Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
10
Bobr/adkazać/
03.12.2023
Takije izdielija dla zakazčikov s pomiešatielstvom na sieksualnoj počvie, i pochožie sriedi nich mnoho storońnikov idiej Bondarievoj. Pusť łučšie s tortami vojujet
3
bab rrr/adkazać/
03.12.2023
zanuda. z babulaj i dziadulem upaŭnie sabie ničoha - z sensam i iranična
0
Žvir/adkazać/
04.12.2023
Bobr, majecie racyju. Ale tam zruch na seksualnaje tematycy, a nie "hlebie", jak kažuć, kamu čaho nie chapaje. Nu, raniej na płatach malavali, ciapier vo na tortach. Zaniatak idyjocki, tamu šmat kamu spadabajecca (jak i nie spadabajecca))) u naš čas, sami razumiejecie, ale biaskryŭdny, kab im aburacca i, tym bolš, pierajmacca. :)
5
=/adkazać/
03.12.2023
Pošłaja kołchoznaja biezvkusica - čto torty, čto bondarieva. No tort chotia by možno sjesť.
1
v rifmu/adkazać/
03.12.2023
No tort chotia by možno sjest

=,a bondarieva  na--j siesť
1
jedinoroh/adkazać/
03.12.2023
"Bondaravu aburyła najaŭnaść viasiołki i adnaroha na dziciačym torcie"

Hrodnienskij obłastnoj kliničieskij cientr «Psichiatrija-narkołohija» po niej płačiet
1
Alek. Ru/adkazać/
03.12.2023
Treba było na tarcie sa stryptyzëršaj vyjavu bondaravaj namalavać. 😃😃😃😃😃
0
Vasia/adkazać/
03.12.2023
Alek. Ru, a heta nie jana? Nu dyk ciapier zrazumieła, čaho jana tak pakryúdziłasia.
0
Chadorkin/adkazać/
05.12.2023
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera