Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Pietrovič /adkazać/
10.03.2024
vsie chorošo tolko mnoho stiekła na piervom etažie. Niepraktično, opasno i enierhiju nie śbieriehajet. Nado było staviť v domie pieč na drova uhol brikiet na vsiakij słučaj. Split sistiemy dla obohrieva niepraktičny pri tiempieraturie na ulicie nižie -5. 
0
Ft to gghh/adkazać/
10.03.2024
Pietrovič , zdajecca, što sučasnyja sistemy pry -10 majuć kaeficyjent kala dźvuch. To bok, efiektyŭnaść sistemy choć i značna padaje, ale ŭsio jašče zdolna padkidvać ciapło zvonku ŭnutr.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera