Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
11.12.2023
a pahladzicie, jaki padarunak atrymaŭ Zialenski ad novaha prezidenta Arhientyny
https://youtu.be/oOqUQOlAQAc?si=2n_GNHUX_5JPQBZa&t=213 
1
Žvir/adkazać/
11.12.2023
A što za madel hadzińnikaŭ ? Ja voś bačyŭ tut u adnaho "Łuč", usim "Łučam" "Łuč"! Chaču sabie taki samy, ale ničoha padobnaha ŭ kramach niama. A toj kaža, što ŭ CUMie nabyŭ, dy peŭna śvišča, jak pieč kominam.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera