Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Kiek/adkazać/
23.04.2024
🤡.
0
Axel Justas/adkazać/
23.04.2024
Božački, vy pahladzicie na tyja videa... 'Orłom čiečien roždion' - puza jak žban, ledź havaryć moža z-za adyški, ale blinoŭ panaviešaŭ tak, što i Arni nie paciahnie. Pytaniečka tolki kolki čałaviek za kadram tyja bliny jamu ŭvierch-ŭniz ciahajuć. Hety piersanaž - prosta kvintesencyja sučasnaj pasiei. Ni na što nie zdatny, ale pantoŭ cały voz. I nahadzić inšym zaŭsiody rady.
1
vyčierkivajem ✅/adkazać/
23.04.2024
vyčierkivajem ✅
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera