Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
daviedka /adkazać/
08.12.2023
Vy v biełorusskij provincialnyj rajonnyj sud nie zajdiotie, čtoby vas mient na vchodie nie obšmonał dietiektorom...
0
Žora/adkazać/
09.12.2023
A Bransk heta dzie? NN užo admoviłasia ad reprezientacyi Biełarusi i ličyć, što ŭsie biełarusy musiać viedać pravincyjnyja rasiejskija harady?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera