Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Adabraju/adkazać/
19.04.2024
Pravilna, Rasieju treba spaivać, kab chutčej razvaliłasia. I aŭtobusy biełaruskija na terytoryi Rasiei pavinny hareć.
1
Žyvie Biełaruś /adkazać/
19.04.2024
Hetaj atruty nie škada!
1
Mačupikču/adkazać/
19.04.2024
Rośsii sidr iz biełorusskich jabłok, a svoim biełorusam jabłoki po 5 rublej. Profit riežimu s obieich storon.
1
Kub/adkazać/
19.04.2024
Saša iznoŭ za staroje - budzie vazić Śpirt Rojal z Eŭropy na Maskoviju...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera