Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Or/adkazać/
28.02.2024
A marzaluk nie Krymnaš?
1
Pavolniej, kali łaska, ja zapisvaju!/adkazać/
28.02.2024
Marzaluk padtrymlivaje viartańnie Kryma Ukrainie, ja pravilna razumieju?
0
niaviesta Azaronka/adkazać/
28.02.2024
"Jaki ździekavaŭsia z našaj rodnaj movy?"
dyk kali movu budziem viartać, Marzaluk?
0
niaviesta Azaronka/adkazać/
28.02.2024
"Navalny — heta nie taja historyja"

a tym časam... - U 10-ch kłasach historyju Biełarusi abjadnajuć z suśvietnaj historyjaj u adzin kurs https://d367rzjs5oyeba.cloudfront.net/337476
19
mierzaluk-ryhor-zienia adna łukakodła/adkazać/
28.02.2024
Amal jak paźniak adzin u adzin
1
niaviesta Azaronka/adkazać/
28.02.2024
dy nie. prosta jany kirujucca znakamitym vyrazam - "nie možaš pieramahčy - uznačal"
7
Abmienny fond /adkazać/
29.02.2024
mierzaluk-ryhor-zienia adna łukakodła, a chto taki zienia, trol łukašyscki?
5
Śvieta z kabinieta/adkazać/
29.02.2024
niaviesta Azaronka, ja tak razumieju, što vy ŭžo pieramahli?
0
niaviesta Azaronka/adkazać/
29.02.2024
Śvieta z kabinieta, u vas akrom słova "pieramahli" (darečy, vy ni razu nie pieramahli. va ŭsich sensach) jakija-niebudź słovy ŭ hałavie jašče jość ?
dajcie vašu załatuju ručku... "pahadaju"... u vašym razumieńni "pieramahčy" - heta darvacca da ŭłady, prysabiečyć narabavanaje papiarednikami i praciahvać dalej prynižać i rabavać narod. chiba nie?

kamientar byŭ nie pra heta
39
Ala/adkazać/
28.02.2024
Marzaluk maje racyju.
1
Ola /adkazać/
29.02.2024
Ala, a jakuju racyju majecie vy?
2
Juzik/adkazać/
28.02.2024
Treba mierkavać, što tyja, jakija jaho zžyli sa śvietu, pomścili za jahonyja ździeki nad "Ŭ"?
0
Pasłańnie aŭtaruchałturnaha dzisieru pra archiealohiju Mahilova/adkazać/
28.02.2024
Lepiej pradjavi svajmu ž kampańjonu Azaronku abo ŭsiakim tam Mukavozčykam, jakija vykarystoŭvajuć biełaruskija słovy jak abrazu.
0
Knoll/adkazać/
28.02.2024
Dzie biełaruskija škoły i VNU ŭ Biełarusi Marzaluk? Dzie biełaruskaje TB i radyje? Dzie biełaruskija nazvy? Dzie biełaruskija pomniki? Dzie biełaruskaja łacinka? Nie kažu užo pra ździeki nad biełaruskamoŭnymi ludźmi, asabliva u viaźnicach. Dyk chto zdiekvajecca nad biełaruskaj movaj?
5
FF/adkazać/
29.02.2024
Knoll, pry ŭsich hrachach Marzaluka z movy jon nikoli nie ździekavaŭsia. Z tak zvanych deputataŭ łukanamienta samy biełaruskamoŭny
5
Marski konik/adkazać/
28.02.2024
Nu na samaj spravie, nacyjanalisty i nie sumujuć pa Navalnamu i pamiatajuć ŭsio jaho vykazvańni
0
Ojoj/adkazać/
29.02.2024
Kali hetak abłajaŭ niabožčyka za jahony šavinizm, to Pucina prosta žyŭcom sažre, nia jnakš! 
2
Vasia/adkazać/
29.02.2024
Ubijstvo ili doviedienije do śmierti v tiuŕmie opponienta - eto hnusno, mierzko, nizko, i otnošienije navalnoho k bukvie «ŭ» nikak nie opravdyvajet postupok putina
1
bhagawan/adkazać/
29.02.2024
ja rašuča nie razumieju dla kaho hety cyrk?
0
a.hto.tam.idze/adkazać/
29.02.2024
"Navat ja pra heta pisaŭ!..." Nu, kali Marzaluk pisaŭ, to tady dakładna ździeki z movy. Pra vykanańnie chutkasnaha režymu nie pisaŭ časam?
1
Žvir/adkazać/
29.02.2024
Nu, prama budučy prezydent RB, nie inakš! Boļš nichto z rodnaj movy (kali bielaruskaja jamu rodnaja) nie zdziekujecca, u jahonaj ulasnaj krainie, pad nosam, štodnia ?
0
Ščučynščyna/adkazać/
29.02.2024
[Red. vydalena]
1
Jak zaŭsiody chłusić /adkazać/
29.02.2024
Ihar, takich ździekaŭ z movy, jakija robić tvoj šef, jašče pašukać. Strašna na jaho haŭkać?
0
Brest siła/adkazać/
29.02.2024
Navalny, jaki asudziŭ vajnu va Ukrainie i padtrymaŭ biełarusaŭ u 20-m, dla Marzaluka šavinist.
A Pucin, jaki pačaŭ vajnu va Ukrainie i ličyć, što biełarusaŭ i ŭkraincaŭ nie isnuje, dla Marzaluka nie šavinist.
Jasnapaniatna.
0
Rusłan/adkazać/
29.02.2024
Druhich rośsijskich politikov dla podobnoj kritiki Ihoŕ nie našioł? Značit, płocho iskał :)
0
Oleh/adkazać/
29.02.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera