Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
Da rano, nie hotovy/adkazać/
05.12.2023
Ukraina diejstvitielno nie hotovy vstupať v ES. Žiełanija nie dostatočno, nasielenije poviazano vsievozmožnymi schiemami dla obchoda zakonov sobstviennojstrany i užie živuŝije v ES ukraincy, tak žie pytajutsia žiť po privyčnym, ukrainskim praviłam.
V NATO DA v ES Niet, niet i niet.
3
Hladzi, kab samoha nie papierli/adkazać/
05.12.2023
Da rano, nie hotovy, orban, ty?
4
Maksim Dizajnier/adkazać/
05.12.2023
Da rano, nie hotovy,

Čietvierť nasielenija užie v ES, ždut dokumienty. Jeŝie dvie čietvierti - na čiemodanach. 
0
/adkazać/
05.12.2023
Maksim Dizajnier, a hdie tvoj čiemodan - v moskovskoj panielkie ležit, zabit fiekalijami kak u kriemlevskoho pachana?
4
Pieciefi/adkazać/
05.12.2023
Ja tak razumieju byłyja sajuźniki Hitlera samyja hałoŭnyja ciapier u ES
0
Hipapatamianio/adkazać/
05.12.2023
Pieciefi, aha, jany va ŭsiu moc juzajuć sučasnaje "libierum veta". Adzinahałosnyja rašeńni kansensusam dobryja, kali vas 6 i ŭsie dumajuć pra bolš-mienš ahulnaje dabro, a pry kolkaści ŭ 27 i bolej niedzie nieminuča źjaviacca "samyja chitryja" papulisty, jakija zachočuć "nahnuć" inšych. Toje vieta skavała j zabiła VKŁ pastajannym blakavańniem patrebnych rašeńniaŭ, ci chopić rozumu ŭładam ES zrabić niešta ŭ hetym vypadku, kab patrebnyja rašeńni nie blakavalisia - vielmi vialikaje pytańnie.

P.S. Što cikava, i tady (u 1760-90ch), i zaraz, rašeńni, patrebnyja hramadzie, blakavali padkuplenyja Rasiejaj ludzi.


5
Maksim Dizajnier/adkazać/
05.12.2023
Na samom diele jeŝie do poleta poniał, čto łoviť niečieho.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera