Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.02.2024 / 00:1310RusŁacBieł

«Buenas-Ajres — vielmi kamfortny horad, kali vy zarablajecie ŭ valucie». Biełaruska pierajechała ŭ Arhiencinu i raskazvaje, kolki kaštuje tam žyć

Vydańnie CityDog.io cikavicca, kolki kaštuje žyć u haradach i krainach, kudy ŭ apošnija hady pierajechali biełarusy. Hetym razam daviedalisia, u kolki abyjdziecca źniać žyllo, schadzić u restaran abo na johu ŭ stalicy Arhienciny Buenas-Ajresie.

«Jość takoje ŭjaŭleńnie, što ŭ Arhiencinie — jak i ŭ cełym u Łacinskaj Amierycy — vielmi tanna žyć. Ale, jak i ŭ lubym śćviardžeńni z acenačnym «vielmi», tut nie abyšłosia biez pamyłak, — raskazvaje Alesia. — My pražyli ŭ Buenas-Ajresie 6 miesiacaŭ i možam skazać, što ŭ paraŭnańni z Hruzijaj i Zachodniaj Jeŭropaj tut žyć i praŭda tańniej, ale nie ŭsio tak adnaznačna».

Usie ceny ŭ materyjale aktualnyja pa stanie na 26 lutaha 2024 hoda pa «čornym» kursie — heta značyć 1055 piesa da 1 dalara ZŠA. U Arhiencinie hety kurs nazyvajecca «błakitny dalar». Čorny kurs uźnik z-za tatalnaha kantrolu za abaračeńniem i rucham zamiežnaj valuty, i heta bolš vyhadny kurs dla turystaŭ i ŭsich, chto pryvioz valutu ŭ krainu.

Taksama ŭ Arhiencinie isnuje aficyjny kurs (826,11 piesa da dalara ZŠA), ź jakim pracujuć banki i aficyjnyja abmieńniki i pa jakim raźličvajecca košt impartnych tavaraŭ, i nieaficyjny, jaki vyznačajecca rynkam. Vieličynia nieaficyjnaha kursu zaležyć ad navin, palityki i padziej u krainie.

Žyllo: «Z ruskamoŭnymi ryełtarami lepš nie źviazvacca»

Ceny na arendnaje žyllo ŭ Buenas-Ajresie zaležać ad rajona i najaŭnaści mebli. Čaściej za ŭsio pryjezdžyja sielacca ŭ Palerma, Kabašyta, Viža Krespa, Rekaleta i Bielhrana.

Dvuchpakajovuju kvateru (spalnia i haścioŭnia) z bolš-mienš prystojnym ramontam biez mebli na doŭhi termin možna znajści za $400-500. Ceny na dvuchpakajovyja kvatery z meblaj, minimalnym posudam i bytavoj technikaj pačynajucca ad $600.

Tut užo kožny sam vybiraje, što jamu važniej: vyhlad z akna, najaŭnaść parku, blizkaść kaviarniaŭ i kram i hetak dalej. Za svaju kvateru my płacili $950, uklučajučy kamunałku. Heta doraha i nieapraŭdana — ale zrazumieli my heta značna paźniej.

Jak praviła, va ŭsich kvaterach jość kandycyjanier, ale niama pralnaj mašyny. Pralni mohuć raźmiaščacca na pieršym paviersie. U damach z pralniaj jość unutrany čacik, kudy ty zapisvaješsia i prychodziš u svoj čas prać svaje rečy.

U adnoj z kvater, dzie my žyli, nie było ni prałki, ni pralni ŭnutry budynka, tamu my nasili bializnu ŭ pralni, jakich tut hać haci. Naša bializna źmiaščałasia ŭ adnu mašynku, i prańnie abychodziłasia nam usiaho ŭ 2800 piesa (2,6$). Rečy zabirali ŭžo vysušanymi i paprasavanymi.

Tym, chto navažycca pierajechać u Buenas-Ajres na termin ad miesiaca, raju nie źviazvacca z ruskamoŭnymi ryełtarami.

Pa-pieršaje, ich pasłuhi płatnyja, i heta moža być jak fiksavanaja cana — naprykład, 150$, — tak i 20% ad koštu kvatery kožny (!) miesiac arendy. A pa-druhoje, jany čaściakom uvodziać pryjezdžych u zman i prapanujuć tolki darahija kvatery: maŭlaŭ, heta vielmi dobraja cana, najlepšy rajon i inšaje.

Lepš za ŭsio šukać kvatery na arhiencinskich sajtach, naprykład na Zonaprop. Tam možna pastavić filtry, kab vychodzić adrazu na haspadara. Arhiencincy, jakija zdajuć kvatery, — jak praviła, zamožnyja ludzi, jakija havorać na anhlijskaj. Vam praściej budzie damovicca ź imi navat pry dapamozie pierakładčyka, čym płacić za pasłuhi ryełtara, jakija taho nie vartyja.

A jašče varta być hatovym da taho, što bolšaść arendadaŭcaŭ prosiać płatu nie tolki za pieršy i apošni miesiac, ale i depazit, roŭny miesiačnaj canie arendy.

Prajezd: «Ź lutaha košt prajezdu vyras u 6 razoŭ»

Da prychodu da ŭłady novaha prezidenta Arhienciny Chaŭjera Mileja prajezd na hramadskim transparcie kaštavaŭ śmiešnyja hrošy. A ź lutaha 2024-ha košt pajezdki vyras amal u 6 razoŭ. I choć dla ekspataŭ i turystaŭ usio adno atrymlivajecca niadoraha, dla mnohich miascovych taki skačok cenaŭ — sapraŭdnaja katastrofa.

Košt prajezdu zaležyć ad daŭžyni maršrutu: zachodziačy ŭ aŭtobus, vy kažacie, kudy jedziecie, i kiroŭca raźličvaje košt. Dalej vy prykładajecie kartku SUBE dla apłaty: u aŭtobusach košt varjirujecca ad 270 da 370 piesa ($0,3—0,4) — ale heta dla tych, chto zarehistravaŭ svaju kartku na sajcie. Dla astatnich prajezd pa karcie z krasavika składzie 430-590 piesa ($0,4—0,5). Košt pajezdki na mietro z 80 piesa vyras da 125, abo z $0,07 da 0,11.

Dla pajezdak na taksi jość łakalny servis Didi — jon jašče tańniejšy, čym Uber. Naprykład, za pajezdku daŭžynioj u piać kiłamietraŭ nie ŭ hadzinu pik vy zapłacicie 2500-3000 piesa ($2,4—2,8).

Unutry krainy vyhadna lotać miascovymi biudžetnymi avijalinijami Flybondi. Pieralot z Buenas-Ajresa ŭ Baryłoče (rehijon azior i hor na miažy z Čyli) abydziecca ŭ $125 tudy-nazad na dvaich.

Pradukty: «U Arhiencinie dobra i viehanam, i amataram sakavitych stejkaŭ»

Charčavacca ŭ Arhiencinie možna niadoraha, asabliva kali kuplać ježu ŭ kramach: tam i pradukty śviežyja, i ceny pryjemniejšyja. Naprykład, u nas pobač z domam jość dźvie sadavinna-aharodninnyja (Verduleria) i dźvie miasnyja (Carniceria) kramy, dzie časam pradajuć syry i jajki.

Viadoma, heta nie tak zručna, jak pryjści ŭ supiermarkiet i kupić usio adrazu, ale dla mianie pachod u kramy maje svoj šarm. Pa-pieršaje, praktykuješ ispanskuju z pradaŭcami, pa-druhoje, mienš upakoŭki. U supiermarkietach časam navat jabłyki mohuć być pieraciahnutyja charčovaj plonkaj.

Naš zvykły košyk harodniny ŭklučaje ŭ siabie sałatnaje liście i (abo) špinat (vielizarny pučok, maleńkich tut nie byvaje), pamidory čery (400 h), śviežyja brokali i kviacistuju kapustu, batat (adzin). Za ŭsio pa canie vychodzić kala 10 000 piesa (~9,4$).

Z sadavinaj situacyja takaja ž, jak i ŭsiudy: na siezonnuju cana nižejšaja, ale, jak tolki siezon zakančvajecca, cana pavyšajecca. Naprykład, my tut padsieli na manha: u siezon (studzień jakraz siaredzina leta ŭ Arhiencinie) cana za dva manha była 1200-1500 piesa (1,3—1,6$). Ciapier, u lutym, siezon zakančvajecca, i za adzin manha prosiać užo 2000 piesa (1,9$).

Choć Arhiencina — kraina miasa, tut prykmietna raźvity ruch viehanaŭ. I ja jak viehanka sa stažam raspraviła plečy. Naprykład, jość brend NotCo, jaki vyrablaje nie-stejki, nie-kurynyja nahhietsy, nie-syr, nie-małako i nie-maroziva. Ceny kali i adroźnivajucca ad cenaŭ na pradukty žyviolnaha pachodžańnia, to nie mocna.

Naprykład, 200 h tofu kaštuje 2800 piesa (2,6$), 100 h viehanskoj macareły — kala 3000 piesa (2,8$), A macareła z karovinaha małaka abyjdziecca ŭ 2000 piesa (1,9$). U lubym supiermarkiecie abo kramie zdarovych praduktaŭ možna znajści prystojny vybar zamarožanych viehanskich katlet — 2700 piesa (2,5$) za ŭpakoŭku z dchviuch štuk pa pamiery jak dla burhiera.

Dla paraŭnańnia, cana za kiłahram stiejka milanesa (horača lubimy arhiencincami šnical ź jałavičnaj vyrazki) — ad 8000 piesa za kiłahram (7,6$); viehanski johurt — 2000 piesa (1,9$), zvyčajnyja johurty — ad 1000 da 1700 (0,9—1,6$), viehanskaje małako — 1700 (1,6$), zvyčajnaje małako — 1400 (1,3$).

Vybar miasnych praduktaŭ u Arhiencinie, viadoma, uražvaje. Hetaja ahrarnaja kraina zajmaje 6-je miesca pa maštabach vytvorčaści jałavičyny (pa stanie na 2021 hod) i ŭvachodzić u top krain naroŭni z Manholijaj, Ispanijaj i Sierbijaj, dzie na kožnaha žychara krainy ŭ hod prypadaje 100 kh spažytaha miasa.

Cana za jałavičny stejk — ad 5000 piesa (4,7$) za kiłahram, kurynaje file — ad 3000 piesa (2,8$). Vielizarny łatok jajek (36 štuk) abyjdziecca ŭsiaho ŭ 3000 piesa (2,8$).

Napeŭna, pieršaje, što nam kinułasia ŭ vočy, heta toje, što ŭ kramach vialiki vybar rysu i makarony. Mnohija arhiencincy — naščadki italjancaŭ, tamu pasta i pica — adnyja z samych lubimych straŭ. Jość navat takaja tradycyja: kožny miesiac 29-ha čysła jeści ńjoki — maleńkija kavałački ciesta, jakija advarvajuć i jaduć z roznymi sousami.

U supiermarkietach vy nie znojdziecie zvykłaj hrečki, piarłoŭki, prosa, a aŭsianka jość tolki vielmi drobnaha pamołu. Na ščaście, u Buenas-Ajresie vielmi šmat kramaŭ zdarovaha charčavańnia — i tam možna znajści i hrečku (praŭda, zialonuju), i aŭsianku. My brali šmatki hrubaha pamołu za 1000 piesa (0,9$ za 500 h) i zialonuju hrečku za 2100 (1,3$ za 250 h).

Kaviarni i restarany: «Chapaje opcyj na luby kašalok»

Kancentracyja ŭstanoŭ u Buenas-Ajresie zaškalvaje. U Arhiencinie ŭ cełym raźvitaja kultura jeści nie doma, tamu ja spačatku kožny raz radavałasia i zamiłoŭvałasia ad taho, jak ranicaj na terasie kaviarni možna zaśpieć dziadulu, jaki pahłynuty ŭ naviny z haziety i nietaropka paciahvaje amierykana ź miedyjałunam (heta takija bułački, padobnyja na maleńkija kruasany, ale z bolš ščylnaha ciesta).

Kali ja chadziła papracavać u kaviarniu, sa mnoj pa susiedstvie časta siadzieli babuli-siabroŭki, jakija sustrakalisia prosta paplatkaryć abo adznačyć čyjści dzień naradžeńnia. Mianie pryjemna ŭražvała, što va ŭstanovy chodzić nie tolki moładź, jak heta pryniata, naprykład, u Minsku, ale naohuł ludzi ŭsich uzrostaŭ.

Za kapučyna ŭ Buenas-Ajresie vy addaście 2500-2700 piesa ($2,4—2,6$). U typovych kaviarniach časta byvajuć pryjemnyja źnižki ranicaj na komba: kava i miedyjałun za 2500 piesa (2,4$). Kali ž kazać pra kaviarni sa especialidad cafe — heta značyć takija, dzie sami varać i pražać, — to vyjdzie krychu daražej.

I tak, ja jak viehanka prosta radavałasia, što ŭ luboj kaviarni jość varyjant na raślinnym małace. U 99% vypadkach heta mindalnaje, inšaje redka traplajecca. Łate na mindalnym małace mnie vychodziŭ u 2900-3000 piesa (2,7—2,8$).

Śniadanak u kaviarni na dvaich abyjdziecca prykładna ŭ 18 000 piesa (17$). Za hetyja hrošy vy atrymajecie, naprykład, bruskieta z avakada i jajkam, miuśli ź johurtam i sadavinoj, kapučyna i łate.

Ź cikavych asablivaściaŭ arhiencinskaha rasparadku dnia možna adznačyć toj fakt, što bolšaść kaviarniaŭ adkryvajecca tolki a 9-10 ranicy, abiedy padajuć z 2-j da 4-j, a potym da 8-j viečara — pierapynak. Kuchnia adkryvajecca tolki na viačeru z 8 abo 8:30 viečara i pracuje da zakryćcia.

Z-za haračaha klimatu arhiencincy pozna viačerajuć, a paśla abiedu sychodziać na nieaficyjnuju sijestu. Kali vy raptam zachacieli paabiedać u niadzielu a 4-j dnia, pryjdziecca pastaracca, kab niešta adšukać. U niadzielu mnohija kramy i ŭstanovy zakryvajucca na vychadny, i navat nie ŭsie supiermarkiety buduć adkrytyja.

U Arhiencinie lubiać adpačyvać, i heta raspaŭsiudžvajecca i na pasłuhi, i na ježu. Tamu kali vy pryvykli, što možna patykać palcam u mabilny dadatak i kapučyna ź biezhlutienavym mafinam vam dastaviać u luby čas dnia i nočy, zabudźciesia pra heta.

Abied na dvaich, uklučajučy dźvie stravy i napoi (nieałkaholnyja), vychodziŭ u nas na 20 000 — 22 000 piesa (19-21$).

A jašče Arhiencina — kraina nie tolki miasa, ale i vina, tamu jano tut niedarahoje, Viačera z ałkaholem abyjdziecca nie našmat daražej. Usio vielmi zaležyć ad typu ŭstanovy, ale ŭ cełym u Buenas-Ajresie chapaje opcyj na luby kašalok.

Zabavy: kino — 1500 piesa (1,4$), zaniatki sportam na vulicy — 3-4$

U niekatorych kinateatrach Buenas-Ajresa — naprykład, u Cinepolis — pakazvajuć filmy ŭ aryhinale na anhlijskaj ź ispanskimi subtytrami. Kaštuje heta ŭvohule niadoraha: 1500 piesa (1,4$) za adnaho.

Jašče ŭ Buenas-Ajresie niamała joha-studyj — u asnoŭnym ispanamoŭnych. Kali heta vas nie pałochaje, to ŭ siarednim košt zaniatku — 7000-7500 piesa (6,6—7$), abaniemient za 4 zaniatki — 22 000 (21$). U ruskamoŭnych joha-trenieraŭ budzie krychu daražej i pa aktualnym kursie: za zaniatak 7,5$.

Niadaŭna ŭ Buenasie adkryłasia pieršaja studyja johi, dzie vykładańnie viadziecca na ruskaj, anhlijskaj i ispanskaj movach. Interjer i atmaśfiera ŭ studyi našmat kamfortniejšyja, čym u zvykłych arhiencinskich, a jakaść vykładańnia anitrochi nie horšaja. Košt zaniatku tam — 8$, a abaniemient na 4 zaniatki — 30$.

Uvohule arhientyncy lubiać sport, a pakolki nadvorje spryjalnaje dla zaniatkaŭ na vulicy amal kruhły hod, to mnohija treniery viaduć hrupy ŭ parkach. Čaściej za ŭsio heta ahulnaja fizičnaja nahruzka: praktykavańni z hantelkami, sa svajoj vahoj, kardyjo, praktykavańni z TRX-zaviesami. Za heta biaruć niejkija śmiešnyja hrošy, niešta kala 3-4$ za zaniatak.

U horadzie šmat kieramičnych majsterniaŭ, kudy možna pryjści na razavy vorkšop abo pachadzić na rehularnyja zaniatki. Pierad Novym hodam, kab stvaryć sabie śviatočny nastroj u +30, my chadzili na taki vorkšop ručnoj lepki z hliny. Usio prachodziła ŭviečary va ŭtulnaj ustanovie z zapalenymi śviečkami, ahieńčykami, kvietkami i pryhłušanym śviatłom.

Akramia majstar-kłasa, my pili arhiencinskaje vino dla natchnieńnia i blasku vačej i jeli bruskieta, kab nie ducham adzinym. Za dvaich vorkšop, u košt jakoha ŭvachodziła vino biez abmiežavańnia i ježa, my zapłacili 30 000 piesa (30$) i zastalisia vielmi zadavolenyja — jašče i z novymi kubkami ručnoj raboty.

Buenas-Ajres — vielmi kamfortny i pryjazny horad dla žyćcia. Z ahavorkaj, što vy zarablajecie ŭ valucie. Tyja, chto atrymlivaje zarobak u piesa, buduć zaležać ad pakul što nijak nie žadajučaj spynić svoj hałop inflacyi. Za 2023 hod ceny na spažyvieckija tavary ŭ Arhiencinie vyraśli na 254,2%. U krainie rehularna prachodziać zabastoŭki prafsajuzaŭ.

Z prychodam novaha prezidenta vielmi mnohija spadziajucca na źmieny, jakija ŭžo adbyvajucca i pakul što adroźnivajucca radykalnym charaktaram, zakranajučy, viadoma ž, samyja ŭraźlivyja płasty nasielnictva: piensijanieraŭ i małamajomasnych. Ale ŭ pierśpiektyvie jość nadzieja, što arhiencinskaja ekanomika ŭstanie z kaleniaŭ i viernie sabie status samaj mocnaj ekanomiki Paŭdniovaj i Łacinskaj Amieryki.

Čytajcie taksama:

«Raskładali taro na pośpiech». Biełarusy zrabili kruty časopis pra mifałohiju i ciapier źbirajuć pieradzamovy na jaho druk

Vypusknik źjechaŭ za miažu? Mohuć navat aryštavać nieruchomaść baćkoŭ. Ekśpiert — pra toje, kudy i jak moža raźvivacca situacyja z vyšejšaj adukacyjaj u Biełarusi

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
16
Панылы сорам
6
Ха-ха
5
Ого
4
Сумна
6
Абуральна
6
2
Maksim Dizajnier/adkazać/
28.02.2024
Dažie ot takich obyčnych foto viejet kakoj-to dušievnosťju i žizńju, kotorych v Minskie nie było i niet. Jesť tolko bieskoniečnoje žužžanije i riev koptiaŝich viedier za každym uhłom i na každoj kłumbie, hrochot žielezok, kołchoznych traktorov, voj starych chołodilnikov v každom hipierie, voń fabrik i zavodikov. I vsia eta privyčka vylizyvať asfalty, kak parkiet, tolko dobavlajet biezdušnosti. Hieroi staťji - očieriednyje niepuhannyje vkatuny v ojti. 600-950 baksov za prostuju chatu s miebielju v stranie, hdie normalnoj sčitajetsia zarpłata v 500, kofie po 3 dołłara - možno ujechať iz kołchoza, no kołchoz iz hołovy nie ujediet. Arhientina - potriasajuŝaja strana, jesť vsie, v tom čiśle i v płanie vozmožnosti połučienija hraždanstva. No čitať pro nieje so słov ojtišnych hamadriłov, eto kak pytaťsia srať stoja.
1
Xavier/adkazać/
28.02.2024
UzKaja ideja, nie riekomienduju śviazyvaťsia s ukrainskimi riełtorami v Polšie.
1
Maćviej/adkazać/
28.02.2024
Pavieł, a vy nie havorycie pa-biełarusku. Karma.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031