavietra: minimalnaja nočču -8 .. -14°S, pa paŭnočnym zachadzie -15 .. -20°S, maksimalnaja dniom -2 .. -8°S, pa paŭnočnym uschodzie da -10°S.

U paniadziełak, 18 sakavika, budzie bieź istotnych apadkaŭ, tolki ŭ paŭnočna-ŭschodnich rajonach nie vyklučany nievialiki karotkačasovy śnieh. Na asobnych učastkach daroh hałalodzica. Viecier paŭnočny ź pierachodam na paŭdniova-zachodni ŭmierany, dniom pa paŭdniovym zachadzie paryvisty.

Tempieratura pavietra: minimalna nočču -14 .. -20°S, miescami -21 .. -27°S, maksimalnaja dniom -2 .. -8°S, pa paŭnočnym uschodzie da -10°S.

***

17:06

Minsk staŭ: zakrytyja ŭsie vyjezdy z horada, ruch na asnoŭnych haradskich mahistralach paralizavany

Čytačy paviedamlajuć, što prajechać pa Minsku, a taksama vyjechać z horada abo zajechać u jaho niemahčyma.

Stajać ŭsie napramki na vyjezd z horada:
z-za maštabnych avaryj na trasie M4 (Minsk -- Mahiloŭ) supracoŭniki DAI zakryli Partyzanski praśpiekt u rajonie stancyi mietro "Mahiloŭskaja". Zator u hetym kirunku raściahnułasia ad płoščy Vaniejeva da pasiołka Sosny.

Praktyčna całkam staić praśpiekt Niezaležnaści ŭ abodvuch napramkach.

Vielmi składanaja situacyja na vyjeździe z horada ŭ bok trasy M2 (Minsk - Nacyjanalny aeraport Minsk) u rajonie Uručča - ruch całkam paralizavany. Trasa M2 staić u abodva baki.

Karystalniki paviedamlajuć, što maskoŭskaja trasa ŭ bok Minska staić ad Kurhana Słavy - supracoŭniki DAI viartajuć kiroŭcaŭ, prapanoŭvajučy im šukać inšyja šlachi ŭjezdu ŭ stalicu.

17:19

U suviazi sa składanymi ŭmovami nadvorja na adnoj z samych avaryjnych u krainie aŭtadaroh Minsk — Mikaševičy na terytoryi Słuckaha rajona arhanizavany punkty abahravańnia.

Jak paviedamiŭ načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minskaha abłvykankama Alaksandr Danilčanka, takija punkty stvorany va ŭsich damach kultury ŭzdoŭž trasy.

Siudy moža źviarnucca luby kiroŭca, kab abahrecca, biaspłatna atrymać haračy čaj i dapamohu.

Punkty dapamohi arhanizavany pa inicyjatyvie milicyi.

***

Usie mierapryjemstvy ŭ škołach admianiajucca 16 sakavika

Ministerstva adukacyi nakiravała va ŭsie rehijony Biełarusi telefanahramu ab admienie mierapryjemstvaŭ, źviazanych z udziełam dziaciej, 16 sakavika.

Ab hetym raskazała pres-sakratar Ministerstva adukacyi Julija Vanina.

«U suviazi z paharšeńniem umoŭ nadvorja ustanovam adukacyi rekamiendujecca admianić usie mierapryjemstvy i zaniatki, ekskursijnyja pajezdki navučencaŭ, jakija płanavałasia pravodzić u subotu, 16 sakavika», - adznačyła pres-sakratar.

16 sakavika ŭ Biełarusi, pavodle prahnozaŭ sinoptykaŭ, praciahniecca ŭpłyŭ cykłona. U metach niedapuščeńnia nadzvyčajnych situacyj i chutkaha reahavańnia na mahčymyja nastupstvy, źviazanyja z razhułu stychii, u škołach budzie arhanizavana kruhłasutačnaje dziažurstva.

Piersanał budzie zadziejničany na rasčystcy prylehłych da ŭstanoŭ adukacyi terytoryj.

17:30

U Biełarusi z-za składanych umoŭ nadvorja pa stanie na 17.30 zafiksavana adklučeńnie elektryčnaści ŭ 530 nasielenych punktach, u 114 ź ich elektrazabieśpiačeńnie adnoŭlena.
Situacyja za apošnija hadziny ŭskładniłasia, paviedamiŭ načalnik infarmacyjna-analityčnaha ŭpraŭleńnia dziaržaŭnaha vytvorčaha abjadnańnia «Biełenierha» Viačasłaŭ Kryvarotaŭ.

Najbolš składanaja situacyja pa-raniejšamu ŭ Minskaj vobłaści.

17:33

Piša čytač ź Pinsku: "Tolki što pieššu praz uvieś Pinsk.. Heta - žach. Aŭtobusy stajać składzienyja amal papiarok vulic. I śniehaačyščalniki taksama zastrahli... Apošnija mietry - amal paŭzkom... Kažuć, što taksama fura na moście pierakuliłasia i pierakryła ruch. Z pracy adpuścili ŭ try hadziny ŭvieś horad. Miacie - i ciapier..."

18:10

Nacyjanalny aeraport Minsk začynieny da 21.00. Samaloty nakiroŭvajucca ŭ inšyja aeraporty, u tym liku ŭ Homiel i Kijeŭ. Admienienyja ŭžo 26 rejsaŭ.

18:20

Śniežny buran u Minsku nakłaŭsia na hadzinu pik. Mašynami prajechać ciažka, tamu mietro nie daje rady kolkaści pasažyraŭ. Jak paviedamlajuć karespandenty NN.BY, stancyi mietro «Kastryčnickaja» i «Kupałaŭskaja» pracujuć sa zbojami. Kala 18.10 stali eskałatary, pierastali spyniacca ciahniki na «Kastryčnickaj». Pasažyraŭ pa hučnaj suviazi paprasili vychodzić sa stancyj, uvachod na stancyi abmiežavali. Ludzi padymalisia z «Kastryčnickaj» pa prystupkach eskałataraŭ i tunelu, jaki viadzie na «Kupałaŭskuju». U teneli na niejki čas utvaryłasia čarha. U ciskaninie pałochalisia i płakali małyja dzieci.

Pasažyry zmušanyja byli iści da bližejšych stancyj mietro ŭ patrebnym im kirunku.

Kala 18.30 pa hučnaj suviazi na «Kastryčnickaj» paviedamili, što ruch na Aŭtazavodskaj linii adnaŭlajecca.

18:37

U suviazi sa składanymi ŭmovami nadvorja na adnoj z samych avaryjnych u krainie aŭtadaroh Minsk — Mikaševičy na terytoryi Słuckaha rajona arhanizavany punkty abahravańnia.

Jak paviedamiŭ načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minskaha abłvykankama Alaksandr Danilčanka, takija punkty stvorany va ŭsich damach kultury ŭzdoŭž trasy.

Siudy moža źviarnucca luby kiroŭca, kab abahrecca, biaspłatna atrymać haračy čaj i dapamohu.

Punkty dapamohi arhanizavany pa inicyjatyvie milicyi.

19:28

Va ŭnutranym dvary hatela «Minsk» na praśpiekcie Niezaležnaści abrynuŭsia dach krytaj parkoŭki. Jak paviedamlaje karespandent NN.BY, dach złamała napałam, parkoŭka była ŭ toj momant zapoŭnienaja niedzie na čverć. Žaleznymi kanstrukcyjami dachu patruščyła mašyny, siarod jakich jość dosyć darahija. Na miescy zdareńnia pracujuć ratavalniki MNS. Staić i mašyna «chutkaj dapamohi».

Nijakich kamientaroŭ na miescy atrymać nie ŭdałosia: nieviadomyja ŭ cyvilnym u kateharyčnaj formie paprasili žurnalistaŭ vyjści z dvoryka.

Jak paviedamiŭ NN.BY kiraŭnik pres-słužby MNS Uładzimir Navicki, achviaraŭ, pavodle papiarednich źviestak, niama. Dach, vierahodna, abrynuŭsia pad ciažaram śniehu, adznačyŭ jon.

20:55

U suviazi sa śniehapadam i mocnym vietram, jakija prynios cykłon, va ŭradzie stvorany apieratyŭny štab pa reahavańni na niepahadź pad kiraŭnictvam namieśnika prem'jer-ministra Anatola Kalinina, paviedamiła pres-słužba ŭrada.

Kamisija pa nadzvyčajnych situacyjach pry Saviecie ministraŭ «nastojliva rekamienduje nasielnictvu ŭ suviazi ź vielmi niespryjalnymi ŭmovami nadvorja vyklučyć vykarystańnie asabistaha aŭtatransparta, admovicca ad pieramiaščeńnia na vialikija adlehłaści». Dzieciam i ludziam stałaha vieku «rekamiendujecca biez patreby nie vychodzić na vulicu».

Kab paźbiehnuć zatoraŭ, ujezd na bujnyja darožnyja mahistrali ź intensiŭnym rucham budzie abmiežavany. Adpaviednyja daručeńni dadzieny słužbam DAI. Na najbolš zahružanych učastkach respublikanskich aŭtadaroh płyni aŭtamabilaŭ, asabliva vialikahruznych, buduć spyniać pablizu nasielenych punktaŭ, AZS i inšych miescach, dzie možna pieračakać niepahadź.

Ciapier mocny śniehapad praciahvajecca. Apadki supravadžajucca ŭzmacnieńniem vietru da štarmavych značeńniaŭ.
Pavodle źviestak Respublikanskaha hidromietiecientra, u Vałožynie paryŭ vietru dasiahnuŭ 24 m/s, u Baranavičach — 23 m/s, u Pružanach — 22 m/s. U šerahu haradoŭ bačnaść nie pieravyšaje 100 mietraŭ.

21:20

"Vialiki dziakuj kiroŭcam aŭtobusaŭ maršrutaŭ №50 i №127: z Sucharava da Sierabranki dabrałasia amal biez prablem ( z 17.00 da 19.15)", -- napisała čytačka Irena ŭ kamientach na NN.BY.

21:44

"Na čyhuncy miescami nievialikija zatrymki. Elektracyja Minsk - Brest adpr. 19:35 na 36 chvilin paźniej vyjšła z Haradziei (21:28 zamiest 20:54). Dla šlachoŭ takaja zavieja nie strašnaja, ale na stancyjach zamiataje strełačnyja pieravody, trojčy spynialisia na ŭvachodzie ci vychadzie sa stancyj", -- napisaŭ Kastuś Šytal u kamientach na NN.BY.

21:46

"Pajezdka pa maršrucie Hikały-Adojeŭskaha-MKAD-Uručča zaniała trochu bolej za 5 hadzin. Kuča avaryjaŭ, buksujučyja i zahłochšyja mašyny. Pryboračnuju techniku bačyŭ tolki adzin raz, astatniaje - hieraičnyja dvorniki. Udzielniki ruchu - napałovu: pałova m...ki, nikoha nie prapuskajuć, sihnalać, padrazajuć; pałova - pavodziać siabie vietliva, dapamahajuć vybracca zastraŭšym. Na MKADzie - adna kalaina i nifiha nie vidać. Šmat avaryjaŭ ź vialikaj kolkaściu mašyn. Z Šabanoŭ, kažuć, narod vybirajecca pa 6-7 hadzin. Na stajanku zajazdžaŭ na panižajcy, zaŭtra pryjdziecca darohu sabie rasčyščać...", -- piša ŭ svaim Fejsbuku Dzianis Melyantsou

22:28

U Ivanaŭskim rajonie ŭ vyniku łabavoha sutyknieńnia fury ź lehkavym aŭtamabilem paciarpieli try čałavieki.

Jak paviedamiła BiełaPAN načalnik adździaleńnia pa ahitacyi i prapahandzie DAI UUS Bresckaha abłvykankama Natalla Sacharčuk, DTZ adbyłosia 15 sakavika kala 9.00 na 456-m km aŭtadarohi M10 miaža Rasijskaj Fiederacyi - Homiel - Kobryn. 27-hadovy vadziciel "Volva" z pryčepam nie ŭličyŭ ŭmovy nadvorja, nie spraviŭsia z kiravańniem fury, dapuściŭ zanos i vyjechaŭ na pałasu sustrečnaha ruchu, dzie ździejśniŭ łabavoje sutyknieńnie z aŭtamašynaj "Aŭdzi-80".

U avaryi paciarpieli try pasažyrki lehkavika. U 51-hadovaj žančyny ciažkaja traŭma i množnyja pierałomy, u 25-hadovaj - zakrytaja čerapna-mazhavaja traŭma i pierałom levaj ščykałatki. Abiedźvie - žycharki Pinska. U 27-hadovaj hramadzianki Rasiei - zakrytaja čerapna-mazhavaja traŭma, zakryty pierałom nižniaj skivicy. Paciarpiełyja špitalizavanyja ŭ Ivanaŭskuju centralnuju rajonnuju balnicu.

Kiroŭcy transpartnych srodkaŭ nie paciarpieli. Pa fakcie DTZ pravodzicca pravierka.

22:30

Nacyjanalny aeraport Minsk budzie začynieny da 8.00 16 sakavika, paviedamiŭ sajt pavietranaj havani.

Z-za śniehapadu i mocnaha vietru praca aeraporta spyniłasia 15 sakavika ŭ 12.30. Skasavanyja 15 rejsaŭ. U piatnicu na prylot byli admienieny rejsy z Frankfurta (Lufthansa), Vieny (Austrian Airlines), Varšavy (Lot), Maskvy (Unukava, Utair Aviation), Ryhi (Airbaltic), Prahi (Czesh Airlines), Maskvy (Šaramiecieva, "Aerafłot" ).

Niekatoryja samaloty ździejśnili pasadku na inšych aeradromach: z Maskvy i Stambuła - u Homielskim aeraporcie; z Ryma, Amsterdama, Łondana i Paryža - u aeraporcie Baryspal (Kijeŭ).

Na vylet admienienyja rejsy "Biełavija", jakija pavinny byli adpravicca ŭ Bierlin, Stakholm, Kijeŭ, Kalininhrad, Sankt-Pieciarburh, i try rejsa ŭ Maskvu (Damadziedava).

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?