Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
6
Andruś/adkazać/
27.02.2024
NN, budziecie ŭžo paśladoŭnymi - usio pieradavajcie niby pa-biełarusku, ale obščapaniatnymi słovami - kali "pahraničniki" z "pahranhrupy", to i zona musić być "pahraničnaja"! 
"Miaža" - heta niešta sialanskaje i z movy, na jakoj ničavo vialikava nie sozdana, na jakoj razhavaryvajuć ludzi, katoryje ničavo bolšie dziełać nie mohuć, kromie, kak razhavaryvać na etam jazykie. 
0
Cmok/adkazać/
27.02.2024
Kali nie cikaviŭsia palitykaj
0
Vład/adkazać/
27.02.2024
A zapuskali by nie sihariety v Polšu, a hranaty na Drozdy - davno by v druhoj stranie žili!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera