Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Biełarus/adkazać/
08.12.2023
Pabolš takich fota kab biełarusy bačyli rasiejskuju fašysckuju akupacyju i rychtavalisia da pomsty.
1
Čarkaškvarka/adkazać/
08.12.2023
Kancłahier BSSR. Šyziki u 1994 vybrali sssr i kaubasu.
4
Iznoŭ 25/adkazać/
08.12.2023
Čarkaškvarka, nie šyziki, a paspalitaja ruskamirnaja bolšaść. 

Nie savok (jaki pradstaŭlaŭ Kiebič), a russkij mir. 

I nie ŭ 94-m, a i ŭ 95-m i ŭva ŭsie nastupnyja 30 hadoŭ.  
0
://adkazać/
08.12.2023
kiebič prama kazaŭ (a moža heta navat u jaho prahramie było), što kali jaho abiaruć, jon pieršaj spravaj dałučyć Biełaruś da rasiei. tamu za jaho hałasavali tyja, chto chacieŭ nazad u sssr
2
Iznoŭ 15/adkazać/
08.12.2023
:/, dyk ja ž i kažu, tutejšyja chacieli "brackije śviazi", ale biez sssr, jaki jašče dobra pamiatali i tamu žachalisia. Pryblizna jak elektarat Babariko pieravažna nie imkniecca da viartańnia Niezaležnaści, a choča kab usio było pa-rusku, tolki biez Łukašenki na tronie. 
0
://adkazać/
08.12.2023
Iznoŭ 15, tak. jany (t.zv. lidary) prosta chacieli zamiaścić jaho saboj i hrošy papilić. z babarykancami jašče taki momant. pucin daŭno choča stvaryć prarasiejskuju vialikuju partyju, i kab jaje frakcyja była ŭ biełaruskim parłamiencie. pamiatajecie, kali Babaryku pasadzili, jany adrazu abviaścili pra stvareńnie partyi Vmiestie - užo sama nazva na rasiejkaj kaža, što heta była b za partyja ad hazpramaŭskaha bankira
0
Iznoŭ 25/adkazać/
09.12.2023
:/, hučyć jak hruntoŭnaja viersija. Ja nia viedaju ichniuju matyvacyju, tamu ŭpeŭniena kazać nia mahu. Da taho ž, u roznych ludziej jana mahła być roznaj. Ale toje, što vialikaja častka vybarcaŭ padtrymała hety maksimalna mutny i prytym vidavočna prarasiejski praekt, kaža nam šmat, nažal. 
0
://adkazać/
09.12.2023
balšynia ludziej nie choča dumać. a ŭ Babaryki, nakolki heta mahčyma ŭ našych umovach, była dosyć mocnaja piar-kampanija. da taho ž łancuhovaja reakcyja. naŭrad ci jany zadumvalisia - prarasiejski jon -nie prarasiejski. ź ich (t.zv. lidaraŭ) nichto prabiełaruskim (biełarusacentryčnym) nie byŭ
0
No /adkazać/
08.12.2023
Vykłali fota što b paździekavacca nad niavinnym čałaviekam. 

Mankurty-pakažycie fota Statkieviča! Ci žyvy jon?!
1
mikola/adkazać/
08.12.2023
Idyioty....Idyiocka Kraina !
0
u adrynskim style/adkazać/
09.12.2023
u adrynskim style, jak u hetyx aziatau z ardny maskovii ...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera