Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Kastuś/adkazać/
22.02.2024
ničieho nie poniał, dažie s dovieriennosťju ot notariusa iz rb nielzia budiet prodať chatu?

0
Vład/adkazać/
22.02.2024
Kastuś, da, strana hdie ničieho nielzia!
0
vsie ž poniatno/adkazać/
23.02.2024
Kastuś,

poka, jeśli uśpieł oformiť dovieriennosť v rb, chatu sbyť možno, no eto očień skoro prikrojut (vierojatno, staniet VOOBŜIE nievozmožno rasporiadiťsia LUBOJ svojej sobstviennosťju v rb, nachodiaś za hraniciej)

nu i nievozmožno budiet ostaviť naśledstvo tomu, kto nie v biełarusi: biez ličnoho prisutstvija naślednika nievozmožno budiet oformiť t.ie., naprimier, roditielskije kv. budut stanoviťsia hos. sobstviennosťju kak bieschoznyje
0
Vonzkrainy/adkazać/
22.02.2024
Maskali ŭ skot nas zahaniajuć . Ale im staniecca!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera