Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
Student/adkazać/
05.12.2023
Heta pośpiech
11
;))/adkazać/
05.12.2023
Jak heta nabližaje Biełaruś i biełarusaŭ da demakratyi? Prapiaryłaś a nam i nadalej razhrabać hrabli aŭtarytaryzma i akupacyi?
1
Janka/adkazać/
05.12.2023
;)),Tym, što Yale Jackson School of Global Affairs naležyć da šerahu bujniejšych instytutaŭ ZŠA, jaki zajmajucca akademičnymi daśledvańniami i rychtujuć budučuju elitu ZŠA ŭ śfiery mižnarodnych znosinaŭ. I ŭ budučyni mienavita hetyja ludzi prymajuć rašeńni. Farmavańnie suviaziaŭ miž zachodnimi elitami i biełaruskimi demakratyčnymi siłami stvaraje padmurak daŭhaterminovaj zachodniaj padtrymki demakratyi ŭ Biełarusi i supraciva ŭpłyvu ŭschodniaj tyranii na Biełaruś. Darečy, zachodniaj ŭvahi katastrafična mocna nie chapała dla pieramohi biełaruskaj revalucyi ŭžo ŭ 2020. Kali nie stvarać hetych suviaziaŭ, to biełaruskuju elitu buduć rychtavać Kreml i Rossupracoŭnictva. Z adpaviednaj aryjentacyjaj.
4
mikola/adkazać/
05.12.2023
6.12. Cihanousku czakaiuc u Brusseli u EU.
9
Jaśnieńka /adkazać/
05.12.2023
Jaśnieńka. Pytańni deakupacyi Biełarusi i dapamohi pałku Kalinoŭskaha padčas stratehičnaha dyjałohu abmiarkoŭvacca nia buduć. Niama ŭ śpisie tem dla abmierkavańnia.
1
Janka/adkazać/
05.12.2023
Jaśnieńka , Pytańni deakupacyi Biełarusi i dapamohi pałku Kalinoŭskaha padčas stratehičnaha dyjałohu abmiarkoŭvacca nia buduć
Heytia pytańni ŭzdymajucca niaspynna. Vy taksama možacie paŭdzielničać u pierakanańni zachodnich palitykaŭ vyłučyć padtrymku asobnamu padrazdialeńniu PKK ZSU z ahulnaha abjoma dapamohi Ŭkrainie. Z ulikam taho, što anijakich niepasrednych zadač pa vyzvaleńniu Biełarusi ŭkrainskaje kamandavańnie PKK u vyhladzie HUR MAU Budanava (jaki sypaŭ kamplimienty Łukašenku) zaraz pierad PKK nie stavić i nie dazvalaje. Darečy, taja ž samaja "Volnaja Francyja" była našmat bolš aŭtanomnaj ad brytanskaha kamandavańnia i navat zdiejśniała asobnyja apieracyi suprać kałabaracyjanistaŭ-višystaŭ.
0
Alek. Ru/adkazać/
05.12.2023
Na imhnieńnie úiaviú sabie siniapałaha na miescy Śviatłany. Film žachaú z elemientami tannaha ahrahumaru. A Śviatłana małajec!!!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera