Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Jaŭhien/adkazać/
11.01.2024
Pavažanaja redakcyja "Našaj Nivy", padkažycie kali łaska, navošta vy pierakładajecie nazvy filmaŭ nie z aryhinału, a z rasiejskich interpretacyj. Rasiejskija markietołahi pierakładajuć usio na svoj ład, vielmi časta ŭvohule biaruć nazvy z hałavy. Mnie, jak kinafiłu, było b vielmi pryjemna, kali b vy byli vyšej za heta.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera