Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Fiedzia/adkazać/
01.12.2023
Narešcie, nachadzilisia užo na durybary.
19
Josik/adkazać/
01.12.2023
A ja pajdu, sapsuju biluteń, i budu viedać, što ja nie addaŭ svoj hołas dyrektaru saŭhasa, budu razumieć, što jaho kišenny karpienka padrabiŭ vyniki hałasavańnia. Jano i tak zrazumieła, što falsifikacyja, ale biez majho hołasu, i ja zmahu vystupić u sudzie śviedkam nakont parušeńnia zakonaŭ karpienkam, kali jon budzie vyć na łavie padsudnych, sidziačy ŭ kletcy - Nie vinavaty ja, mianie prymušali tak rabić uzamien sałodkaha žyćcia, sidziačy na šyi biełarusaŭ.
5
kisio/adkazać/
01.12.2023
nu i zabiaśpiečycie jaŭku. a što ŭ vašym biuletenie im poch
što zrabiła Śvieta letam 20-ha? pamahła zabiaśpiečyć jaŭku - na ŭčastki pryjšli navat tyja, chto tak by nie pajšoŭ
2
Śmiešna /adkazać/
02.12.2023
Josik, chopić pisać aby što.
17
Abu/adkazać/
01.12.2023
A ja vam zaraz pakažu - piać sposabaŭ... :)
6
Bullit/adkazać/
01.12.2023
Biulacieni treba zabirać dadomu. Biulacień vaš hołas, kab potym nia čuć roznych bajek: ja za havaraščuju hałavu nie hałasiŭ, a ja pabidziła toki kak-ta stromna muža vyzvalać i h.d.
7
Bajkot /adkazać/
02.12.2023
pra jaki nievierajatnyja kazali «nirabotajet»
2
baj kat/adkazać/
02.12.2023
nu treba ž było pravieryć na praktycy. pravieryli. na žal vielmi baluča akazałasia dla šmat kaho
0
Jeroma/adkazać/
02.12.2023
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera