Kiraŭnik «Svabodnaha teatra» Mikałaj Chalezin vykłaŭ u fejsbuku 32-staronkavuju kvartalnuju spravazdaču brytanskaj kampanii «Čajm Kamjunikiejšnz» ab pracy, praviedzienaj jaje kiraŭnikom łordam Biełam dla palapšeńnia imidžu Biełarusi na mižnarodnaj arenie.

Hadavy kantrakt ab palapšeńni imidžu Biełarusi na mižnarodnaj arenie pijar-mieniedžar, kiraŭnik savieta dyrektaraŭ kampanii «Čajm Kamjunikiejšnz» Cimaci Bieł zaklučyŭ ź biełaruskim uradam u kancy lipienia 2008 hoda.

Kantrakt praduhledžvaŭ praviadzieńnie dźviuch kampanij — infarmacyjnaj i markietynhavaj.

Metaj infarmacyjnaj było «danieści bolš kankretnaje ŭjaŭleńnie pra Biełaruś u procivahu vobrazu, stvoranamu ŭ suśvietnych ŚMI». Markietynhavaja kampanija była zaklikana spryjać pavyšeńniu inviestycyjnaj pryvabnaści krainy.

U žniŭni 2009 hoda biełaruski ŭrad nie pradoŭžyŭ kantrakt. Padrabiaznaści baki nie kamientavali.

U internecie vykładziena spravazdača pra dziejnaść łorda Bieła ŭ padtrymku Biełarusi z 1 listapada 2008 hoda pa 31 studzienia 2009-ha. Adnak zhadvajucca taksama padziei, što vychodziać za miežy hetaha pieryjadu.

U liku vykanaŭcaŭ akramia Bieła nazvany Ženia Charysan, Poł Biejvierstak i Devid Ryčmand (miarkujučy pa ŭsim, supracoŭniki «Čajm Kamjunikiejšnz»).

U spravazdačy adznačajecca, što «za apošnija 3,5 miesiaca adbyŭsia značny prahres u dačynieńni da Biełarusi — u pryvatnaści značnaja pieraacenka adnosin ES i ZŠA ź Biełaruśsiu, u tym liku źniaćcie ci prypynieńnie dziejańnia niekatorych sankcyj».

«Heta ŭ pieršuju čarhu stała vynikam zachadaŭ, zroblenych uradam Biełarusi, u tym liku vyzvaleńnie troch palityčnych źniavolenych,
namahańniaŭ, pradpryniatych dla taho, kab parłamienckija vybary byli svabodnymi i spraviadlivymi, a taksama sihnałaŭ, pasłanych prezidentam u svaich publičnych zajavach i intervju viadučym zamiežnym vydańniam», — skazana ŭ dakumiencie.

U spravazdačy pieraličany kankretnyja mety.

Naprykład, punkt «Sadziejničańnie Biełarusi va ŭstanaŭleńni praduktyŭnaha dyjałohu ź ES» utrymlivaje nastupnyja padpunkty:

— stvareńnie ŭmoŭ dla taho, kab ES źniaŭ svaje sankcyi ŭ dačynieńni da peŭnych asob va ŭradavych kołach Biełarusi, u tym liku zabaronu na kantakty na ŭzroŭni ministraŭ i ŭjezd na terytoryju ES;

— stvareńnie ŭmoŭ dla taho, kab ES razbłakavaŭ finansavyja aktyvy hetych asob.

Punkt «Farmiravańnie pazityŭnaha ŭsprymańnia prezidenta Łukašenki i krainy ŭ cełym za miažoj» praduhledžvaŭ:

— prapahandu ekanamičnych pośpiechaŭ i sacyjalnaj stabilnaści, dasiahnutych pry kiraŭnictvie Łukašenki;

— zabieśpiačeńnie taho, kab paviedamleńni pra prahres Biełarusi ŭ halinie demakratyi i peŭnych zachadaŭ, što robiacca dla dasiahnieńnia hetaha prahresu, dasiahnuli metavych aŭdytoryj u mižnarodnaj supolnaści;

— pieradaču zbałansavanaj infarmacyi ab parłamienckich vybarach u Biełarusi ŭ vieraśni 2008 hoda klučavym fihuram;

— prapahandu Biełarusi jak pryvabnaha kirunku dla mižnarodnaha biźniesu i turyzmu;

— tłumačeńnie klučavym fihuram taho, što Biełaruś maje stratehičnaje značeńnie z punktu hledžańnia mižnarodnych adnosin, asabliva ŭ dačynieńni da Rasii.

U spravazdačy pieraličany dziejańni, pradpryniatyja łordam Biełam dla dasiahnieńnia hetych met.

U ich liku — sustrečy z Alaksandram Łukašenkam, kiraŭnikom Administracyi prezidenta Uładzimiram Makiejem, jaho namieśnikam Natallaj Piatkievič i ministram zamiežnych spraŭ Siarhiejem Martynavym.

Paviedamlajecca, naprykład, što łord Bieł lotaŭ u Brest dla sustrečy z Makiejem, padčas jakoj rekamiendavaŭ vyzvalić pierad parłamienckimi vybarami apazicyjnych palitykaŭ. (Pavodle danych biełaruskich pravaabaroncaŭ, u 2008 hodzie ŭ Biełarusi naličvałasia 19 palitźniavolenych, u 2009-m — piać. U liku samych viadomych — kandydat u prezidenty na vybarach 2006 hoda Alaksandr Kazulin, a taksama pradprymalniki z Vaŭkavyska Mikałaj Aŭtuchovič i Juryj Lavonaŭ.) Łord Bieł prapanavaŭ Makieju ŭzor zajavy dla presy ŭ suviazi z hetymi vyzvaleńniami.

Łord Bieł, adznačajecca ŭ spravazdačy, rekamiendavaŭ Łukašenkua dać vialikaje intervju jakomu-niebudź viadučamu mižnarodnamu ŚMI. Pry dapamozie Ženi Charysana byli arhanizavany takija intervju z «Fajnenšeł tajms» i «Frakfurter Alhiemajnie cajtunh».

Biełarusi taksama było rekamiendavana pierakanać mižnarodnuju supolnaść u tym, što amierykanski juryst Emanuił Zielcer, jaki ŭtrymlivajecca ŭ biełaruskaj turmie, atrymlivaje nieabchodnuju mieddapamohu.

Łord Bieł rekamiendavaŭ Biełarusi pradstavić zbałansavanuju karcinu parłamienckich vybaraŭ viadučym metavym fihuram u Vialikabrytanii, Francyi, Hiermanii i Brusieli. Bieł i jaho kampanija skłali śpis z 500 takich metavych fihur.

Byli prapanavany rekamiendacyi pa adkazie ŭrada Biełarusi na spravazdaču naziralnikaŭ ABSIE ab parłamienckich vybarach 2008 hoda.

U pryvatnaści dla taho, kab pierachapić stratehičnuju inicyjatyvu i adciahnuć uvahu suśvietnaj presy ad taho, što nivodny apazicyjny kandydat nie byŭ abrany ŭ parłamient, Bieł rekamiendavaŭ Łukašenku abviaścić aficyjnaje rasśledavańnie, jakoje budzie pravodzić CVK u dačynieńni da faktaŭ, ukazanych u spravazdačy ABSIE.

Napiaredadni vybaraŭ Devid Ryčmand pravioŭ šerah sustreč na vysokim uzroŭni z klučavymi dziejačami ES i Vialikabrytanii, havorycca ŭ spravazdačy. U pryvatnaści jon sustrakaŭsia i nieadnarazova razmaŭlaŭ pa telefonie z nastupnymi čynoŭnikami Jeŭrasajuza: Robiertam Kupieram, Chielhaj Šmit, Emaj Udvin, Cimam Berou, Childaj Chaardeman i Viktoryjaj Łovienbierh. Akramia taho, byli arhanizavany sustrečy z vysokapastaŭlenymi čynoŭnikami brytanskaha MZS, jakich, jak skazana ŭ spravazdačy, łord Bieł nie moža nazvać pa toj pryčynie, što hetyja sustrečy byli stroha kanfidencyjnymi.

Paśla hetych sustreč Bieł sustrakaŭsia z Makiejem pierad kastryčnickim pasiadžeńniem Savieta ES, na jakim razhladałasia pytańnie ab situacyi ŭ Biełarusi. Zatym pa zadańni Makieja Ryčmand lotaŭ u Strasburh, kab prakansultavać Siarhieja Martynava pierad jaho sustrečaj z prezidentam ES Chaŭjeram Sałanam.

Ryčmand taksama źviartaŭsia ŭ MZS Vialikabrytanii z prośbaj razhledzieć mahčymaść sustrečy Łukašenki z prem'jer-ministram Hordanam Braŭnam padčas praviadzieńnia ŭ Łondanie Biełaruskaha inviestycyjnaha forumu.

Spravazdača ŭtrymlivaje punkt «Pramoje łabiravańnie», dzie havorycca ab pracy z peŭnymi aficyjnymi asobami i palitykami ES.

U ich liku — deputaty Jeŭraparłamienta ad Polščy (Jozef Pińjor), Litvy (Vincas Paleckis), Vialikabrytanii (Čarlz Tenak), Irłandyi (Maryjan Charkin) i Hałandyi (Jan Marynus Virsma). Hetyja kantakty stavili metaj pakazać, što Biełaruś uvažliva stavicca da taho, što havoryć Jeŭraparłamient pra biełaruskija vybary, a taksama atrymać jasnaje ŭjaŭleńnie pra pazicyju peŭnych členaŭ Jeŭraparłamienta, jakija publična krytykujuć Biełaruś.

Pavodle infarmacyi Mikałaja Chalezina, płan łorda Bieła pa pavyšeńni imidžu Biełarusi aceńvaŭsia ŭ 10 miljonaŭ jeŭra.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?