Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Symon/adkazać/
27.02.2024
Inviestavać u padsankcyjnuju dyktaturu, jakaja abrała bok ahresara ŭ vajnie suprać ŭsiaho raźvitoha śvietu - heta treba być zusim kuku.
Bankaŭskija ŭnioski - albo prymusova abmianiajuć na fantyki-ablihacyii albo parežuć albo naŭprost zamaroziać. Valutnyja ŭnioski dadatkova mohuć kanviertavać ŭ biełku pa rabaŭnickamu kursu
Inviestavać u nieruchomaść u krainie, adkul ŭciakaje kvalifikavanaja pracoŭnaja siła - heta harantavanaja burbałka. Dadatkova ŭ vypadku raptoŭnaj emihracyi nieruchomaść imknienna robicca nielikvidnaj.
Adziny šlach niešta ŭkładać - heta atrymlivać doŭhaterminovyja tannyja kredyty ŭ biełkie, jakija niepaźbiežna buduć pieratvoranyja ŭ parašok praź inflacyju i devalvacy, i kuplać na ich valutnuju hatoŭku albo vydatkoŭvać ich na biahučaje spažyvańnie.
1
Vład/adkazać/
27.02.2024
Chataskrajniki sami žie i vykarmlivajut diktaturu!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera