Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Zbroja./adkazać/
21.04.2024
Inšaha vychada nažal u nas niama.
36
Žora/adkazać/
21.04.2024
Navat z tym, što Biełavus byŭ banalnym hrantasmokam i mienavita hrantami atrymaŭ lidarstva na rynku nacyjanalnaj atrybutyki... i paźniej infarmajcyjna absłuhoŭvaŭ prarasiejskaha Babaryku, adkinuŭšy biełaruskuju movu i ŭsio nacyjanalnaje, łukašysckaj turmy jon nie zasłuhoŭvaje. Chopić za jahonyja antybiełaruskija dziejańni jamu taho času, jaki ŭžo adsiadzieŭ.
5
Jak/adkazać/
21.04.2024
Žora, šmonia, a što ty karysnaha zrabiŭ dla krainy akramia tryźnieńnia ŭ kamientarach? Mienavita tvaje iłžyvyja kamientary źjaŭlajucca antybiełaruskimi dziejańni.
21
Žora/adkazać/
21.04.2024
Jak, u jakoj častcy maje kamientary źjaŭlajucca iłžyvymi?
Biełavus - hrantasmok? Niesumnienna, kolki Biełavus u ArtSiadzibie na paru z Franakam Viačorkam atrymali hrantaŭ? Pacikaŭciesia.
Biełavus padtrymaŭ Babaryku? Niesumnienna, toj chto bačyŭ sacsietki Symbalbaja pierad vybarami, paćvierdzić.
Babaryka - prarasiejski? Niesumnienna. Vy niedzie bačyli nacyjanalnuju rytoryku ŭ Babaryki, albo zakliki da vychadaŭ z sajuzaŭ z Rasiejaj? 
Dyk dzie iłžyvyja kamientary?
Nakont tradycyjnaha ofisaŭskaha "a što zrabili vy", usurjoz dumajecie budu na "estremisckim" resursie spravazdaču z deanonam rabić?
Och, dzieci. Harotnyja dzieci...
15
Važnaja tema/adkazać/
21.04.2024
Žora, važnuju temu vy padniali: što naša nacyjanalnaja intelehiencyja pajšła za kramloŭskim prajektam prarasiejskaha Babaryki, bankira hazpramaŭskaha banka (Hazpram - kašalok Kramla).
2
Jak/adkazać/
21.04.2024
Žora, voś vaša fraza całkam: “Biełavus byŭ banalnym hrantasmokam i mienavita hrantami atrymaŭ lidarstva na rynku nacyjanalnaj atrybutyki”. Vieś cyvilizavany śviet vydaje hranty na roznyja nakirunki, ale tolki ŭ łukašystaŭ ci łuzieraŭ-krytykanaŭ heta čamuści vyklikaje abureńnie. Skazali by lepiej dziakuj Biełavusu, što jon zmoh kamiercyjalizavać biznes pa prodažu nacyjanalnaj atrybutyki. A ŭ vas jašče i zajzdraść, što ŭ Paŭła heta atrymałasia, a ŭ łuzieraŭ-krytykanaŭ - nie, bo kamientary pisać dy jazykom małoć, heta ž nie kamiercyjnaj spravaj zajmacca. Pa-druhoje, kolki vy asabista vydatkoŭvajecie na padrumku ŭsiaho biełaruskaha, kab nie treba było pryciahvać hranty? - 0.00, ale ž abureńnia ŭ Žory na ŭsie 100, što ŭ kahości chapiła mocy i rozumu hetym zajmacca. Pa-trećciaje, chłuśnia ŭ vas jak minimum voś u hetaj vašaj frazie: “adkinuŭšy biełaruskuju movu i ŭsio nacyjanalnaje”. Biełavus nie adkidvaŭ biełaruskuju movu navat padčas sudzidišča. Choć by pasaromilisia takoje vierźci. Čałavieka ni za što kinuli za kraty, a ŭ łuziera-krytyka, jaki siadzić u biaśpiečnym miescy, jašče jazyk pavaročvajecca takoje pisać. I apošniaja, jak pisać treźnieńnie dy chłuśniu na “estremisckim” resursie, to Žora hieroj i majstar, a jak napisać što jon asabista zrabiŭ karysnaha dla krainy, to Žora adrazu saskočyŭ. Voś i ŭsio, što treba viedać pra takich krytykanaŭ, jakija sami ničoha nie zrabili, a tolki zdatnyja jazykom małoć. 
7
Žora/adkazać/
22.04.2024
Jak, na žal, NN nie prapuściła moj adkaz vam. Choć ja bačyŭ "vaš kamientar adpraŭleny na pravierku" pa dasyłańni. Što ž, niachaj vašaje słova zastajecca apošnim - tak vyrašyŭ cenzar.
3
Pa spravam paznajecie ich/adkazać/
21.04.2024
Žora, Biełavus šmat čaho zrabiŭ dla Biełarusi, a ty što? Tamu tvaje słova ničoha nie vartaje.
1
Boty pavyłazili/adkazać/
22.04.2024
Žora heta łukašyscki bot
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera