Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
9
rom/adkazać/
23.02.2024
Płač ijeriemii… choť by postjeśnialiś pisať tut takuju fihniu
0
Hells Bells/adkazać/
23.02.2024
rom, diejstvitielno fihnia. U mienia k primieru piať (5!) kvartir zavisło, a nie odna. 
9
Piecia/adkazać/
23.02.2024
Hells Bells, Nobieleŭskaja łaŭreatka ŭ domie Čyža kvateru prafukała, pavieryła Paźniaku što Babaryka ahient Kramla i FSB durynda, spadziavalisia, a FSB z Kreml tak i nie daŭ kamandy KDB babaryku vypuscić.
7
Jaśnieńka /adkazać/
23.02.2024
Dzie tam tyja kamientatary, jakija lubiać dakarać žyvučych u Biełarusi: "vy płatitie nałohi riežimu i kormitie riežim". Akazvajecca voś chto kormić režym - rełakanty. I nie chiła kormiać: "davodzicca apłačvać kamunałku i płacić za kredyt — a heta kala 1800 rubloŭ na miesiac".
2
Piecia/adkazać/
23.02.2024
Jaśnieńka , i tyja i hetyja kormiać, razam. Mazhoŭ niama ni ŭ koha. Doŭha sašok jašče budzie nad nimi kiravaci
14
Piecia/adkazać/
23.02.2024
Kolki padstavili durakoŭ źbiehłyja babarykincy, a paźniak im dapamoh, znik znoŭku jak i ŭ 1996, spusciŭšy płošču i vystupy, dyj i samoha babaryku ŭžo zabyli. Miljon byŭ na vulicy, babyryku možna było vyzvalić za 5 chvilin, pobač siadzieŭ u amierykancy, ale nie, hetyja nievierahodnyja barany chadzili vakoł da okała, z balonkami i ruki ŭ hory padymali ŭ biełych adzieńniach, jak bapcisty. U vyniku Vićka tak i zastaŭsia siadzieć u amierykancy. Śvieta jezdzict pa pryjemach pa Eŭropach,a paźniak piša svaje faksy.
1
Biełaruski narod/adkazać/
23.02.2024
Piecia, afełak, čamu ty vinavaciš achviar u dziejańniach fašysckaj chunty łuki? Nie biebarykincy ci Paźniak parušajuć zakony, a łukašysty.
2
Maksim Dizajnier/adkazać/
24.02.2024
Piecia

Dva miljena vyšło, točnieje - tri, nie vritie.
2
Mafkees /adkazać/
23.02.2024
Ja dumał nieužieli eta staťja nie zadieniet za živoje miestnych niŝiebrodov-potomkov proletarijev.
3
etot/adkazać/
23.02.2024
 Biedniažki
4
Piecia/adkazać/
23.02.2024
Nakałoli zienia s saškam 9.5 młn durakoŭ znoŭku)))
0
Čyrvony ryełtar/adkazać/
27.02.2024
"My kupili kvateru ŭ žniŭni 2020 hoda
https://d367rzjs5oyeba.cloudfront.net/337087#startcomments". A potym źjechali. Vo takich nievierahodnych "dzivakoŭ" mnie zusim nie škada.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera