Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
17
sem/adkazać/
12.12.2023
Chanuku nužno otmietiť.
14
Siarhiej/adkazać/
12.12.2023
Vy biez paniaćcia pra što nahadvaje hetaje śviata. Raju pačytać niepadcenzurnuju litaraturu.
0
Supovoj pakietik/adkazać/
13.12.2023
Siarhiej, krajnie nie riekomienduju zanimaťsia konśpirołohijej i vyiskivať kriminał tam, hdie jeho niet!
16
Vartości/adkazać/
12.12.2023
U Biełarusi śviatkujuć, u Polščy hasiać śviečki u siejmie. Nu i dzie talerantnaść, rounaść, ciarpimaść i jeurapiejskija vartaści?
1
brudny bot, chacia b raskładku biełaruskuju ŭstaluj/adkazać/
12.12.2023
Vartości, jašče ŭ Biełarusi vydzirajuć kryžy ŭ miemaryjalnych miescach, rujnujuć mahiły, sadžajuć u turmy śviataroŭ, adbirajuć kultavyja budynki. Ach, jak cudoŭna z talerantnaściu, roŭnaściu dy ciarpimaściu ŭ našaj najlepšaj uzornaj krainie dla žyćcia!
12
Vartości/adkazać/
13.12.2023
brudny bot, chacia b raskładku biełaruskuju ŭstaluj, tabie čaho turbavacca - ty siadziš u kraju raju, na padlaśsi, atrymlivaješ 500 plus, kožny dzień na pracy raskazvaješ što tabie padabajecca u polščy, užyvaješ słova kresy i abzyvaješ nieznajemych ludziej brudnymi. My s taboj a łaźniu nie chadzili.
0
mikola ramanau/adkazać/
12.12.2023
Sa Svjatam ! Udaczy !
9
babrujčanin/adkazać/
12.12.2023
))) Hoi pryšli paplaskać lub(mym ) avičskim chasidam kamradam pukina)) Taksama na hrant priezidzienta rf jak sinahohu u Viciebskaj vobłaści pabudavali hiety centr??))) Niešta mnie padkazvaje Tak
0
Icyk/adkazać/
13.12.2023
tam ahientura ahienturaj pahaniaje. Adzin Žeńka Zadziran čaho varty
2
babrujčanin/adkazać/
14.12.2023
Icyk, Jak 100 hod niechta u kamisary niechta u raviny a niechta u čk - nkvd?? Sofačka naš žeńka chorošo ustroiłsia viediet samadiejatielnosť v hiemtapo Rozočka on jeŝie šjet
7
Hańba/adkazać/
13.12.2023
I da fieni nam padtrymka Palestyny ź dziaržaŭnaj zambaskryni i chaŭrus z antysiemickaj Rasiejaj. Takija ž chataskrajniki, jak i astatnija.
2
babrujčanin/adkazać/
13.12.2023
Hańba, Da 7 kastryčnika Nietańjachu ź lentačkaj hieorh pobač z Pukinym Učora padziakavał kamoada za padtrymku Zombaskrynia adkul sałaujevy satanouskija jaška kiedmi ahient 0740 i poźnier?? ..Nasamrieč ..vozmutitielno
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera