Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Satan/adkazać/
07.12.2023
Kohda nikuda ničieho nie otpravlał, a prosto nie jezdiš v RB. A začiem mnie tuda? Mienia i zdieś niepłocho kormiat.
1
Vasia/adkazać/
07.12.2023
Treba razumieć, što u ahienctvie "Tutviza" zasieú pravakatar? Moža, lepiej heta ahienctva abychodzić bokam?
0
źbieh/adkazać/
08.12.2023
Štości ŭsio hładka pišuć. Mo durni paviaducca.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera