Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
EMIL /adkazać/
25.02.2024
Tiažieło eto, kohda tieriaješ siemju iz-za idiei. Očień niespraviedlivo.
22
FF/adkazać/
25.02.2024
I paśla chtości budzie kazać pra 97%? Takich siamiejnych dramaŭ tysiačy

A ich być nie pavinna. Mnie asabista usio adno, łukašysty maje svajaki ci nie. Kali jany narmalnyja ludzi, ja i dalej ź imi razmaŭlaju. Nijakaja palityka nie vartaja takich svarak
0
Tekla/adkazać/
25.02.2024
FF, Nie mahu skazać, što mnie ŭsio adno. Ź jarymi łukašystami stasunkaŭ nie padtrymlivaju, nie hledziačy na svajactva. Z adekvatnymi stasujusia. U asnoŭnym na minimalnym uzroŭni
1
Tekla/adkazać/
25.02.2024
Roznyja žonki i dzieci... Chto ŭsioj siamjoj ŭ viaźnicy pabyvaŭ, a chto ŭ "pravaachoŭniki" tak zvanyja padaŭsia...
1
Vysnova/adkazać/
25.02.2024
Šukaj žonku ne ŭ karahodzie, a ŭ aharodzie.
0
//adkazać/
25.02.2024
Heta kaniešnie trahiedyja, dy j jašče jakaja. Aptymizma Piatruchina nakont syna nie padzialaju, bo kali jen z malenstva patrapiŭ va ŭstanovu Karpienkova dzie ź jaho vyrablajuć umoŭnaha Paŭlika Marozava, to ničym jen hanarycca potym nie budzie u lepšym vypadku.
Jano časta tak, u maładości zusim byvaje nie źviartaješ uvahu jakich pohladaŭ tvaja abranica ci abrańnik, navat jakoŭ kanfesii. A potym .... I dziaciej dzielać i što zaŭhodna.
Nu a kali jašče maci nie na tvaim baku, to zusim samotna, bo maci pa vyznačeńniu pavinna być na baku dziciaci
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera