Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Biełarus/adkazać/
28.02.2024
A chto lečyć budzie? Hetyja łukach..jkiny?
0
Teror/adkazać/
28.02.2024
Biełarus, a im lačyć nie treba, u ich vajennaja abstanoŭka, rasiejskaja vajna, padrychtoŭka da vajny, da jadziernaj vajny, da vajny z ukrainaj, polšaj, prybałtykaj, nata
0
Fiedzia/adkazać/
28.02.2024
Afełki łukašysckija, skora apošnija miedyki źbiahuć
0
Josik/adkazać/
28.02.2024
U ich jość svaja paliklinika i špitali, dy šče dziaciej, kali tyja zachvareć, voziać na Akreścina, dzie sodni siadziać zatrymanyja.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera