Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
Kazik/adkazać/
05.12.2023
Heta nie moža być dvajnym ślapym daśledvańniem, bo subjekt daśledvańnia(Boh) vydatna bačyŭ jaho i moh upłyvać na vynik
3
Vładisłav/adkazać/
05.12.2023
Kazik, 1. Boh moh i nie chacieŭ
2. Boh arhanizavaŭ ekśpierymient, kab navučyć nachabnych viernikaŭ: nie padšturchoŭvajcie mianie malitvami
3. Boha niama 
0
Maksim Dizajnier/adkazać/
06.12.2023
Kołchoznyje i prletarskije atieisty, fas!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera