Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Šałom/adkazać/
06.12.2023
Hebnia, što z tvaram? U samaje łohava prapahandy zasieŭ, a vy usio ajcišnikaŭ ciahajecie za danaty čatyrochhadovaj daŭniny
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera