Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
9
Aśpirant/adkazać/
24.02.2024
On bolšuju časť žiźni v Amierikie živiot, tak nazyvajtie užie amierikanskim istorikom. Rośsijskoho v niom ničieho niet, on antirośsijskij.
2
Aśpirant/adkazać/
24.02.2024
Aśpirant, jak ty antybiełaruski
0
Oj.../adkazać/
24.02.2024
Aśpirant, vy tak kažacie «antyrasiejski» niby heta niešta drennaje...
4
Biełarus/adkazać/
24.02.2024
Tak. Para ŭžo.
2
Paliašuk/adkazać/
24.02.2024
Nazva paneli "Piermanientnaja pamiežnaja vajna pucina" hučała b bolš realistyčna, ale Fialšcinski nie pra hieahrafiju. Dy i nie pra historyju, jak baču. Chaj pačytaje, jak sajuźniki bambardziroŭkami źniščyli abarončuju pramysłovaść Hiermanii, źnizili maralny stan nasielnictva ŭ tyle, a ŭžo paźniej, nie źmianšajučy cisk na hałoŭnuju dziaržavu-ahresara, vysadzilisia ŭ Jeŭropie i pačali nastup na jejnych satelitaŭ. U vypadku, kali apieracyja suprać łuki adbudziecca da taho, jak značna źmienšacca mažlivaści putlera padtrymlivać miascovy maryjanietačny režym, na rasiejskim pamiežžy źjavicca jašče adna "piermanientnaja vajna". Jak Čačnia, Abchazija, Asiecija, Prydniastroŭje i narešcie Ukraina z 2014-ha. Mažliva Fialšcinskaha i razahretuju prahaj pomsty častku ŭkraincaŭ taki varyjant zadavolić. Ci treba takoje nam? Naŭrad ci. Rasiejskija libierał-impieryjalisty nie žadajuć, kab bomby i rakiety padali na ichnija harady (zajava Stołtenbierha ab lehalnaści ŭdaraŭ pa rf luboj zbrojaj padvyšaje vierahodnaść pačaščeńnia takich udaraŭ). Chočuć, kab biełarusy zrabilisia chto biežancam, chto achviaraj. Nu dyk ja im žadaju advarotnaha - jany ŭzhadavali svajho monstra i pavinny za jahonyja złačynstvy adkazać pa poŭnaj prahramie. Płany vyzvaleńnia Biełarusi buduć raspracavanyja biełarusami biez udziełu takich "ekśpiertaŭ", zychodziačy z realistyčnaj karciny, kab źvieści da minimumu mahčymyja niehatyŭnyja nastupstvy.
3
Symon/adkazać/
24.02.2024
Paliašuk, Płany vyzvaleńnia Biełarusi buduć raspracavanyja biełarusami biez udziełu takich "ekśpiertaŭ"
hučyć prykładna taksama, jak i płan vyzvaleńnia akupavanaj Francyi De Holem biez D-Day
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera