Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
7
Stiekłoff/adkazać/
23.02.2024
Bo niama čym
1
Ksienon Farovič Hałohien/adkazać/
23.02.2024
Tiepieŕ ostałoś paročku miesiaciev podoždať do momienta oficialnoho pierieimienovanija Kierčienskoho proliva v proliv imieni TAURUS.
4
Jeroma/adkazać/
23.02.2024
Ksienon Farovič Hałohien,  a patom nastupit pieraimienavanije łamanša u imieni pasiejdona
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera