Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
8
Pytańnie/adkazać/
29.12.2023
Viniłavyja kružełki??????? Heta pa jakomu?
29.12.2023
Tre chutka pisać Ryčardu Brensanu, mo ŭ jaho na składzie niešta zastałosia...
2
bhagawan/adkazać/
29.12.2023
spačatku mnie padavałasia heta prosta duraściu, ale heta bołš padobna na nadźmańnie finansavaha puchira. viniłavyja dyski kupłajyć mienavita jak finansavaje ŭkładańnie.
1
Vład/adkazać/
29.12.2023
A čamu ličbavy dysk vle viniłavaja kružełka?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera