Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žvir/adkazać/
26.02.2024
Udziel u KHL prosta razburaú Bielaruski čempijanat i pazbaviú bielaruski chakiej šancaú na prahres. Dynama, hetaja štučnaja kamanda, heta hrošy na viecier, zamiest inviestycyjaú u razvićcio chakieju ú krainie.
2
Ult/adkazać/
26.02.2024
Nieponiatnoje priekłonienije pieried zapadnym sportom. Eto vsie vriedno, nužno čto-to svoje poskonnoje vspomniť s zapachom hovnieca.
0
Nuničoha/adkazać/
27.02.2024
Kalabaranty hulajuć z akupantami.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera