Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Vv/adkazać/
15.02.2024
Cis uvieś atrutny, akramia čyrvonych pładoŭ. Dreva, raście marudna, moža žyć da 4000 hadoŭ. Raście u Biełastoku. Kaštavaŭ, jašče žyvy
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera