Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
01.03.2024
Čamuści peŭny, što varjactva z abodvuch bakoŭ hetym hodam dojdzie da svajho maksimuma i pazačyniajuć usie miežy. Va ŭsialakim razie Litva pastupova i niaŭchilna ruchajecca ŭ napramku poŭnaha zakryćcia miažy. Nahoda prydumana i jana tolki nakručvajecca macniej
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera